Now showing items 67-86 of 88

  • Τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου Πειραιά διαχρονικά για τα έτη 2010, 2011,2012 

   Μανιάτη, Αμαλία; Ιωάννου, Ειρήνη (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα εργασία στοχεύει στη παρουσίαση των Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Πειραιά καθώς και πως αυξομειώθηκαν κατά την διάρκεια τριών ετών 2010, 2011 και 2012. Θα εξετάσουμε μερικές από τις βασικότερες διακρίσεις των ...
  • Το Leasing και η αντιμετώπισή του σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και Δ.Λ.Π. 

   Καραγιάννη, Σταυρούλα; Veizi, Xheni (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η εργασία αυτή μας παρέχει με τον ορισμό του leasing, τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα του αλλά και τα βασικά του είδη. Συνεχίζοντας, παρουσιάζουμε μια ιστορική αναδρομή στον ορισμό του leasing για να δείξουμε από πού και ...
  • Το κόστος εργασίας σαν στοιχείο του κόστους παραγωγής 

   Ευσταθίου, Χρυσούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, μελετάμε το κόστος εργασίας και πως αυτό επηρεάζει την λειτουργία της επιχείρησης. Η περικοπή μισθών και ο αριθμός των εργαζομένων που μειώνεται φανερώνουν ότι η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη ...
  • Το κόστος εργασίας στη διαδικασία της κοστολόγησης 

   Κελεκιάν, Γεώργιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται ο ορισμός του κόστους, οι κατηγορίες του, οι διακρίσεις και τα κριτήρια κατάταξης του με παραδείγματα. Έπειτα στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της κοστολόγησης, τα είδη της, ο σκοπός ...
  • Το κόστος της εργασίας και η παραγωγικότητα ως προσδιοριστικοί παράγοντες της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 

   Μεϊντάνης, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-02)
   Η εμφάνιση το 2007 της οικονομικής κρίσης και μετέπειτα η οικονομική ύφεση που σημειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο, έφεραν στην επιφάνεια προβληματισμούς σε πλήθος ερευνητών, σχετικά με θέματα διάρθρωσης της οικονομίας. ...
  • Το πλαστικό χρήμα και η αποκάλυψη των αδήλωτων κεφαλαίων 

   Σέρα, Ελβάνα; Ματίγια, Σιντορέλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01)
   Το χρήμα άρχισε να εισέρχεται στην ζωή του ανθρώπου δίνοντας λύσεις στα κωλύματα που εμφανίζονται κατά την εκτέλεση των συναλλαγών του. Αρχικά ως χρήμα χρησιμοποιούνταν οποιοδήποτε αντικείμενο κοινώς αποδεκτής αξίας, στην ...
  • Τραπεζικά προϊόντα, η περίπτωση factoring and leasing και η λογιστική τους αντιμετώπιση 

   Toraj, Altina (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04)
   Στην παρούσα εργασίας γίνεται η παρουσίαση δύο πολύ σημαντικών μέσων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, του Leasing και του Factoring, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή και στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Ο θεσμός του ...
  • Υπεράκτιες εταιρείες σε Ελλάδα και Κύπρο 

   Ντενάντα, Λάλα; Σενάντα, Ντάκας (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-04)
   Η Υπεράκτια Εταιρεία ή αλλιώς offshore εταιρεία, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Οι υπεράκτιες εταιρείες είναι εταιρείες αγγλοσαξονικής προέλευσης που “γεννήθηκαν” στις βρετανικές αποικίες και αναπτύχθηκαν ...
  • Υπεράκτιες (Off shore) εταιρείες 

   Αυγερινός, Νικόλαος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
  • Φορολόγηση αγροτικών μονάδων. Η περίπτωση παραγωγής και εκμετάλλευσης του ελαιόλαδου 

   Καϊσερλής, Κωνσταντίνος; Παπαχρήστος, Γεώργιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-03)
   Βασικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας αποτελεί ο αγροτικός τομέας. Μάλιστα, πολλοί θα ισχυρίζονταν ότι πρόκειται για τη βάση της ίδιας της οικονομίας της χώρας και ότι η ανάπτυξή της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ...
  • Χρηματοδοτική μίσθωση "Leasing" 

   Σκούταρης, Ιωάννης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση & προοπτικές του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 

   Μπάλλα, Ασημίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-03)
   Ο κλάδος των υπηρεσιών υγείας διαχρονικά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των οικονομιών των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς σχετίζεται με την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. Στην Ελλάδα είναι γεγονός πως ο ...
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση Δωδώνη - Μεβγάλ. 

   Ταμουρίδης, Χρήστος; Τσουμάνης, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11-18)
   Στην εργασία αυτή διαμορφώσαμε την χρηματοοικονομική ανάλυση δύο εταιρειών του κλάδου της γαλακτοκομίας της ΔΩΔΩΝΗ και της ΜΕΒΓΑΛ και στη συνέχεια δημιουργήσαμε πίνακες και διαγράμματα με σκοπό να τις συγκρίνουμε και να ...
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση και προοπτικές της εταιρείας Enarxis Dynamic Media Ε.Π.Ε. 

   Παναγιωτόπουλος, Βασίλειος; Παπακώστας, Ιωάννης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-03)
   Η πτυχιακή μας έχει ως σκοπό να περιγράψει και να αναλύσει με σαφήνεια κατ’ αρχήν τι είναι η συγκεκριμένη επιχείρηση και ποιά είναι η οικονομική της πορεία μέσα σε 5 έτη με την βοήθεια της οικονομικής ανάλυσης. Το κύριο ...
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση των εταιρειών Πατάκης Α.Ε. και Σαββάλας Α.Ε. 

   Αποστόλου, Σωτήριος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία θα μελετήσουμε την χρηματοοικονομική ανάλυση δύο εταιριών για τα επόμενα πέντε χρόνια, οι οποίες είναι οι «ΣΑΒΒΑΛΑΣ ΑΕ» και «ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΕ». Έχουν επεκταθεί στον κλάδο της έκδοσης βιβλίων εδώ και ...
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών της εταιρείας "Μινέρβα Ανώνυμη Εταιρεία Ελαιουργικών Επιχειρήσεων" 

   Σκαρτάδου, Ζαμπέτα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η εργασία αυτή συντάχθηκε στο πλαίσιο ολοκλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την λήψη πτυχίου της λογιστικής από το ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Γκούμα Σπυρίδωνα. και φέρει τον τίτλο: «Χρηματοοικονομική ...
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση της "DEMO ABEE" 

   Λαμπροπούλου, Ελισσάβετ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-01)
   Η εργασία με την οποία απασχολήθηκα έχει ως στόχο την παρουσίαση της επιχειρηματικότητας της Ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας DEMO AΒΕΕ και αναλύει πως με την επιτυχημένη δραστηριότητα της σε όλο τον κόσμο, κατάφερε να ...
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση της Aegean Airlines S.A. 

   Κυρανάκη, Ασημίνα; Παπαπολυζόπουλος, Αποστόλης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-15)
   Η μέτρηση της προόδου των επιχειρήσεων μέσω της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και ο προσδιορισμός μιας σχέσης για την εξαγωγή ενός λογικού συμπεράσματος σχετικά με την απόδοση της εταιρείας, αποτελούν καθοριστικής σημασίας ...
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση της Levi's Hellas 

   Δημητράκης, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-07-01)
   Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε το προφίλ της εταιρείας Levi's την τελευταία πενταετία, με σκοπό να δείξουμε το πως έχει εξελιχθεί κυρίως οικονομικά. Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας μας δείχνουν πως σαν εταιρεία έχει χαμηλή ...
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας "ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε." 

   Δεκανέας, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01-17)
   Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την χρηματοοικονομική ανάλυση της Εταιρείας KOΡΡEΣ A.E. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Για τον σκοπό αυτό αρχικά θα γίνει μια συνοπτική αναφορά στην Εταιρεία, στα προϊόντα της καθώς και ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"