Show simple item record

Ανάπτυξη συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 9001:2015 : μελέτη περίπτωσης

dc.contributor.advisorΚωστής, Ιωάννης
dc.contributor.authorΑλαγκίοζογλου, Νικόλαος
dc.contributor.authorΣίμος, Παναγιώτης
dc.date.accessioned2020-02-07T08:09:28Z
dc.date.available2020-02-07T08:09:28Z
dc.date.issued2020-01-29
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/5189
dc.description.abstractH εργασία αποτελεί μια προσπάθεια για την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την ολοκλήρωση των σπουδών μας. Πραγματεύεται την Ανάλυση συστήματος ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις διεθνών προτύπων με εστίαση στις εφαρμογές για τις μικρές επιχειρήσεις. Μιας και σημαντικό μέρος την επιχειρηματικότητα της χώρας μας αναφέρεται σε αυτού του είδους επιχειρηματικής δράσης. Θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τους τομείς της οικονομίας, οι οποίοι διαφαίνεται να αναπτυχθούν. Τέτοιοι σημαντικοί τομείς για την ανάπτυξη της οικονομίας είναι ο τουρισμός, οι νεοφυής καινοτόμες επιχειρήσεις και φυσικά η παροχή υπηρεσιών. Στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία-οικονομία στην οποία ζούμε, θα πρέπει να βλέπουμε ως αγορά και τομέα ανάπτυξης μίας επιχείρησης υπό αυτό το πρίσμα. Έτσι λοιπόν κατανοούμε ότι ο ανταγωνισμός διογκώνεται αφού το μέγεθος της αγοράς είναι άπειρο τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο.Η ποιότητα λοιπόν μπορεί να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα για κάθε νέα επιχείρηση. Οι αποδεκτές προδιαγραφές και τα αντίστοιχα πρότυπα περιγράφονται στα πρότυπα της σειράς ISO 9001, στο όποια εστιάζει και μελετά η παρούσα εργασία. Τα Πρότυπα αυτά περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια την συστηματοποίηση των διαδικασιών που εξασφαλίζουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.Στόχος λοιπόν της παρούσας εργασίας θα πρέπει να θεωρείται η αποτύπωση των προτύπων ISO και επιπλέον η ανάλυση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζονται σε μία επιχείρηση για να επιτευχθεί η ανάπτυξη και η εξωστρέφεια της.Κάθε εταιρεία που έχει αναπτύξει, τεκμηριώσει και τηρεί ενήμερο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΙSΟ 9001:2015, έχει ως μέλημα της να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του, και να εξασφαλίζει ότι οι εργασίες που παρέχει συμμορφώνονται με προδιαγεγραμμένες απαιτήσειςel
dc.format.extent102el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Μάρκετινγκ::Internet Marketingel
dc.titleΑνάπτυξη συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO / IEC 9001:2015 : μελέτη περίπτωσηςel
dc.title.alternativeQuality system development according to ISO / IEC 9001: 2015: case studyel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΡαγκούση, Μαρία
dc.contributor.departmentΤμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.contributor.facultyΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογώνel
dc.subject.keywordISO 9001el
dc.subject.keywordΔιαχείριση ποιότηταςel
dc.description.abstracttranslatedThe project is an attempt to fulfill the requirements of the Department of Electrical & Electronic Engineering of the University of Western Attica for the completion of our studies. It deals with Quality System Analysis according to the requirements of international standards with a focus on small business applications.A significant part of our country's entrepreneurship refers to this kind of business. We could distinguish the sectors of the economy that seem to be developing. Such important sectors for the development of the economy are tourism, innovative start-ups and of course the provision of services. In the globalized socio-economy in which we live, we should see it as a market and a sector of business development in this light. So we understand that competition is soaring since the size of the market is infinite at least theoretically. So quality can be a comparative advantage for any new business. Acceptable specifications and corresponding standards are described in ISO 9001 series standards, in which the present work focuses and studies. These Standards describe in detail the systematization of procedures to ensure the provision of quality services.The purpose of this paper should therefore be to reflect the ISO standards and, in addition, to analyze the quality management systems applied to a business in order to achieve its growth and extraversion.Every company that has developed, documented and maintains an updated Quality Management System (QMS) in accordance with the requirements of international standard ISO 9001: 2015, is committed to continuously improving its efficiency, and ensuring that the work it provides complies with prescribed requirements.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"