Now showing items 89-108 of 5220

  • LabView and Vi Server Connectibility 

   Στρατής, Αλβέρτος; Μισύρης, Χριστόδουλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τις διασυνδέσεις μου μπορούν να επιτευχθούν με την χρήση του LabView. Γίνεται ανάλυση των τεχνολογιών που δίνουν την δυνατότητα αποστολής και λήψης δεδομένων, αλλά και ελέγχου του ...
  • Laser και εφαρμογή αυτών στην βιομηχανία 

   Τσουκαλάς, Διονύσης (ΤΕΙ Πειραιά, 2011-11)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, με θέμα LASER ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, θα αναπτύξουμε στα πρώτα κεφάλαια τις γενικές αρχές του φωτός καθώς επίσης και τις γενικές αρχές που διέπουν τα laser. Θα προσπαθήσουμε ...
  • Leadership in a projectised world: How can cross – cultural, global virtual teams perform successfully? 

   Xanthou, Melpomeni G. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2011-06)
   Globalization is more than out-sourcing and leading global virtual cross-cultural teams for delivering desirable results. The purpose of this thesis is to present the aspects that affect global project performance such ...
  • Lean Six Sigma project management. An application in the mission critical facilities industry 

   Zagoras, Nikitas E. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2010-06)
   This research aims to discover if Lean Six Sigma can add value on an organization that specializes in Mission Critical Facility construction projects. The type of facility that will concern us the most is the Data Center. ...
  • Leasing - Χρηματοδοτική μίσθωση 

   Κοσυφαρίνης, Νεκτάριος; Χρονόπουλος, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05)
   Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η «Χρηματοδοτική μίσθωση – leasing» η οποία είναι μία μέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Αναφέρεται σε μία σύγχρονη μεσομακροπρόθεσμη μέθοδο χρηματοδότησης ...
  • Leasing και εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο 

   Παργινός, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-19)
   Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει το μοντέλο χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing). Το οποίο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό και πλέον έχει εισαχθεί και στην Ελληνική ...
  • Lessons learned from project closing - A case study in Greek public sector strategic planning and change management 

   Arsenis, Dionysios (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2010-06)
   This thesis draws lessons learned from a major project closing by a state owned enterprise in Greece. The apparent failure of leadership to overcome the challenges and capitalize on opportunities is examined. The literature ...
  • Logistics και οικονομική κρίση 

   Βασταρδής, Γεώργιος; Ταξιάρχης, Μηνές (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η προσέγγιση των logistics με επιστημονικούς όρους δεν έχει μακρά ιστορική πορεία αν και στον τρόπο λειτουργίας τους συναντώνται από την αρχαιότητα. Η επιλογή της μεταφοράς παραγόμενων αγαθών ή της αποθήκευσής τους για ...
  • Logistics: μελέτη περίπτωσης της DHL 

   Αντωνόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-21)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία είναι βιβλιογραφικού τύπου και έχει ως σκοπό την ανάλυση και την αποσαφήνιση των όρων της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics.Έτσι, στην εργασία γίνεται εκτενής αναφορά στους ορισμούς που ...
  • Machine learning model in time series 

   Ταμβακίδης, Παναγιώτης; Ισουφάι, Κλάιντι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-25)
   Machine learning is a significant part of human technology as it offers a wide range of applications daily, from internet search to talking robots. Time series forecasting is one of many applications that ...
  • Marketing plan Mars Hellas 

   Σταματοπούλου, Αγιούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-23)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται της δημιουργίας ενός marketing plan, ερμηνεύοντάς την μέσα από την προώθηση και την προβολή των προϊόντων της Mars Hellas στην ελληνική αγορά. Με αυτή τη προσπάθεια προσέγγισης, ...
  • Marketing plan επιχείρησης Floros Group 

   Λάβδας, Αριστείδης (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Η παρακάτω πτυχιακή εργασία είναι ένα πλάνο μάρκετινγκ μιας ελληνικής εταιρείας ΦΛΩΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε στο κλάδο των συστημάτων σκίασης. Το πλάνο αυτό εξετάζει την παρούσα κατάσταση της εταιρίας αλλά και των λοιπών στοιχείων ...
  • Matlab για την Μέση και Ανώτατη Εκπαίδευση 

   Τουρναβίτης, Στέργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-28)
   Η παρούσα Μεταπτυχιακή Εργασία έχει δύο σκέλη. Το 1ο αφορά την παρουσίαση ενός χρήσιμου λογισμικού όπως είναι το MATLAB, τις εντολές του, μέσω και της συγγραφής απλών προγραμμάτων (Scripts). To 2o σχετίζεται με το πως αυτό ...
  • Maturity model: ELOT1428 financial impact 

   Manias, Panagiotis (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2010-06)
   The European Union, in order to help countries with low development, has created a Community Support Framework (CSF). Greece is one of the countries that will receive the fourth structural assistance budget. The period ...
  • MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Μικρο - Ηλεκτρο - Μηχανικά Συστήματα 

   Γεωργίου, Δημήτριος Α. (ΤΕΙ Πειραιά, 2011-05)
  • Motivation factors that can affect the performance of a project team 

   Levakos, Panagiotis Ch. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2008-06)
   Employee motivation is a complicate subject. The essential need of implementing employee has been of concern for organizations because it has been proved that motivation is one of the deciding factors in work performance ...
  • Motivation guideline for project managers at team’s performance lows 

   Giannisopoulos, Matthaios I. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2009-06)
   Very often the performance of project teams begins to decrease during project implementation. Project manager should find methods and techniques to overcome this transitory loss of concentration. This Thesis is describing ...
  • Mελέτη εγκατάστασης Φ/Β συστήματος ισχύος 10KW σε μόνιμη κατοικία, με διασύνδεση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η 

   Μπεμπεδέλης, Γρηγόριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρετε αναλυτικά σε όλα τα στάδια της μελέτης και εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 10Kw σε δώμα κτιρίου, διασυνδεδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ. Στην αρχή γίνεται μια ...
  • Mία συγκριτική αξιολόγηση των συνεδριακών κέντρων στην Ελλάδα 

   Βαγιωνή, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04)
   Αναλύονται τα συνεδριακά κέντρα, οι αίθουσες ξενοδοχείων που μπορούν να φιλοξενήσουν συνέδρια, τα είδη των συνεδρίων που φιλοξενούνται σε κάθε κατηγορία συνεδριακών κέντρων στην Ελλάδα

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"