Now showing items 177-196 of 5222

  • Utilization of alternative fuels in ports 

   Μούτσιος, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   H παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Αξιοποίηση Εναλλακτικών Καυσίμων σε Λιμένες», εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. ...
  • WDM (Wavelenghth Division Multimplexing): Πολυπλεξία Μήκους Κύματος 

   Κυριακού, Δημήτρης (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Εφαρμόζοντας την τεχνική WDM η μετάδοση των δεδομένων γίνεται ταυτόχρονη μετάδοση πολλών μηκών κύματος μέσα από την ιδία ίνα. Με αυτόν τον τρόπο η πολυπλεξία μήκους κύματος παρέχει πολλές εικονικές ίνες σε μία μόνο ...
  • Wearables και internet of things 

   Στάθης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09-21)
   Internet of Things (IoT) technology makes people's lives easier in many areas. Smart homes, smart security systems use IoT technology as well as wearable technology. IoT Wearables technology has developed many IoT projects. ...
  • Web application για την ενημέρωση του χρήστη περί εκπτώσεων των συνεργαζόμενων supermarket 

   Λιούτας, Χρήστος; Λαμπαδάκης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-15)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη μίας web εφαρμογής για την δημιουργία και διάθεση των προσφορών των supermarkets. Παρόμοιες εφαρμογές έχουν δημιουργηθεί από supermarkets για τα δικά τους προϊόντα. Η ...
  • WIND ανάλυση οικονομικών καταστάσεων 

   Αγγέλου, Αθανάσιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-06-01)
  • Άδειες λογισμικού και πατέντες 

   Οικονομόπουλος, Βλάσιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Το θέμα της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι "Οι Άδειες Λογισμικού και οι Πατέντες".Θα προσπαθήσω λοιπόν παρακάτω,να εξηγήσω τι είναι το λογισμικό και ποια είδη λογισμικού υπάρχουν,τι είναι οι πατέντες και τέλος τι είναι,ποιες ...
  • "Άλσος Συγγρού" Ιστορική και πολεοδομική προσέγγιση 

   Μεμάζας, Σπύρος; Δελασούδας, Εμμανουήλ; Γάκης, Απόστολος (ΤΕΙ Πειραιά, 2006-09)
  • Άμεση κοστολόγηση και επιχειρηματικές αποφάσεις 

   Ρουμελιώτης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-27)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της φοίτησης στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Α. Ε. Ι. Πειραιά Τ. Τ. . Στο σύγχρονο περιβάλλον οι επιχειρήσεις απαιτείται να βασίζουν τις δραστηριότητες ...
  • Άνθρωπος, Περιβάλλον, και μέσα μαζικής ενημέρωσης 

   Κοτρώνης, Πολύκαρπος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-06-06)
   Ο Άνθρωπος προκειμένου να βελτιώσει την καθημερινότητά του εφηύρε διάφορους τρόπους και μέσα που έκαναν την ζωή του στον πλανήτη πολύ πιο εύκολη. Μακροπρόθεσμα όμως, πολλοί από αυτούς τους τρόπους και τα μέσα απέβησαν τόσο ...
  • Άνίχνευση αντικειμένων με matlab & simulink 

   Γαλανάκης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-20)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη αλγορίθμων - μοντέλων σε Matlab και Simulink για την πολλαπλή ανάλυση και ανίχνευση αντικειμένων συγκεκριμένου ενδιαφέροντος και την βελτίωση των αλγορίθμων με ...
  • Άτομα κωφά / βαρήκοα και τεχνολογία 

   Κατσικάκη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
   Τα άτομα με προβλήματα ακοής αντιμετωπίζουν εκτός από σωματικές ψυχολογικές κοινωνικές και επαγγελματικές δυσκολίες.Η βαρηκοΐα πλήττει μεγάλο αριθμό ατόμων (1 στους τρεις άνω των 60 ετών), έτσι η τεχνολογική εξέλιξη σε ...
  • ΑΒ Βασιλόπουλος εταιρική παρουσίαση 

   Τζιβάκου, Ανδριάνα; Σαμπούρ, Στέλλα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί η οργάνωση και η διοίκηση της εταιρίας «ΑΒ Βασιλόπουλος». Ξεκινώντας με την Ιστορική Αναδρομή η εταιρία δραστηριοποιείται από το 1939 έως και σήμερα, ούσα από τις μεγαλύτερες ...
  • Αβεβαιότητα και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων: ο ρόλος των σεναρίων 

   Ψαθάκης, Χαράλαμπος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Η ροή του χρόνου φέρνει αλλαγές στο περιβάλλον, και τα γεγονότα τα οποία παρουσιάζονται είναι άγνωστα ως προς τη σύσταση και τη χρονική τους εμφάνιση . Η απρόβλεπτη φύση του χρόνου και του μέλλοντος, αναμενόμενα επηρεάζουν ...
  • Αγοραπωλησία μετοχών, ομολόγων και συναλλάγματος 

   Νέλλας, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02-02)
   Η πτυχιακή εργασία με τίτλο ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ αποτελείται από τέσσερα βασικά σκέλη. Το πρώτο σκέλος της παρούσας πτυχιακής εργασίας περιλαμβάνει την έννοια, τον σκοπό και την σημασία του ...
  • Αγορές κεφαλαίου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: παρούσα κατάσταση και προοπτικές εξέλιξης 

   Καραγιαννίδη, Στυλιανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11)
   Στις παρακάτω σελίδες θα αναπτυχθούν αξιοσημείωτες χρηματοοικονομικές και ιστορικές πληροφορίες για τον τομέα των Χρηματιστηρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το «χρηματοοικονομικό ταξίδι» ξεκινάει με τις βασικές ορολογίες των ...
  • Αγορές χρήματος και κεφαλαίου στην Ευρωζώνη 

   Pula, Florentin (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-30)
   Η παρακάτω πτυχιακή εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια, στα οποία εμπεριέχεται η πρόθεση για πλήρη κάλυψη του θέματος. Το θέμα της πτυχιακής αυτής μελέτης είναι αφενός να αναφέρει όλα τα τεκταινόμενα επί των αγορών ...
  • Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας 

   Χαλικιάς, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-06)
   Σκοπός της πτυχιακής είναι να παρουσιαστεί ο Αγροτικός Συνεταιρισμός της Λευκάδας –ΤΑΟΛ, κάνοντας απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων του συνεταιρισμού για τα έτη 2010 - 2016 καθώς και των αριθμοδεικτών για την εξαγωγή ...
  • Αγροτουρισμός και γαστρονομία. Μελέτη περίπτωσης "Μηλιά" Χανίων. 

   Γιαμαρέλου, Χριστίνα; Κατάκη, Κωνσταντίνα-Αρετή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί ο αγροτουρισμός ως εναλλακτική μορφή τουρισμού σε συνδυασμό με τη γαστρονομία και τη μεσογειακή διατροφή. Για τη μελέτη ακολουθήθηκε η εξής προσέγγιση: Τα επτά πρώτα ...
  • Αγώγιμα υφάνσιμα υλικά 

   Κομπότης, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03)
   Την τελευταία δεκαετία η χρήση αγώγιμων υφασμάτων αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Η δημιουργία των λεγομένων έξυπνων ενδυμάτων και φορόμενων ηλεκτρονικών γίνεται ανάγκη από ορισμένες κατηγορίες χρηστών αλλά και μόδα ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"