Recent Submissions

 • Μετάβαση στο έξυπνο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, οι έξυπνοι μετρητές και τα ηλεκτρονικά ισχύος 

  Μπούλης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η μετάβαση από το συμβατικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας στα εφυή ηλεκτρικά δίκτυα. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια ομαλή εισαγωγή στο θέμα των έξυπνων δικτύων. Το δεύτερο κεφάλαιο ...
 • Εφαρμογή ψηφιακός ξεναγός για συσκευή με λειτουργικό android 

  Βέρα, Χριστιάν (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-04)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός mobile Ψηφιακού Ξεναγού για το λειτουργικό Android. H κυριαρχία των smartphones τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με τα Ελληνικά Τοπία που αποτελούν πόλο έλξης κάθε ...
 • Ασφάλεια και Scada στα πλοία 

  Κουράκος, Θωμάς; Κουρουνάρχης, Αντώνης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05)
 • Ανάπτυξη ενός κατανεμημενου συστήματος σε προγραμματιστικό περιβάλλον android 

  Καραολάνης, Νικόλαος-Ανδριανός; Χατζηπαναγιώτου, Γεώργιος-Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-12)
  H παρούσα εργασία αφορά την δημιουργία ενός Συστήματος Συστάσεων και μίας εφαρμογής android. Στην εφαρμογή αυτη ο χρήστης τοπεθετει την τοποθεσία του και το σύστημα του προτείνει σημεία κοινου ενδιαφέροντος(POI) με βάση ...
 • Τεχνικές επεξεργασίας ήχου στην ηχογράφηση/ ηχοληψία 

  Γαϊτανής, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-10)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει ψηφιακούς αλλά και αναλογικούς τρόπους επεξεργασίας ήχου μέσα από τεχνικές ηχογραφήσεων και ηχοληψίας, με μεθόδους βελτίωσης της πληροφορίας μέσα από λογισμικό και εφαρμογές ενός Digital ...
 • Βαθιά μάθηση με εφαρμογές στην ιατρική 

  Αθανασίου, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-08)
  Η βαθιά μάθηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης οικογένειας της μηχανικής μάθησης και βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας. Είναι μία τεχνική μηχανικής μάθησης η οποία διδάσκει στους υπολογιστές να πράττουν αυτό που στους ...
 • Ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας 

  Λυκουρέζος, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-12)
  Σήμερα, περισσότερο από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης, ενώ η παγκόσμια θαλάσσια ναυτιλία αποτελεί ορόσημο τις τελευταίες δεκαετίες (ΟΟΣΑ, 2013). Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη εκβιομηχάνιση και ελευθέρωση ...
 • Σύστημα ασφαλείας & απομακρυσμένος έλεγχος οθόνης 

  Σάλλας, Παντελής; Λαμπρινός, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-31)
 • Αισθητήρες βιομηχανικού αυτοματισμού 

  Λεβέντης, Αντώνιος; Σωτηριάδης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-31)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο ‘ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ’ έχει ως σκοπό την εισαγωγή του αναγνώστη στο χώρο των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες σήμερα . Κύριο ενδιαφέρον της εργασίας ...
 • Μαγνητική αιώρηση μαγνητικά τρένα 

  Ζιαϊ, Έρβης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12)
  Τα τρένα maglev είναι τα μοναδικά τρένα που δεν έχουν ρόδες που σημαίνει ότι αιωρούνται στης ράγες με την βοήθεια της αιώρησης που έχουν ,και χρησιμοποιούν μαγνητικό πεδίο για να αιωρούνται στης ράγες .Τα μαγνητικά υλικά ...
 • Ανίχνευση θέσης & πορείας οχήματος με χρήση μονάδων GPS-Arduino-GSM 

  Τάχος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-08)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στους μικροελεγκτές και ειδικότερα στους μικροελεγκτές της οικογένειας Arduino. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάμε τόσο την ...
 • Εργαστηριακές ασκήσεις με τη χρήση LabView και MyDAQ 

  Μπουρμπούν, Μπερκάν (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 1992-06-14)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, έγινε η υλοποίηση πέντε εργαστηριακών ασκήσεων με τη χρήση του LabView και MyDAQ. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή καθώς και η περιγραφή της συσκευής NI MyDAQ. Στο δεύτερο κεφάλαιο ...
 • Εφαρμογές αισθητήρων στο περιβάλλον 

  Λούκος, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-03)
  Αισθητήρας (sensor) είναι μια διάταξη που χρησιμοποιείται για την μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους. Μετατρέπει το φυσικό μέγεθος που μετριέται (μετρούμενο μέγεθος) σε ηλεκτρικό σήμα. Διευκρινίζεται ότι η γενική έκφραση ‘’ ...
 • Η αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον στην εποχή του ίντερνετ των πραγμάτων 

  Καζάνης, Απόστολος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-02)
  Το ίντερνετ των πραγμάτων (ΙοΤ) είναι μια νέα, σταδιακά αναπτυσσόμενη, μορφή τεχνολογίας, όπου έχει ενσωματωθεί στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Πλέον με τη χρήση του IoT, συσκευές καλούνται να διεκπεραιώσουν εφαρμογές ...
 • Κατασκευή μικρής δυναμοπέδης με επαγωγικό κινητήρα και έλεγχο VFD 

  Καλλίτση, Πηνελόπη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-03-13)
  Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο τον σχεδιασμό και την κατασκευή μια μικρής δυναμοπέδης καθώς επίσης και τον έλεγχο αυτής. Επιπροσθέτως, θα αναλυθούν οι λειτουργίες, επαγωγικών κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, ...
 • Αυτοκινούμενο όχημα εύρεσης βέλτιστης διαδρομής λαβυρίνθου 

  Νικολουδάκος, Βασίλειος; Ευδαίμων, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04)
  Το θέμα της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι η εύρεση και επίλυση της βέλτιστης διαδρομής ενός λαβυρίνθου, χρησιμοποιώντας ένα ρομποτικό αμαξάκι το οποίο είναι προγραμματισμένο με βάση το μικροελεγκτή Arduino
 • Αυτόνομη πλοήγηση οχήματος 

  Καβαλιέρος, Ευάγγελος; Μουρτζούνης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-08)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την πλοήγηση ενός αυτόνομου οχήματος και στόχος αυτής είναι η περιήγηση κι η παραμονή του εντός της διαμορφωμένης πίστας. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω του υπολογιστή Raspberry ...
 • Μοντελοποίηση ολοκληρωμένης μονάδας αφαλάτωσης για τη μέγιστη αξιοποίηση της ενεργειακής παραγωγής σε υβριδικές εγκαταστάσεις ΑΠΕ 

  Παναγόπουλος, Ανδρέας-Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-03-22)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει μια εισαγωγή στη χρήση και στις τεχνολογίες της αφαλάτωσης, ως μια ενδεδειγμένη λύση στην υδατική κρίση που διανύει ο πλανήτης μας, επικεντρώνοντας στην αφαλάτωση υδάτων με συστήματα ...
 • Διερέυνηση μικροδομής και μηχανικών ιδιοτήτων χάλυβα 15CrNi6 κατά DIN μετά από διπλή βαφή και επαναφορά 

  Καρακατσάνη, Στασινή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-03-14)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνά την μικροδομή και τις μηχανικές ιδιότητες του χάλυβα 15CrNi6 κατά DIN μετά από σταδιακή ενανθράκωση διάρκειας τεσσάρων ωρών και διπλή βαφή. Για τη διεκπεραίωση της μελέτης, πραγματοποιήθηκαν ...
 • Επιχειρηματικές και επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα στον τομέα των σύγχρονων ανακυκλώσιμων υλικών 

  Χατζηνεοφύτου, Νικόλαος; Κυλιακούδης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-03)
  Στη παρούσα εργασία παρουσιάζεται η σημασία και η εξέλιξη της ανακύκλωσης στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.Για να γίνει κατανοητό αυτό αναδεικνύονται τα βασικά υλικά που ανακυκλώνονται και στις δύο περιπτώσεις συγκρίνοντας ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"