Now showing items 24-43 of 5222

  • City logistics στο Θριάσιο πεδίο 

   Μιχαήλ, Σωτηρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   Οι εμπορευματικές μεταφορές στα αστικά κέντρα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην αλυσίδα των logistics. Η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την οικονομική και εμπορική ανάπτυξη των αστικών μεταφορών είναι άκρως ...
  • City Logistics: νέες τάσεις και πρακτικές 

   Ζαχαρία, Στυλιανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07)
   Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η θεωρητική προσέγγιση των city logistics ή αλλιώς των αστικών εμπορευματικών μεταφορών, στα πλαίσια της βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής ...
  • Classification using hyper-spectral imagery 

   Δημόπουλος, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12)
   The subject of this dissertation is the study of concepts and principles of Remote Sensing focusing on the analysis and processing of Hyperspectral Images. Hyperspectral imaging as a tool for monitoring, detection and ...
  • Collaboration problems that appear in a project between people and teams as a project failure factor 

   Koborozos, Ioannis-Christos (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2008-06)
   This thesis describes the major importance of collaboration problems that appear in projects between people and project teams as a project failure factor. These collaboration problems play a significant role in every ...
  • Communication and collaboration in School S.A. Company (department: issues & competition) 

   Tzanakaki, Eleftheria (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2010-06)
  • Communication channels utilized during project bid phase between Project Management Department and Operations Department and the need to be formulated in order to minimize unnecessary scope changes and hidden costs 

   Printezis, Petros I. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2008-06)
   In our days, communication matters are not seriously considered. On several occasions, in lack of effective communication various problems occurred to projects. This thesis marks out the communication channels between ...
  • Communication management in projects - Focus on public sector 

   Andrakakou, Vasiliki (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2005-07)
   This thesis seeks to understand the Communication Management focusing on the public sector. It identifies problems which occur in the Communication management in the public sector or in general in an organization. This ...
  • Communication problems inside a company. Tools and techniques for their reduction 

   Panagiotopoulou, Vasiliki (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2009-06)
   Communication is very important not only in projects but also in every kind of work or relationship during our life. For this reason, this master’s thesis is attempting to give us some useful information about ...
  • Compare project of service and a project of product 

   Gkazianis, Georgios A. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2008-12)
  • Conflict management styles and the gender 

   Spyridon, Lambros I. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2008-06)
   Purpose – Perhaps never before the issue of conflict management has been more important, given the globalization, high competitive business environment, and the diversification of the workforce. This study was designed to ...
  • Conflict resolution in an international project team 

   Liapas, Angelos (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2010-06)
   Conflict in project management is inevitable. The potential for conflict in a project team is usually high because it involves individuals from different backgrounds and orientations working together to complete a complex ...
  • Control and modeling of an industrial robotic arm 

   Μανής, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την μοντελοποίση και τον απομακρυσμένο έλεγχο μέσω διακομιστή ενός ρομποτικού βραχίονα, ονόματι UR5, η οποία έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο του Cranfield σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο ...
  • Critical analysis of the charterer's obligation to pay the agreed hire on time 

   Μαζαράκης, Φίλιππος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-02)
   Maritime industry constitutes a capital-intensive business which includes high value contracts. The fact that there are sizable time-lag effects for the construction of new vessels and also market sentiment effects, makes ...
  • Customer relationship management and its contribution to customer satisfaction 

   Filippopoulos, Panagiotis C. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2007-06)
   The thesis examines CRM and its relations with customer satisfaction for project managers. CRM is about creating not only strong relationships with your clients but also having a database with information regarding customers, ...
  • Customer relationship management as a factor of customer satisfaction in advertising companies 

   Vogiatzis, Konstantinos V. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2008-06)
   The core concept of Project Management is a satisfied and delighted customer. Often, project managers in advertising sector take care of only deliver a project within time, cost, and performance but not cultivate good ...
  • DC κινητήρες υβριδικά οχήματα 

   Κόλλιας, Σπυρίδων (ΤΕΙ Πειραιά, 2010)
   Η πτυχιακή αυτή εργασία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των διαδικασιών ελέγχου υβριδικών οχημάτων και των διαφόρων κλασσικών και σύγχρονων εφαρμογών του κινητήρα συνεχούς ρεύματος σε αυτά. Η ύλη της συγκεκριμένης μελέτης ...
  • Decision support system for smart cities based on crowdsourcing and big data analysis 

   Κουλαράς, Σταύρος; Ξανθόπουλος, Θεόδωρος; Αμπου-Άσαμπε, Άμαλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-11)
   Ο στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η υποστήριξη αποφάσεων στον αποφασίζων της έξυπνης πόλης, μέσω της διαδικασίας του crowdsourcing. Αναλύονται οι έννοιες του crowdsourcing , big data, smart cities, decision ...
  • Design and construction of a bridge for noise-protection-walls 

   Konstantinidi, Dafni (ΤΕΙ Πειραιά, 2011-08-16)
   In the world of today bridges are part of everyday life; their use facilitates the daily routine of people. Since antiquity mankind began to construct bridges imitating nature and the natural passages created by fallen ...
  • Design of Landslide Mitigation Measures in the Ionian Islands 

   Γουρνοπάνος, Κωνσταντίνος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-10)
  • Design selection of micro-satellites constellation in LEO orbits on purpose of global coverage for communication and AIS services in shipping 

   Νικολαΐδης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2020-10)
   Last two decades, the trend for microsatellite constellations has been growing, especially in LEO orbits, to support a plethora of applications in various domains. At the same time, the increasing reliability and the use ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"