Show simple item record

Ο ρόλος της ναυτιλίας και των νέων νεχνολογιών στην ανάπτυξη των διεθνών logistics

dc.contributor.advisorΓιαννακόπουλος, Διονύσιος
dc.contributor.authorΝικολάου, Αθανάσιος
dc.contributor.authorΝότσικας, Πέτρος
dc.date.accessioned2016-02-10T12:05:56Z
dc.date.available2016-02-10T12:05:56Z
dc.date.issued2016-01-14
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/2647
dc.description.abstractΤα τελευταία έτη, η παγκοσμιοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, η ανάπτυξη των υπηρεσιών Logistics, καθώς και η χρήση εμπορευματοκιβωτίων στις μεταφορές, έχουν συμβάλλει σημαντικά στην αναδιάρθρωση της ναυτιλιακής αγοράς. Όσον αφορά τη ναυτιλία των γραμμών, το επιχειρηματικό περιβάλλον των επιχειρήσεων έχει μεταβληθεί σημαντικά, ως αποτέλεσμα μακροοικονομικών, μικροοικονομικών αλλά και πολιτικών παραμέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η απελευθέρωση της οικονομικής αγοράς οδήγησε στην ανάπτυξη των υπηρεσιών Logistics, γεγονός που συνέβαλε στην παγκοσμιοποίηση των μεταφορών και στην ανάπτυξη της ναυτιλίας γραμμών. Αρχικά υπάρχει μια αναφορά στην ιστορία των συστημάτων Logistics και από πού προήλθαν καθώς και επεξήγηση των κυρίων λειτουργιών τους αλλά και την διαχείριση τους. Στην συνέχεια επεξηγείται ο διαχωρισμός της Εφοδιαστικής αλυσίδας με της Αντίστροφης. Οι κύριοι στόχοι της παρούσας πτυχιακής παρόλα αυτά είναι η ανάδειξη των δυνατών σημείων αλλά και μια επιμέρους ανάλυση των θαλάσσιων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων σε σχέση με τα άλλα μέσα μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές). Επίσης η εργασία έχει ως σκοπό την παρουσίαση όλων εκείνων των διαδικασιών για την πραγματοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών αλλά και αναφορά των εγκαταστάσεων που συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή τους. Κλείνοντας το βιβλιογραφικό μέρος της εργασίας δεν θα μπορούσαν να παραληφθούν η συμβολή των Logistics στο περιβάλλον και ποια η αλληλεπίδραση μεταξύ τους, αλλά και όλες τις νέες τεχνολογίες και καινοτομίες που εφαρμόζονται τόσο σε εγχώριο όσο και παγκόσμιο επίπεδο. Για την διαπίστευση των παραπάνω στόχων καταγράφηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία από την αγορά για την καλύτερη σύγκριση και αξιολόγηση των δεδομένων μας με το τι εφαρμόζεται πραγματικά. Αυτό επιτεύχθηκε με τη πραγματοποίηση συνεντεύξεων που μας δόθηκε από διοικητικά στελέχη του χώρου και τέλος μέσω μιας επίσκεψης μας στον Ο.Λ.Π . Από την παρούσα μελέτη προκύπτει ότι οι θαλάσσιες μεταφορές συμφέρουν σε κάθε περίπτωση όσον αφορά το κόστος αλλά υστερούν όσον αφορά το χρόνο παράδοσης. Αποδεικνύεται επίσης ότι η εμπορική ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το λιμάνι παράδοσης του φορτίου που θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τις λειτουργίες εκείνες που θα εξασφαλίσουν έγκαιρη παράδοση του προϊόντος στον τελικό παραλήπτη και στην προσυμφωνημένη κατάσταση. Αλλά και ότι η ναυτιλία συνδέεται άμεσα με την παγκόσμια οικονομία.el
dc.format.extent257 σελ.el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Εφοδιαστική (Logistics)el
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Εμπόριο::Εμπορική Ναυτιλίαel
dc.titleΟ ρόλος της ναυτιλίας και των νέων νεχνολογιών στην ανάπτυξη των διεθνών logisticsel
dc.title.alternativeThe role of marine and new technologies in the development of international logisticsel
dc.typeΠτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΓιαννακόπουλος, Διονύσης
dc.contributor.committeeΤσότσολας, Νικόλαος
dc.contributor.committeeΣτεργίου, Κωσταντίνος
dc.contributor.departmentΤμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.contributor.facultyΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογώνel
dc.subject.keywordLogisticsel
dc.subject.keywordΜεταφορέςel
dc.subject.keywordΕφοδιαστική αλυσίδαel
dc.subject.keywordΕμπορευματοκιβώτιαel
dc.subject.keywordΘαλάσσιες μεταφορέςel
dc.subject.keywordΝαυτιλίαel
dc.subject.keywordΛιμάνι Πειραιάel
dc.description.abstracttranslatedIn recent years, globalization of economic activities, the development of Logistics services and the use of container transport, have contributed significantly to the restructuring of the shipping market. On shipping lines, entrepreneurial business environment has changed significantly as a result of macroeconomic, microeconomic and political parameters globally. The liberalization of the financial market led to the development of Logistics Services, which contributed to the globalization of transport and the development of shipping lines. Initially there is a reference to the history of Logistics systems and where they came from and an explanation of their main functions and their management. Following the separation of the Supply Chain is illustrated by the Reverse. The main objectives of this project is nevertheless to highlight the strengths but also a breakdown of shipping containers in relation to other modes of transport ( road, rail, air ). Also, the study aims to present all those processes for making maritime transport and reporting facilities that contribute to their smooth running. Closing the bibliography of the work could not have received the contribution of Logistics on the environment and what the interaction between them, but all the new technologies and innovations applied both domestically and globally. For the accreditation of these goals were recorded and analyzed market data for better comparison and evaluation of our data on what is actually implemented. This was achieved by conducting interviews given to us by management of the space and, lastly, with our visit to the OLP. The present study shows that sea transport are justifiable in each case in terms of costs but lagging behind in terms of delivery time. It is also shown that commercial shipping containers is inextricably linked to the delivery port of the load should be able to support those operations will ensure timely product delivery to the ultimate consignee and the predetermined condition. Therefore shipping directly linked to the global economy.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"