Now showing items 1-20 of 4791

  • Πολιτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον τραπεζικό κλάδο: η περίπτωση της τράπεζας Πειραιώς 

   Στυλιανός, Δημοσθένης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-05)
   Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναφέρεται σε ενέργειες επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην επίλυση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που έχουν απέναντι ...
  • Μελέτη και εξομοίωση μικροδικτύων Σ.Ρ. σε πλοία 

   Εφραιμίδης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-28)
   Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής είναι η μελέτη προστασίας των Συνεχούς Ρεύματος μικροδικτύων σε πλοία. Αρχικά γίνεται μία γενική προσπάθεια κατανόησης της έννοιας των μικροδικτύων, των τύπων που υπάρχουν, τις εφαρμογές στις ...
  • Συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου πλοίων 

   Ράλλης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2014-01)
   Ανάλυση των αυτοματοποιημένων συστημάτων ενός σύγχρονου πλοίου και των, εξ αποστάσεως, μεθόδων ελέγχου αυτού
  • Πληροφοριακά συστήματα (ERP) ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

   Τουμλελής, Παύλος - Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11)
   Στην πτυχιακή αυτή εργασία, αναλύονται έννοιες που σχετίζονται με τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις και δίνεται έμφαση στα πληροφοριακά συστήματα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Επίσης, αναφέρονται ...
  • " Έλεγχος ρομποτικού βραχίονα με χρήση JOYSTICK, αντιγραφή και αυτόματη αναπαραγωγή της κίνησης " 

   Πεννίνξ, Αλέξανδρος; Παπαδημητρόπουλος, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζουμε την έρευνα και την υλοποίηση της κατασκευής και του προγραμματισμού ενός ρομποτικού βραχίονα έξι βαθμών ελευθερίας. Τα σενάρια , τα οποία θα υλοποιεί το ρομποτικό σύστημα του ...
  • Μετρήσεις πάχους λεπτών υμένων με χρήση μεθόδου WLRS 

   Γκανέτσος, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-08)
   Η πτυχιακή εργασία άφορα τις μετρήσεις πάχους λεπτών υμένων χρησιμοποιώντας φασματοσκοπια ανακλασης λευκου φωτος(WLRS).Κατα την διαδικασια αυτη η ακτινα απο την πηγη φωτος αλληλεπιδρα με το δειγμα και παραγει ενα σημα ...
  • Διαδίκτυο των πραγμάτων 

   Αργυρίου, Παύλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
   Σκοπός της πτυχιακής είναι να κάνει μια εισαγωγή στο σχετικά νέο πεδίο του τεχνολογικού κόσμου που ονομάζεται Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το οποίο θεωρείται από πολλούς το επόμενο βήμα εξέλιξης του διαδικτύου όπως το γνωρίζουμε ...
  • Αυτόματος προσανατολισμός φωτοβολταϊκών στοιχείων 

   Παππάς, Δημήτριος; Ζέρβας, Αντρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-30)
   Η πτυχιακή εργασία περιλαμβάνει τον αυτόματο προσανατολισμό φωτοβολταϊκών στοιχείων με την βοήθεια του Arduino uno . Στην εργασία αρχικά αναλύουμε βασικές δυνατότητες του Arduino uno . Στην συνέχεια αναφέρονται τα κυκλώματα ...
  • City logistics στο Θριάσιο πεδίο 

   Μιχαήλ, Σωτηρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Οι εμπορευματικές μεταφορές στα αστικά κέντρα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην αλυσίδα των logistics. Η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την οικονομική και εμπορική ανάπτυξη των αστικών μεταφορών είναι άκρως ...
  • Έξυπνος καθρέφτης με χρήση Raspberry Pi 

   Κατσιρούμπα, Ηλέκτρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-11)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός έξυπνου καθρέφτη με χρήση Raspberry Pi. Όλες οι προκλήσεις που προκύπτουν, από την επιλογή των καταλληλότερων υλικών μέχρι τα χαρακτηριστικά του ...
  • Έλεγχος έξυπνου αυτοκινήτου από smart phone μέσω δικτύου GSM και καταγραφή των συμβάντων σε real-time database 

   Μαυρουδής, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-05)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη συστήματος για τον έλεγχο βασικών λειτουργιών ενός αυτοκινήτου από ένα smart phone. Ένα από τα θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα συστήματα απομακρυσμένου ...
  • Λογισμικό οργάνωσης ιατρικών ραντεβού & επισκέψεων σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους 

   Χασιαλής, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-14)
   Στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες Cloud και να διερευνηθούν νέες τεχνολογίες αιχμής (C#, AJAX, NodeJS, Angular). Πρόκειται για λογισμικό το οποίο καλείτε να καλύψει τις ανάγκες οργάνωσης και αποθήκευσης στοιχείων ...
  • Επιτυχημένη υλοποίηση συστήματος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στον κλάδο της ναυτιλίας 

   Στασίνη, Αργυρώ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Ο κλάδος της ναυτιλίας αποτελεί μια από τις πιο πολύπλοκες και επικίνδυνες βιομηχανίες παγκοσμίως, με υψηλά ποσοστά εμφάνισης ατυχημάτων. Για αυτόν τον λόγο, τα ζητήματα της ασφάλειας και της ποιότητας είναι καίριας σημασίας ...
  • Σύστημα εκπομπής αέριων ρύπων στη Ναυτιλία 

   Παπαζήσης, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-11)
   Ο τομέας της ναυτιλίας αποτελεί μια από τις πιο μεγάλες και καθοριστικές παραμέτρους ανάπτυξης και διάδοσης του εμπορίου σε διεθνές επίπεδο και αυτό έχει σαν συνέπεια να επιφέρει σημαντικές επιδράσεις στην οικονομική ...
  • Μελέτη ηλεκτρικού συστήματος και πέδησης αεροσκαφών νέας γενιάς 

   Φιλιππίδης, Απόστολος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-31)
   Στις μέρες μας αναπτύσσεται μια τάση στη παγκόσμια αγορά αεροσκαφών προς τη κατεύθυνση της έννοιας "Ηλεκτρικό Αεροσκάφος" (MEA), με κύριους στόχους τη μείωση του λειτουργικού κόστους, της χρήσης ορυκτών καυσίμων και των ...
  • Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας και ρευματοκλοπή 

   Εξηνταρόπουλος, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-31)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναφερόμαστε στη σημασία της ηλεκτρικής ενέργειας και την αξία των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι εξελίχθηκαν σε έξυπνοι με αποτέλεσμα τα πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών ...
  • Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός mosfet και τεχνικές ταυτοποίησης ομοιότητας 

   Τσιούρης, Βασίλης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 17-10)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα μελετηθούν τα τρανζίστορ επίδρασης πεδίου και θα παρουσιαστούν οι αρχές λειτουργίας των τρανζίστορ με τη μελέτη να εστιάζεται στα MOSFET. Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να πραγματοποιήσουμε ...
  • Σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας για τα εργαστήρια ηλεκτρικών κυκλωμάτων, ηλεκτρικών μετρήσεων και μετρικών συστημάτων και αισθητήρων 

   Χερουβείμ, Ευθύμιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-16)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία ιστοσελίδας για τα εργαστήρια των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 και 2, για το εργαστήριο ηλεκτρικών μετρήσεων και για το εργαστήριο των μετρικών συστημάτων και ...
  • Εφαρμογές αρχών κυκλικής οικονομίας στα ενεργειακά έργα: δυνατότητες και περιορισμοί 

   Γαλυφά, Μαρία; Μπατσή, Θεοδώρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09-30)
   Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η στρατηγική που εφαρμόζεται, μέσω πολιτικών για την κυκλική οικονομία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ειδικότερα. Με την ταχεία ανάπτυξη παραγωγής ολοένα και ...
  • Αντιστάθμιση επιτραπέζιας επιφάνειας με υδραυλικά έμβολα 

   Νταγκίνης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-24)
   Στην πτυχιακή αυτή εργασία παρουσιάζονται εκτενέστατα τα βασικά μέρη ενός υδραυλικού κυκλώματος καθώς και τα μέρη του σύστημα ελέγχου που το χειρίζονται (αισθητήρια, PID controlrer) με σκοπό, μια επιφάνεια να παραμένει ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"