Now showing items 1-20 of 50

  • Flocafe. Marketing - Management 

   Διαμαντοπούλου, Ελένη (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
  • Marketing plan Mars Hellas 

   Σταματοπούλου, Αγιούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-23)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται της δημιουργίας ενός marketing plan, ερμηνεύοντάς την μέσα από την προώθηση και την προβολή των προϊόντων της Mars Hellas στην ελληνική αγορά. Με αυτή τη προσπάθεια προσέγγισης, ...
  • Αθλητικό μάρκετινγκ και χορηγία στον αθλητισμό 

   Καραγεώργος, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-14)
   Το περιεχόμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας διαρθρώνεται σε δύο κεφάλαια ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική αναφορά του όρου του αθλητικού μάρκετινγκ και των μορφών που παίρνει μέσα στο χρόνο. Γίνεται, ο ...
  • Ανάλυση της ιδιωτικοποίησης των εταιρειών: Ολυμπιακή Αεροπορία, Αγροτική Τράπεζα 

   Καραμπάγια, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11)
   Στην εργασία αυτή ο στόχος ήταν να μελετηθεί η επίδραση των ιδιωτικοποιήσεων στην οικονομική θέση των επιχειρήσεων, μελετήθηκαν δυο επιχειρήσεις , η Αγροτική Τράπεζα και η Ολυμπιακή Αεροπορία.Η βιβλιογραφία έχει δείξει πως ...
  • Βιολογικά προϊόντα 

   Λασηθιωτάκη, Μπέλλα; Μαγκουρίλου, Παναγιώτα; Ροζακέας, Ευάγγελος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Η παρούσα πτυχιακή μελετά την έννοια της βιολογικής γεωργίας καθώς και την ανάπτυξη της αγοράς και τις προτιμήσεις των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα και στον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια τα προϊόντα βιολογικής ...
  • Γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα 

   Γούνα, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-27)
   Γυναικεία και Νεανική επιχειρηματικότητα. Δύο έννοιες που εάν αξιοποιηθούν σωστά μπορούν να προσφέρουν τεράστια οφέλη στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Οι δύο αυτές μορφές έχουν κάνει σημαντικά βήματα τις τελευταίες ...
  • Γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα 

   Γούνα, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2021-05-10)
   Γυναικεία και Νεανική επιχειρηματικότητα. Δύο έννοιες που εάν αξιοποιηθούν σωστά μπορούν να προσφέρουν περάστια οφέλη στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Οι δύο αυτές μορφές έχουν κάνει σημαντικά βήματα τις τελευταίες ...
  • Δημόσιες σχέσεις και διαχείριση πελατών και παραπόνων 

   Καράκουλα, Στυλιανή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Από την αρχαία εποχή η δύναμη του λόγου αποτέλεσε θεμελιώδες μέσο για την έκφραση της ανθρώπινης σκέψης και για την αρμονική συνύπαρξη μεταξύ ανθρώπων αλλά και των κοινωνιών. Η επικοινωνία αυτή που αναπτύχθηκε και εξελίσσεται ...
  • Διαχείριση γνώσης και καινοτομίας 

   Βασιλειάδης, Βασίλειος-Ερμής (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-07)
   Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να μελετηθούν η έννοια και οι πρακτικές της γνώσης σε σχέση με άλλες έννοιες όπως η ενδυνάμωση σε θεωρητικό επίπεδο αποσκοπώντας στο να βρεθούν νέοι τρόποι ανάπτυξης της γνώσης ...
  • Διεθνές μάρκετινγκ 

   Κανελλοπούλου, Αναστασία (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
  • Διεθνές στρατηγικό marketing και διεθνές περιβάλλον 

   Λιοτσάκη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-19)
   Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης το διεθνή στρατηγικό marketing και χωρίζεται σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο ορίζεται η έννοια του διεθνούς στρατηγικού Marketing, αναλύεται η σημασία του σε διεθνή επίπεδα ...
  • Διεθνής επιχειρηματικότητα - Υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών - Μελέτη περιπτώσεων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται διεθνώς 

   Σκορδιάλος, Κωνσταντίνος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Κανείς, δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι η κατάσταση στην Ελλάδα την τελευταία πεντετία και ιδιαίτερα από το 2010 παραμένει δυσχερής. Από την άλλη μεριά κλάδοι όπως είναι τα τρόφιμα, η μεταποίηση, οι τεχνολογίες γενικής ...
  • Εθελοντισμός: Εθελοντικές δράσεις στην Ελλάδα 

   Μωραϊτη, Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-21)
   Το θέμα που ακολουθεί στην παρακάτω εργασία, έχει σχέση με τoν Εθελοντισμό και κυρίως με την Εθελοντική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Γίνονται αναφορές στην έννοια του εθελοντισμού σήμερα, στις διάφορες μορφές εθελοντισμού ...
  • Εναλλακτικός τουρισμός στην Ελλάδα και τις ανταγωνίστριες Μεσογειακές χώρες. Εξέλιξη και E-Marketing 

   Πενθερουδάκη, Ηλέκτρα; Γαλάνη, Άρτεμις (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Ο τουρισμός είναι ένας από τους πιο αναπτυγμένους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Αποτελεί μεγάλη πηγή εσόδων για πολλές χώρες οι οποίες βασίζονται σε αυτό τον τομέα. Οι περισσότερες χώρες όπως και η Ελλάδα δεν επαρκούνται ...
  • Επιχειρηματικότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

   Ιωάννου, Ειρήνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03)
   Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν μια μορφή οργανωσιακής δραστηριοποίησης ιδιαίτερα σημαντικής, για τη λειτουργία του οικονομικού κυκλώματος. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διακρίνονται από τις ...
  • Η διαφήμιση μέσω των social media & η οικονομική πρόοδος των επιχειρήσεων 

   Αναστασιάδη, Γεωργία; Γκρέμου, Μαρία (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
  • Η διοικητική δεοντολογία με έμφαση στις εργασιακές και ανθρώπινες σχέσεις της επιχείρησης 

   Νίνου, Βαρβάρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-05-31)
   Στην σύγχρονη πραγματικότητα οι επιχειρήσεις αναμφίβολα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του οικονομικού μηχανισμού κάθε χώρας. Οποιοδήποτε άτομο, συνδέεται και εξαρτάται από την ύπαρξη των οικονομικών μονάδων αφού από εκείνες ...
  • Η εισβολή των κοινωνικών δικτύων στο marketing 

   Ευσταθίου, Μιχαήλ (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
  • Η καινοτομία σαν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε περιόδους κρίσης 

   Γιώτη, Ελεάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Εντός των πλαισίων του σημερινού διεθνούς περιβάλλοντος το οποίο μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς, η ικανότητα των επιχειρήσεων να εισάγουν στην αγορά μια νέα καινοτομία, αποτελεί το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ...
  • Η κρίση στη ναυτιλία από το 2008 (ελληνικός χώρος) 

   Θάνου, Άντα (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η κρίση της Ελληνικής ναυτιλίας από το 2008. Έτσι, αφού παρατίθεται η σημαντικότητα της ναυτιλίας για την οικονομία, γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή της ελληνικής ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"