Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Επιλέξτε κοινότητα για να πλοηγηθείτε στις συλλογές της.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Χαρτογράφηση ζημιών από πλημμύρες στη Μάνδρα Αττικής 

  Μαλακοδήμος, Κυριάκος-Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01)
  Στις 15 Νοεμβρίου 2017, την περιοχή της δυτικής Αττικής καταγράφηκαν σημαντικές βροχοπτώσεις, η ραγδαιότητα των οποίων οδήγησαν σε σοβαρά προβλήματα στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, εκτενείς πλημμύρες προκάλεσαν εκτεταμένες ...
 • Η συμβολή της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και των ΑΠΕ στα Zero Energy Buildings – ZEB 

  Μελισσουργός, Στέφανος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12)
  Στα πλαίσια της ανάγκης για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο μερίδιο που αφορά τον κτηριακό τομέα, προέκυψε η ιδέα της δημιουργίας κτηρίων υψηλής ενεργειακής κλάσης με μηδενική κατανάλωση ενέργειας από συμβατικά ...
 • Διερεύνηση και αξιολόγηση τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας παραγόμενης από Α.Π.Ε 

  Γκίκας, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-03)
  Ο τομέας της ενέργειας και του περιβάλλοντος, αποτελούν αναμφίβολα τα δύο μεγαλύτερα και σημαντικότερα θέματα του πλανήτη που καλούνται σήμερα οι επιστήμονες να αντιμετωπίσουν. Η ταχεία αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού ...
 • Ηλεκτρονική διαχείριση και διεκπεραίωση εγγράφων 

  Μουργιάς, Παναγιώτης; Lule, Eldison (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-18)
  Η παρούσα εργασία αφορά στην ανάπτυξη δικτυακής πλατφόρμας για ηλεκτρονική διαχείριση και διεκπεραίωση εγγράφων, η οποία απευθύνεται στους φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πανεπιστημιακό διακρατικό πρόγραμμα ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής περιήγησης σε μονοπάτια «SANTORINITRAIL» για Android 

  Καραμολέγκου, Μαργαρίτα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάται η κατασκευή μιας εφαρμογής Android, που ονομάζεται SantoriniTrail και ενημερώνει τον χρήστη για τα μονοπάτια που υπάρχουν στην Σαντορίνη. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε με την χρήση του ...

Προβολή περισσότερων


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"