Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Πρόσφατες υποβολές

 • Διερεύνηση της κόπωσης των ναυτικών στην ελληνική ακτοπλοΐα 

  Φράγκου, Ιωάννα- Άννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
  Η Ελλάδα είναι μια νησιωτική χώρα με παράδοση στην ναυτική τέχνη από την αρχαιότητα. Από τότε ως και τις μέρες μας σκοπός είναι τα ταξίδια να γίνονται με ασφάλεια. Η ασφάλεια αυτή ωστόσο διακυβεύεται από διάφορους παράγοντες, ...
 • Έρευνα έξυπνων μετρητών στο λιμάνι του Πειραιά 

  Παπαδόπουλος, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
  Ο σκοπός αυτής της εργασίας αφορά την Έρευνα και Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στο λιμάνι του Πειραιά. Η μεθοδολογία της έρευνας θα στηριχθεί κυρίως σε δευτερογενή δεδομένα όσο αφορά το θεωρητικό κομμάτι και την μελέτη ενώ ...
 • Εξ αποστάσεως έλεγχος παχυμετρήσεων και συγκολλήσεων με τη μέθοδο των υπερήχων 

  Μαρούγκας, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
  Η παχυμέτρηση με υπερήχους είναι η πλέον διαδεδομένη και συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την αποτίμηση της μείωσης πάχους λόγω διάβρωσης στη βιομηχανία. Στην παρούσα διατριβή γίνεται σύντομη παρουσίαση του μη καταστροφικού ...
 • Περιβαλλοντική αξιολόγηση κινδύνου λιμένων βασική μελέτη: λιμένας Περάματος 

  Λαγουδάκη, Δανάη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
  Μεγάλο μέρος της ευημερίας του κόσμου σήμερα έχει παραχθεί ή διευκολυνθεί από τους θαλάσσιους λιμένες και τις συναφείς δραστηριότητες τους. Τις τελευταίες δεκαετίες, τα λιμάνια αυξήθηκαν μαζί με την αναδυόμενη παγκόσμια ...
 • Πρόωση πλοίων και πράσινη ναυτιλία 

  Τσικούρας, Μάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
  Στην διπλωματική αυτή εργασία, κάνοντας αρχικά μια ιστορική αναδρομή , θα προσπαθήσουμε να δείξουμε στον αναγνώστη τα πρώτα βήματα της ναυσιπλοΐας , έχοντας ως σκοπό την κατανόηση της σημαντικότητάς της. Ύστερα στο επόμενο ...
 • Τεχνοοικονομική ανάλυση SCRUBBERS 

  Μπακατσέλος, Θρασύβουλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
  Αυτή η διατριβή στοχεύει να βοηθήσει τους πλοιοκτήτες να κατανοήσουν τους διαφορετικούς τύπους των καυσίμων μεταξύ των τριών εναλλακτικών επιλογών που αναφέρθηκαν προηγουμένως, με έμφαση στη χρήση HFO με scrubbers όταν ...
 • Αντιεκρηκτικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πλοίων 

  Μαρούγκας, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται μια αναφορά στις αντιεκρηκτικές εγκαταστάσεις πλοίων, την διαβάθμιση των εκρηκτικών περιοχών σύμφωνα με τους Διεθνής Κανονισμούς όπως το IEC και τις κατευθυντήριες οδηγίες και τους ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής LABVIEW για την επίβλεψη των λειτουργιών της μηχανής ενός σκάφους 

  Ψύκος, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
  Η εργασία αυτή πραγματεύεται την ανάπτυξη λογισμικού μέσω του προγράμματος LabView, το οποίο θα προβάλλει την κατάσταση της μηχανής με αξιοπιστία και ακρίβεια. Με την υλοποίηση της διπλωματικής εργασίας παρέχεται στον ...
 • Μοντέλο πρόβλεψης ευεξίας ελλήνων ναυτικών με τεχνητή νοημοσύνη 

  Καραγκούνης, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-10)
  Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψης προσωπικής ευεξίας των Ελλήνων ναυτικών, το οποίο θα βασίζεται στην μηχανική μάθηση με ταξινόμηση χρησιμοποιώντας τους αλγορίθμους Exhaustive CHAID, ...
 • Αξιολόγηση του ναυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος “operational use of ECDIS” με τη χρήση του μοντέλου αξιολόγησης CIPP 

  Καραπούλιος, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-03)
  Στόχος αυτής της έρευνας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού προγράμματος ναυτικής κατάρτισης με τίτλο “Operational Use of ECDIS” το οποίο βασίζεται στο το πρότυπο IMO Model Course 1.27 (2012). ...
 • Μελέτη εφαρμογής του κώδικα ISPS στην Ελλάδα 

  Μπερκέτη, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-03)
  Οι λιμένες αποτελούν ουσιώδη κρίκο στο σύνολο της μεταφορικής αλυσίδας καθώς συνδέουν τις ροές θαλάσσιου και χερσαίου εμπορίου και επιβατών. Συχνά οι λιμένες αποτελούν το σημείο όπου συγκεντρώνονται αποστολές επικίνδυνων ...
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης και απομακρυσμένου ελέγχου θερμοκρασίας μέσω ασύρματου δικτύου 

  Κρουστάλλης, Αργύριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-02)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος ελέγχου της μεταβλητής της θερμοκρασίας σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Μηχατρονικής το οποίο θα είναι ικανό να ενσωματωθεί στη Ναυτική ...
 • Single window στη ναυτιλία 

  Παπαδάκης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-02)
  Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό την παρουσίαση, ανάλυση και τρόπο λειτουργίας single window συστημάτων. Ένα σύστημα single window στη ναυτιλία έχει σαν σκοπό να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στις ναυτιλιακές ...
 • Βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης πλοίων με Energy Audits 

  Ηλιόπουλος, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-02)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάμε την βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων, με βασικό όργανο και οδηγό, που ακριβώς προσφέρει αυτή την καθολική προσέγγιση ώστε να μιλάμε για βελτιστοποίηση και όχι ...
 • Μελέτη ευχρηστίας γραφικού περιβάλλοντος ολοκληρωμένων συστημάτων πλοήγησης 

  Κοντραφούρης, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-02)
  Τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Πλοήγησης (IBS/INS) λαμβάνουν δεδομένα από πληθώρα αισθητήρων, παρουσιάζουν πληροφορίες θέσης και παράγουν τα απαιτούμενα σήματα ελέγχου προκειμένου να τηρηθεί ένα πλοίο επί μίας προτοποθετημένης ...
 • Ανίχνευση και διάγνωση βλαβών δίχρονων αργόστροφων ναυτικών κινητήρων με χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης 

  Τσαγκανός, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2017-10)
  ανίχνευση βλαβών ναυτικού κινητήρα είναι εξαιρετικά σημαντικές στη μεταφορά των αγαθών, το θαλάσσιο περιβάλλον και στον ανταγωνισμό των ναυτιλιακών εταιριών γενικότερα. Η έγκαιρη ανίχνευση βλαβών, οδηγούν στη βελτίωση της ...
 • Τεχνοοικονομική ανάλυση συστημάτων διαχείρισης θαλάσσιου έρματος 

  Προδρομίδης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2017-10)
  Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάλυση μιας πιθανής αναβάθμισης ενός συστήματος επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος σε ένα φορτηγό πλοίο τύπου “Handy” μεταφοράς χύδην φορτίου, όπως ορίζεται από τη “Σύμβαση Διαχείρισης ...
 • Κατασκευή & έλεγχος ηλεκτροπνευματικού συστήματος με χρήση προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή LOGO! 

  Κοζώρης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2017-10)
  Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας συνίσταται η κατασκευή μιας πειραματικής διάταξης στην οποία πραγματοποιείται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μεθόδου ελέγχου ενός ολοκληρωμένου ηλεκτροπνευματικού συστήματος, ...
 • Χρήση μοντέλων αξιολόγησης προσομοιωτή GMDSS στη ναυτική εκπαίδευση 

  Μαρούλης, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2017-10)
  Ο σκοπός της διπλωματικής διατριβής αφορά στην Αξιολόγηση του προσομοιωτή GMDSS (TGS Tutor 4100, 2008) που χρησιμοποιεί η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού / Σχολή Πλοιάρχων, με τη βοήθεια των μοντέλων αξιολόγησης πληροφοριακών ...
 • Μελέτη συστημάτων ελέγχου σε πλοία για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου 

  Μπόφος, Μιχαήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2017-10)
  Η παρούσα εργασία αφορά στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου που χρησιμοποιούνται στα πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου σε υγρή μορφή, στις προοπτικές χρήσης συστημάτων προχωρημένης τεχνολογίας ενώ γίνεται και σύγκριση των υφιστάμενων ...

Προβολή περισσότερων


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"