Εμφάνιση απλής εγγραφής

Εταιρική διακυβέρνηση

dc.contributor.advisorΣυκιανάκης, Νικόλαος
dc.contributor.authorΒαξαβανέλλη, Αικατερίνη
dc.date.accessioned2016-07-19T10:13:43Z
dc.date.available2016-07-19T10:13:43Z
dc.date.issued2016-06
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/2949
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία συντάχθηκε με σκοπό την ανάλυση της έννοιας της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στις αγγλοσαξονικές χώρες, στις αρχές του 20ου αιώνα, με την ανάπτυξη του καπιταλισμού. Η Εταιρική Διακυβέρνηση έχει άμεση σύνδεση με την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, στοχεύοντας στην οργάνωση της συλλογικής διαδικασίας με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η Εταιρική Διακυβέρνηση εκφράζει μια φιλοσοφία και αποτυπώνει τις αντιλήψεις σε σχέση με την εξουσία και τους τρόπους άσκησης της, έχοντας σαν στόχο την διασφάλιση της κυριότητας και της εντιμότητας της επιχείρησης, αλλά και την προώθηση της αποτελεσματικότητας και της ανάπτυξης των εργασιών της επιχείρησης, οδηγώντας την προς την κερδοφορία. Η εμφάνιση της διεθνής χρηματοοικονομικής κρίσης έπαιξε σημαντικό ρόλο στην άνοδο του ενδιαφέροντος της Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς ένας από τους παράγοντες της είναι η μη αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα ιδίως σε ζητήματα διαχείρισης των κινδύνων και την μη επαρκή εποπτεία από τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών. Η χρηματοοικονομική κρίση ενθάρρυνε την ανάπτυξη της Εταιρικής Διακυβέρνησης και δημιούργησε την ανάγκη για ενίσχυση των συστημάτων.el
dc.format.extent36 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Εταιρείεςel
dc.titleΕταιρική διακυβέρνησηel
dc.title.alternativeCorporate governanceel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΠατσίκας, Στυλιανός
dc.contributor.committeeΠαπαηλίας, Θεόδωρος
dc.contributor.departmentΤμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.contributor.facultyΣχολή Διοίκησης και Οικονομίαςel
dc.subject.keywordΕταιρική διακυβέρνησηel
dc.subject.keywordΟικονομική κρίσηel
dc.subject.keywordΧρηματοπιστωτική κρίσηel
dc.description.abstracttranslatedThis essay was written in order to present and analyze the concept of corporate governance, which first appeared in Anglo-Saxon countries, in the early 20th century, with the development of capitalism. Corporate governance has a direct connection to the production process, aiming at organizing a collective process more effectively. Corporate governance is a philosophy and reflects the perceptions in relation to the power and ways of exercise, having as objective to ensure the ownership and the reputation of the business, but also to promote efficiency and growth of business, leading to profitability. Another important point of this essay is the connection that the corporate governance had with the financial crisis due to the non-efficient corporate governance in Greece in risk management and the non-sufficient control of the administration councils.el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"