Now showing items 1-20 of 603

  • Οδηγός σχεδίασης διαδικτυακών εφαρμογών με την χρήση Spring Framework 

   Γκοντρόλης, Πέτρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με την χρήση του Spring Framework. Συγκεκριμένα αναφέρει τι είναι το Spring Framework και πως μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως προγραμματιστής ...
  • City logistics στο Θριάσιο πεδίο 

   Μιχαήλ, Σωτηρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Οι εμπορευματικές μεταφορές στα αστικά κέντρα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην αλυσίδα των logistics. Η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την οικονομική και εμπορική ανάπτυξη των αστικών μεταφορών είναι άκρως ...
  • Έξυπνος καθρέφτης με χρήση Raspberry Pi 

   Κατσιρούμπα, Ηλέκτρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-11)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός έξυπνου καθρέφτη με χρήση Raspberry Pi. Όλες οι προκλήσεις που προκύπτουν, από την επιλογή των καταλληλότερων υλικών μέχρι τα χαρακτηριστικά του ...
  • Έλεγχος έξυπνου αυτοκινήτου από smart phone μέσω δικτύου GSM και καταγραφή των συμβάντων σε real-time database 

   Μαυρουδής, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-05)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη συστήματος για τον έλεγχο βασικών λειτουργιών ενός αυτοκινήτου από ένα smart phone. Ένα από τα θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα συστήματα απομακρυσμένου ...
  • Επιτυχημένη υλοποίηση συστήματος διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στον κλάδο της ναυτιλίας 

   Στασίνη, Αργυρώ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Ο κλάδος της ναυτιλίας αποτελεί μια από τις πιο πολύπλοκες και επικίνδυνες βιομηχανίες παγκοσμίως, με υψηλά ποσοστά εμφάνισης ατυχημάτων. Για αυτόν τον λόγο, τα ζητήματα της ασφάλειας και της ποιότητας είναι καίριας σημασίας ...
  • Σύστημα εκπομπής αέριων ρύπων στη Ναυτιλία 

   Παπαζήσης, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-11)
   Ο τομέας της ναυτιλίας αποτελεί μια από τις πιο μεγάλες και καθοριστικές παραμέτρους ανάπτυξης και διάδοσης του εμπορίου σε διεθνές επίπεδο και αυτό έχει σαν συνέπεια να επιφέρει σημαντικές επιδράσεις στην οικονομική ...
  • Research and evaluation on the control methods and fault detection of flow control valves 

   Τσούκστου, Βασιλεία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   The subject of this thesis is the study of flow control valves. More specifically, to identify the methods used for flow control and analyze the various functions of flow-control valves in order to suggest the most compatible ...
  • Ασφάλεια κυβερνοχώρου στη ναυτιλία 

   Δημακοπούλου, Αναστασία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Στον κόσμο της πληροφορίας και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, η ανάγκη για ασφάλεια ολοένα και αυξάνεται. Ο επιχειρησιακός κόσμος δείχνει ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον αναφορικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. ...
  • Η Ναυτιλία στη ψηφιακή εποχή 

   Τερψίδη, Φανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί από τη ναυτιλιακή βιομηχανία να μετακινηθεί από το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο της πώλησης δυναμικότητας σε αυτό που θα προσφέρει μεγαλύτερη αξία στους χρήστες. Σκοπός της ...
  • Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου ηλεκτροπαράγωγου ζεύγους με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών λήψης επεξεργασίας και μετάδοσης δεδομένων 

   Σάρδης, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Η πτυχιακή εργασία έχει σαν στόχο την μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή ενός συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ). Το σύστημα θα στηριχθεί στην χρήση σύγχρονων τεχνολογιών λήψης, ...
  • Η κόπωση των ναυτικών στην ποντοπόρο ναυτιλία 

   Χατζηδάκης, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Η ναυτιλία, αποτελεί ένα κλάδο εξαιρετικά προσοδοφόρο τόσο για τους ιδιοκτήτες των πλοίων όσο και για τους ναυτικούς και το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας γενικότερα. Συνώνυμα της λέξης ναυτικός αποτελεί η κόπωση, η ...
  • Είμαστε έτοιμοι για αυτοματισμό; Αντιλήψεις, στάσεις και προθέσεις της ελληνικής κοινότητας ως προς το αυτόνομο όχημα 

   Βιοπούλου, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Τα αυτόνομα οχήματα αναμένονται να συμβάλουν στη δημιουργία και ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορικών συστημάτων. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να διερευνήσει τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις προθέσεις των ατόμων στον ...
  • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις διαλυτηρίων πλοίων. Η περίπτωση του Αλιάγα στην Τουρκία 

   Μαρσέλου, Ουρανία- Στεφανία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Η παρούσα εργασία αφορά στο θέμα των διαλυτηρίων πλοίων και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν έπειτα από τη διαδικασία αυτή. Αναφέροντας σε πρώτη φάση πληροφορίες για την εξέλιξη ενός πλοίου στην ενεργή του ...
  • Τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές στa Logistics πόλης 

   Σεϊμένη, Κυριακή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Η εφοδιαστική των πόλεων αποτελεί ένα σημαντικό παραγωγικό κλάδο εντός των πόλεων, ενώ παράλληλα έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα οδικής κυκλοφορίας (συμφόρηση οδικών αξόνων) και αύξηση του αστικού πληθυσμού. Για την ...
  • Οι προτιμήσεις των ατόμων σε καταστάσεις ηθικού διλήμματος: Η περίπτωση του αυτόνομου οχήματος 

   Αργιαντζή, Ευαγγελία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης φέρνει το αυτόνομο όχημα στο προσκήνιο ενός συνεχώς εξελισσόμενου συστήματος μεταφορών. Ένα όχημα απαλλαγμένο από την ανάγκη ύπαρξης οδηγού, το οποίο είναι ...
  • Ναύλωση και ασφαλιστική κάλυψη του πλοίου 

   Βενετσανόπουλος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Στη κάτωθι πτυχιακή εργασία δίνεται έμφαση στους τύπους ναύλωσης καθώς επίσης και στο ναυλοσύμφωνο το οποίο υπογράφεται. Οι υποχρεώσεις του Ναυλωτή και του Πλοιοκτήτη, ο διαχωρισμός τους και η τήρηση των όρων ενός ναυλοσυμφώνου ...
  • Σύστημα ανίχνευσης καπνού σε πλοίο με χρήση νέων τεχνολογιών και πρωτόκολλο επικοινωνίας LoRa 

   Βλαχοσπύρος, Παύλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στο τομέα των αισθητήρων και της μετάδοσης δεδομένων, βρίσκει άμεση εφαρμογή και στο κλάδο της Ναυτιλίας, όπου παρατηρείται οι εταιρίες να εγκαθιστούν στα πλοία όλο και πιο εξελιγμένα ...
  • Εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης σε μετρήσεις λειτουργίας μηχανής WIN GD XDF-72 

   Πάλλας, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψης καλής ή κακής λειτουργίας της μηχανής Win GD XDF-72, το οποίο θα βασίζεται στην μηχανική μάθηση με ταξινόμηση χρησιμοποιώντας τους αλγορίθμους ...
  • Πειραματική πρόταση για ενσωμάτωση μικροελεγκτή σε διάταξη διαφορικού ρεύματος 

   Καρνάβας, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10)
   Οι Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος (ΔΔΡ) είναι συσκευές ευρέως διαδεδομένες, που αποσκοπούν στην προστασία από ηλεκτροπληξία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συσκευές. Οι συσκευές αυτές ανιχνεύουν οποιοδήποτε διαφεύγον ρεύμα ...
  • Τεχνοοικονομική μελέτη υπεράκτιου αιολικού πάρκου 

   Φλαούνας, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται μια τεχνοοικονομική προμελέτη με θέμα την εγκατάσταση ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου στον δήμο Καρύστου του νομού Ευβοίας. Κύριος σκοπός της εργασίας είναι ο υπολογισμός του ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"