Now showing items 21-40 of 4791

  • Μετρήσεις με χρήση της τεχνικής VIS-NIR σε νανοϋλικά, με σκοπό τον προσδιορισμό ηλεκτρικών ιδιοτήτων 

   Χριστιανίδης, Βασίλειος; Παρατζή, Θεοπίστη-Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
   Στη παρούσα πτυχιακή εργασία, γίνεται χρήση ενός δομοστοιχειωτού και επεκτάσιμου οργάνου, κατάλληλα σχεδιασμένο για τη μέτρηση πάχους νανοϋλικών, ονόματι FR-Basic, με τη συνοδεία του λογισμικού FR-Monitor, της εταιρίας ...
  • Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας νερού από απόσταση μέσω συσκευών android 

   Γκουτσιούδης, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-24)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα περιγράψουμε την ασύρματη επικοινωνία ενός μικροελεγκτή με δυνατότητες σύνδεσης στο διαδίκτυο και την λήψη δεδομένων από απόσταση όπως θερμοκρασία υγρού από αδιάβροχους αισθητήρες θερμοκρασίας ...
  • Research and evaluation on the control methods and fault detection of flow control valves 

   Τσούκστου, Βασιλεία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   The subject of this thesis is the study of flow control valves. More specifically, to identify the methods used for flow control and analyze the various functions of flow-control valves in order to suggest the most compatible ...
  • Oπτικός απαριθμητής εισόδου-εξόδου μελισσών 

   Κανακάκης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-20)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής είναι η σχεδίαση, ανάπτυξη και κατασκευή ενός οπτικού απαριθμητή εισερχόμενων και εξερχόμενων μελισσών σε ένα μελίσσι, σε πραγματικό χρόνο. H διάταξη προσαρμόζεται στην είσοδο της κυψέλης, ...
  • Ασφάλεια κυβερνοχώρου στη ναυτιλία 

   Δημακοπούλου, Αναστασία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Στον κόσμο της πληροφορίας και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, η ανάγκη για ασφάλεια ολοένα και αυξάνεται. Ο επιχειρησιακός κόσμος δείχνει ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον αναφορικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. ...
  • Η Ναυτιλία στη ψηφιακή εποχή 

   Τερψίδη, Φανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί από τη ναυτιλιακή βιομηχανία να μετακινηθεί από το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο της πώλησης δυναμικότητας σε αυτό που θα προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους χρήστες. Σκοπός της ...
  • Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών λήψης επεξεργασίας και μετάδοσης δεδομένων 

   Σάρδης, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Η πτυχιακή εργασία έχει σαν στόχο την μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή ενός συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ). Το σύστημα θα στηριχθεί στην χρήση σύγχρονων τεχνολογιών λήψης, ...
  • Η κόπωση των ναυτικών στην ποντοπόρο ναυτιλία 

   Χατζηδάκης, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Η ναυτιλία, αποτελεί ένα κλάδο εξαιρετικά προσοδοφόρο τόσο για τους ιδιοκτήτες των πλοίων όσο και για τους ναυτικούς και το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας γενικότερα. Συνώνυμα της λέξης ναυτικός αποτελεί η κόπωση, η ...
  • Είμαστε έτοιμοι για αυτοματισμό; Αντιλήψεις, στάσεις και προθέσεις της ελληνικής κοινότητας ως προς το αυτόνομο όχημα 

   Βιοπούλου, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Τα αυτόνομα οχήματα αναμένονται να συμβάλουν στη δημιουργία και ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορικών συστημάτων. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να διερευνήσει τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις προθέσεις των ατόμων στον ...
  • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις διαλυτηρίων πλοίων. Η περίπτωση του Αλιάγα στην Τουρκία 

   Μαρσέλου, Ουρανία- Στεφανία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Η παρούσα εργασία αφορά στο θέμα των διαλυτηρίων πλοίων και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν έπειτα από τη διαδικασία αυτή. Αναφέροντας σε πρώτη φάση πληροφορίες για την εξέλιξη ενός πλοίου στην ενεργή του ...
  • Τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές στa Logistics πόλης 

   Σεϊμένη, Κυριακή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Η εφοδιαστική των πόλεων αποτελεί ένα σημαντικό παραγωγικό κλάδο εντός των πόλεων, ενώ παράλληλα έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα οδικής κυκλοφορίας (συμφόρηση οδικών αξόνων) και αύξηση του αστικού πληθυσμού. Για την ...
  • Οι προτιμήσεις των ατόμων σε καταστάσεις ηθικού διλήμματος: Η περίπτωση του αυτόνομου οχήματος 

   Αργιαντζή, Ευαγγελία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης φέρνει το αυτόνομο όχημα στο προσκήνιο ενός συνεχώς εξελισσόμενου συστήματος μεταφορών. Ένα όχημα απαλλαγμένο από την ανάγκη ύπαρξης οδηγού, το οποίο είναι ...
  • Ναύλωση και ασφαλιστική κάλυψη του πλοίου 

   Βενετσανόπουλος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Στη κάτωθι πτυχιακή εργασία δίνεται έμφαση στους τύπους ναύλωσης καθώς επίσης και στο ναυλοσύμφωνο το οποίο υπογράφεται. Οι υποχρεώσεις του Ναυλωτή και του Πλοιοκτήτη, ο διαχωρισμός τους και η τήρηση των όρων ενός ναυλοσυμφώνου ...
  • Σύστημα ανίχνευσης καπνού σε πλοίο με χρήση νέων τεχνολογιών και πρωτόκολλο επικοινωνίας LoRa 

   Βλαχοσπύρος, Παύλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στο τομέα των αισθητήρων και της μετάδοσης δεδομένων, βρίσκει άμεση εφαρμογή και στο κλάδο της Ναυτιλίας, όπου παρατηρείται οι εταιρίες να εγκαθιστούν στα πλοία όλο και πιο εξελιγμένα ...
  • Εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης σε μετρήσεις λειτουργίας μηχανής WIN GD XDF-72 

   Πάλλας, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψης καλής ή κακής λειτουργίας της μηχανής Win GD XDF-72, το οποίο θα βασίζεται στην μηχανική μάθηση με ταξινόμηση χρησιμοποιώντας τους αλγορίθμους ...
  • Δυναμικός έλεγχος αυτοκινούμενου ρομποτικού οχήματος 

   Καμαράδος, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-11)
   Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη εφαρμογής που αφορά την αυτοδύναμη εκτέλεση διεργασιών από αυτοκινούμενο ρομποτικό όχημα με τη χρήση της αναπτυξιακής πλατφόρμας Lego Mindstorms NXT. Αρχικά, καταστρώνεται ...
  • Απεικόνιση χάρτη βάθους με χρήση ψευδο-3D κάμερας 

   Αλεβίζος, Σταύρος; Τσετσώνης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ερευνήσαμε και δημιουργήσαμε κώδικα σε γλώσσα python για την χρήση τις ψευδό 3D κάμερας Minoru ως μέσο για την δημιουργίας χάρτη βάθους. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού χρησιμοποιήθηκε ...
  • Άτομα κωφά / βαρήκοα και τεχνολογία 

   Κατσικάκη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
   Τα άτομα με προβλήματα ακοής αντιμετωπίζουν εκτός από σωματικές ψυχολογικές κοινωνικές και επαγγελματικές δυσκολίες.Η βαρηκοΐα πλήττει μεγάλο αριθμό ατόμων (1 στους τρεις άνω των 60 ετών), έτσι η τεχνολογική εξέλιξη σε ...
  • Ανάπτυξη συστήματος ασύρματου ελέγχου του επιταχυντή Tandem 

   Μαρόγλου, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος ασυρμάτου ελέγχου των τροφοδοτικών των πηγών ιόντων του επιταχυντή Tandem που στεγάζεται στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος». ...
  • Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και μέθοδοι βαθείας μάθησης 

   Καραγιάννης, Αντώνιος; Σιφακάκης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-10)
   Η Βαθιά Μηχανική Μάθηση, που εκφράζεται κυρίως μέσω των Βαθέων Νευρωνικών Δικτύων, αποτελεί έναν πολύ διάσημο κλάδο της Επιστήμης Υπολογιστών. Η ικανότητά της να επιλύει προβλήματα που με τον συμβατικό προγραμματισμό θα ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"