Show simple item record

dc.contributor.advisorΔιλιντάς, Γεώργιος
dc.contributor.authorΜεϊμάρη, Μαρία
dc.contributor.authorΚαμαρινού, Σταυρούλα
dc.date.accessioned2017-01-16T09:05:08Z
dc.date.available2017-01-16T09:05:08Z
dc.date.issued2016-12-15
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/3182
dc.description.abstractH νοηματική γλώσσα είναι η φυσική γλώσσα της κοινότητας των Κωφών. Η ιδιαιτερότητά της συγκριτικά με τις υπόλοιπες γλώσσες, είναι πως οι κανόνες βάσει των οποίων επιτυγχάνεται η επικοινωνία, δεν είναι προφορικοί, αλλά οπτικο-κινησιακοί. Πρόκειται για ένα αυτόνομο γλωσσικό σύστημα που μπορεί να αναλυθεί όπως και κάθε άλλη φυσική γλώσσα. Το εύρος των ατόμων που έχουν επαφή με τη νοηματική γλώσσα είναι σχετικά μικρό. Συγκεκριμένα, την γνωρίζουν όσοι έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον κωφά άτομα, φιλόλογοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί καθώς και άτομα που ενδιαφέρονται για την ιδιαίτερη αυτή γλώσσα. Αφορμή για την πραγματοποίηση της έρευνας και συγγραφής αυτής της εργασίας αποτέλεσε ο προβληματισμός και το ενδιαφέρον μας για την έλλειψη γλωσσικών πόρων της ελληνικής νοηματικής γλώσσας (ΕΝΓ). Προκειμένου να καταρτιστεί ένα βασικό ηλεκτρονικό λεξιλόγιο, προσιτό σε όλες τις ομάδες ανθρώπων, μιας μη πλήρως καταγεγραμμένης γλώσσας όπως η ΕΝΓ, απαιτείται συγκεκριμένη προεργασία συλλογής σώματος γλωσσικών δεδομένων, ικανών να υποστηρίξουν, αφενός την εξαγωγή ενός πυρήνα λέξεων και αφετέρου την ανάλυση συχνοτήτων εμφάνισης των στοιχείων, που απαρτίζουν τον τελικό κατάλογο σε συνθήκες πραγματικής χρήσης. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί κανείς εύκολα να παρατηρήσει μια σειρά ελλείψεων που κυρίως εντοπίζονται στην οργάνωση των λημμάτων, έχει γίνει μόνο με βάση τις χειρομορφές, όχι όμως και το χώρο νοηματισμού που μπορεί εξίσου να παρέχει έναν τρόπο κατάταξης των νοημάτων. Για την υλοποίηση της επιλέξαμε μια web εφαρμογή γιατί έχει κάποια ελκυστικά χαρακτηριστικά όπως :  Παρέχει ευκολότερη πρόσβαση από χρήστες κάθε είδους.  Παρέχει ανεξαρτησία από το λειτουργικό σύστημα του χρήστη .  Δεν απαιτούνται εγκαταστάσεις και ενημερώσεις(updates) από τον χρήστη  Παρέχει ταυτόχρονη εξυπηρέτηση πολλών χρηστών. H υλοποίηση της web εφαρμογής θα γίνει με την χρήση ήδη έτοιμων τεχνολογιών όπως το open source CMS Drupal. Επιλέχτηκε το drupal, καθώς εκτός από ένα CMS, είναι και ένα πλήρες framework για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Μας δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης των δικών μας modules (αρθρώματα), κάτι το οποίο το κάνει ευέλικτο και θα μειώσει τον χρόνο ανάπτυξης. Η αποθήκευση των δεδομένων θα είναι σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων (DBMS). Το τελικό αποτέλεσμα θέλουμε να είναι μια web εφαρμογή, λειτουργική και διαχειρίσιμη από χρήστες, μη σχετικούς με τον κλάδο της πληροφορικής.el
dc.format.extent123 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Επιστήμη Υπολογιστών::Web Sites - Σχεδίασηel
dc.titleΑνάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής δημιουργίας γλωσσικών πόρων για τη νοηματική γλώσσαel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΖάχαρης, Νικόλαος
dc.contributor.departmentΤμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.el
dc.contributor.facultyΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογώνel
dc.subject.keywordMySQLel
dc.subject.keywordDrupalel
dc.subject.keywordCMSel
dc.subject.keywordΒάσεις δεδομένωνel
dc.subject.keywordΕλληνική νοηματική γλώσσαel
dc.subject.keywordContent management system
dc.subject.keywordΣυστήματα διαχείρισης περιεχομένου
dc.description.abstracttranslatedThe sign language is the natural language of the Deaf community. The specificity compared to other languages, is that the rules by which communication is achieved, are not verbal, but opto-motional. It’s about a unique language system, which can be analyzed like any other language. The number of people related to this kind of language is rather small. Specifically, those who interact with the deaf in their own families, scholars, social workers, nurses, teachers, as well as any other person who is interested in this particular language. Motive for this research and the writing of this paper, was the concern and interest in the absence of linguistic resources of Greek sign language (GST). In order to establish a basic electronic vocabulary, reachable to all groups of people, of a non-fully recorded language such as the sign language, it is highly required the collection of body-moving data, capable of supporting, on one hand the extraction of a wholesome of words and on the other hand, the analysis on the frequency that each “word” appears and make the final register in real-using conditions. To add more, one can easily observe a number of deficiencies mostly located in the organization of the entries, has only been based on chirality, but not in sign-language, which can also provide a way to sort all kinds of different meanings. For its materialization we have chosen a web application, because of its attractive benefits such as:  Provides easier access to users of all kinds.  Provides independency from the user’s operating system  There are not any requirements concerning the installation and updates from the users  It can support multiple users simultaneously. For this web application we will be using already made technologies such as the open source CMS Drupal. It has been chosen because it is a full framework system for the development of web applications in general. It gives us the possibility of developing our modules, a fact which is quite crucial since it can make our application flexible, reducing the development time. The data-saving will be in a relational database (DBMS). The final result will be a web application, operative and manageable by users unrelated to the IT industry.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"