Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Select a community to browse its collections.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας Prisma Electronics για τα έτη 2013 έως 2017 

  Βλάσσης, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-29)
  Η εταιρεία Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ, είναι μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας και λύσεων πληροφορικής, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ενώ έχει παρουσιάσει κορυφαίες συνεργασίες με Ευρωπαϊκές υπηρεσίες ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας ''Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.'' 

  Κωσταράς, Οδυσσέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
  Η ''ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε'' είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου η οποία με την απόσχιση του εκδοτικού της κλάδου τον οποίο απορρόφησε η 100% θυγατρική της εταιρεία ''ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'', διατηρεί όλες τις ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής για Android, ανέβασμα στο Play Store και χρηματοδότησή της μέσω διαφημίσεων 

  Μουρατίδης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-26)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη μιας εφαρμογής και με το ανέβασμα της στο Google Play καθώς και με το πως μπορούμε να βγάλουμε χρήματα με χρήση διαφημίσεων εντός της εφαρμογής. Η συγκεκριμένη πτυχιακή ...
 • Αστικό παρατηρητήριο Δήμου Περιστερίου και βιώσιμη ανάπτυξη 

  Γιαβρούτα, Λαμπρινή; Μπίτζιου, Αθανασία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Αστικό Παρατηρητήριο του Δήμου Περιστερίου και Βιώσιμη Ανάπτυξη» έχει ως στόχο την περιβαλλοντική ανασυγκρότηση του Δήμου Περιστερίου στα πλαίσια της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σκοπός του ...
 • Οι γυναίκες στην επιστήμη της πληροφορικής 

  Γκαραβέλα, Ευσταθία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-03)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναπτύσσεται η παρουσία του γυναικείου φύλου στον κλάδο της Επιστήμης της Πληροφορικής. Αρχικά, αναφέρεται ότι η Επιστήμη της Πληροφορικής είναι ένα ανδροκρατούμενο πεδίο, με τα ποσοστά να ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"