Πτυχιακές εργασίες φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Recent Submissions

 • Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός εξάποδου ρομπότ 

  Χέλης, Απόστολος; Τάσιος, Ορέστης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της σχεδίασης, της ανάπτυξης και της κατασκευής ενός εξάποδου ρομπότ για την μοντελοποίηση ενός εξάποδου εντόμου. Πιο συγκεκριμένα, με την κατασκευή του συγκεκριμένου ρομπότ ...
 • Σύγκριση μεθόδων ελέγχου σε υδραυλικό έμβολο με χρήση simulink 

  Μαλτέζος, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
  Στη παρούσα εργασία ασχολούμαστε με το θέμα του έλεγχου θέσης ενός υδραυλικού εμβόλου, με τη βοήθεια του Matlab και συγκεκριμένα του Simulink, όπου εκεί σχεδιάσαμε το προς έλεγχο σύστημα. Θέλουμε να ελέγξουμε τη θέση του ...
 • Μελέτη εγκατάστασης υβριδικού φωτοβολταϊκού συστήματος για ηλεκτροδότηση κατοικίας 

  Καμαλεδάκη, Ειρήνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-16)
  H παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναλύσει την μελέτη ενός υβριδικού φωτοβολταϊκού συστήματος για την πλήρη τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια μίας μέσης κατοικίας στα Χανιά Κρήτης. Η ενέργεια που θα παράγεται θα πρέπει να ...
 • Μελέτη αυτοματοποιημένου συστήματος διαχωρισμού αντικειμένων 

  Καρπούζι, Μάριο; Γεωργίου, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
  Η πτυχιακή εργασία θα αφορά την μελέτη για την κατασκευή ενός διαδρόμου ο οποίος θα διαχωρίζει μπουκάλια τα οποία θα είναι γεμάτα, από αυτά τα οποία είναι άδεια.Η διαδικασία αυτή θα ελέγχετε από ένα PLC όπου θα παίρνει ...
 • Μελέτη ρομποτικών συμπεριφορών 

  Γαλάτης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-01)
  Η εργασία αυτή ασχολείται με την σχεδίαση, την ανάπτυξη και τη μελέτη αυτόματων μηχανών με προγραμματισμένη συμπεριφορά. Στα πρώτα πέντε κεφάλαια εκτίθεται το θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση των ρομποτικών συμπεριφορών, ...
 • Εκπαιδευτική ρομποτική πλατφόρμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

  Παντελαίος, Μιλτιάδης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
  Η παρούσα πρόταση πτυχιακής εργασίας αφορά την σχεδίαση και κατασκευή μιας εκπαιδευτικής ρομποτικής πλατφόρμας για χρήση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η ρομποτική πλατφόρμα σχεδιάστηκε με γνώμονα: • το ...
 • Μελέτη λογισμικού εξόρυξης δεδομένων Weka - Θεωρητική προσέγγιση 

  Ιακωβάκης, Ευθύμιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μια προσπάθεια περιγραφής της διαδικασίας εξόρυξης δεδομένων και συγκεκριμένα του προγράμματος weka. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της διαδικασίας εξόρυξης δεδομένων (data mining), ...
 • Ασφάλεια και Scada στα πλοία 

  Κουράκος, Θωμάς; Κουρουνάρχης, Αντώνης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05)
 • Ανάπτυξη ενός κατανεμημενου συστήματος σε προγραμματιστικό περιβάλλον android 

  Καραολάνης, Νικόλαος-Ανδριανός; Χατζηπαναγιώτου, Γεώργιος-Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-12)
  H παρούσα εργασία αφορά την δημιουργία ενός Συστήματος Συστάσεων και μίας εφαρμογής android. Στην εφαρμογή αυτη ο χρήστης τοπεθετει την τοποθεσία του και το σύστημα του προτείνει σημεία κοινου ενδιαφέροντος(POI) με βάση ...
 • Βαθιά μάθηση με εφαρμογές στην ιατρική 

  Αθανασίου, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-08)
  Η βαθιά μάθηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης οικογένειας της μηχανικής μάθησης και βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας. Είναι μία τεχνική μηχανικής μάθησης η οποία διδάσκει στους υπολογιστές να πράττουν αυτό που στους ...
 • Αισθητήρες βιομηχανικού αυτοματισμού 

  Λεβέντης, Αντώνιος; Σωτηριάδης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-31)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο ‘ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ’ έχει ως σκοπό την εισαγωγή του αναγνώστη στο χώρο των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες σήμερα . Κύριο ενδιαφέρον της εργασίας ...
 • Ανίχνευση θέσης & πορείας οχήματος με χρήση μονάδων GPS-Arduino-GSM 

  Τάχος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-08)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στους μικροελεγκτές και ειδικότερα στους μικροελεγκτές της οικογένειας Arduino. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάμε τόσο την ...
 • Η αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον στην εποχή του ίντερνετ των πραγμάτων 

  Καζάνης, Απόστολος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-02)
  Το ίντερνετ των πραγμάτων (ΙοΤ) είναι μια νέα, σταδιακά αναπτυσσόμενη, μορφή τεχνολογίας, όπου έχει ενσωματωθεί στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Πλέον με τη χρήση του IoT, συσκευές καλούνται να διεκπεραιώσουν εφαρμογές ...
 • Αυτοκινούμενο όχημα εύρεσης βέλτιστης διαδρομής λαβυρίνθου 

  Νικολουδάκος, Βασίλειος; Ευδαίμων, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04)
  Το θέμα της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι η εύρεση και επίλυση της βέλτιστης διαδρομής ενός λαβυρίνθου, χρησιμοποιώντας ένα ρομποτικό αμαξάκι το οποίο είναι προγραμματισμένο με βάση το μικροελεγκτή Arduino
 • Κατασκευή και μελέτη αυτοκινούμενου οχήματος με αισθητήρια για αυτόματο παρκάρισμα 

  Πούντζας, Ιωάννης; Πλάκας, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-08)
  Η εργασία αναφέρεται στη κατασκευή και την μελέτη ενός αυτοκινούμενου οχήματος με την υποστήριξη αισθητήρων και την χρήση του μικροελεγκτή Arduino Uno για την πραγματοποίηση αυτόματου παρκαρίσματος. Το αυτοκινούμενο όχημα ...
 • Εφαρμογές μηχανικής μάθησης στην σύγχρονη βιομηχανία 

  Κυριακοπούλου, Αγγελική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04)
  Η παρούσα πτυχιακή καταπιάνεται με τις εφαρμογές μηχανικής μάθησης στην σύγχρονη βιομηχανία. Θα μελετηθεί η έννοια της μηχανικής μάθησης ώστε να γίνουν κατανοητές οι μέθοδοι και οι τεχνικές της. Θα αναπτυχθεί ο πυρήνας των ...
 • Συστήματα ελέγχου τριφασικών κινητήρων 

  Καπλάνης, Λουκάς; Κυριαζής, Σταμάτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-04)
  Στην παρούσα πτυχιακή το αντικείμενο μελέτης είναι τα σύγχρονα συστήματα ελέγχου των επαγωγικών τριφασικών κινητήρων. Αρχικά θα παρουσιάσουμε την αρχή λειτουργίας και τις διάφορες μεθόδους οδήγησης των τριφασικών κινητήρων, ...
 • Μελέτη συστήματος ελέγχου καλλιέργειας καλαμποκιού για την έγκαιρη λίπανση και ύδρευση 

  Θεοχάρης, Κωνσταντίνος; Σπάνιος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-10)
  Μελέτη συστήματος ελέγχου καλλιέργειας καλαμποκιού για την έγκαιρη λίπανση και ύδρευση για την αποφυγή υπερτροφοδοσίας νερού και υλικών ζημιών
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη αυτόματης γλάστρας φυτών ελεγχόμενης μέσω διαδικτύου 

  Σοφιανός, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-10)
  Στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι η υλοποίηση μιας αυτόματης γλάστρας η οποία θα πραγματοποιεί τις εξής λειτουργίες:1. παρακολούθηση των συνθηκών διαβίωσης του φυτού, όπως θερμοκρασία, υγρασία, περιβάλλοντος και υγρασία ...
 • Απομακρυσμένος έλεγχος ηλεκτρικών συσκευών-Iot 

  Ιγνατίου, Μιχαήλ-Άγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-03)
  Το έξυπνο σπίτι (internet of things) είναι αδιαμφΙσβήτητα το πιό πολυσυζητημένο θέμα στον χώρο της τεχνολογίας τα τελευταία έτη φέρνοντας το μέλλον στο σήμερα.Η αγορά έχει κατακλειστεί από “Έξυπνες” συσκευές αλλά και από ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"