Αποτελέσματα 1-20 από 4874

  Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία (452)
  Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Έξυπνα Σπίτια (29)
  Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Αρχιτεκτονική Διακόσμηση (4)
  Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (20)
  Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική (107)
  Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική::Ηλιακά κτίρια (3)
  Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Πολεοδομία (37)
  Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία::Πολεοδομία::Χωροταξία (22)
  Γλώσσες (1)
  Διοίκηση και Οργάνωση (1145)
  Διοίκηση και Οργάνωση::Διαφήμιση (22)
  Διοίκηση και Οργάνωση::Διαφήμιση::Δημόσιες σχέσεις (3)
  Διοίκηση και Οργάνωση::Διαχείριση Έργου (Project Management) (75)
  Διοίκηση και Οργάνωση::Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management) (12)
  Διοίκηση και Οργάνωση::Διαχείριση Υλικών (3)
  Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων (111)
  Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής (3)
  Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση και Οργάνωση Προσωπικού (76)
  Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (29)
  Διοίκηση και Οργάνωση::Διοίκηση Ολικής Ποιότητας::Ποιοτικός Έλεγχος (3)

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"