Now showing items 1-16 of 16

  • Ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε. 

   Τσορτέκη, Καλλιόπη-Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-29)
   Η στρατηγική ως σχέδιο δράσης αποτελεί µία συνειδητή και ηθελημένη ενέργεια, η οποία εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις όπως στην πολιτική, στην οικονομία, στο εμπόριο και στην τεχνολογία. Η επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μια ...
  • Διαφάνεια και ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

   Πισχιτζής, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-20)
   Η παρούσα εργασία, εκπονήθηκε με σκοπό να παρουσιάσει και να αναλύσει ένα σύγχρονο θέμα, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, που αποσκοπεί στην οικοδόμηση ενός κράτους το οποίο χαρακτηρίζεται από Διαφάνεια και Δικαιοσύνη. Η ...
  • Διαχείριση συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον 

   Κρανάκη, Μαρία-Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01-18)
   Η παρακάτω Πτυχιακή Εργασία με θέμα τη «Διαχείριση των συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον», πραγματώνει το στόχο να αναφερθούν τα αίτια πρόκλησης του φαινομένου αυτού, όσο και τους τρόπους πρόληψης και καταστολής των ...
  • Εποπτεία - Διαχείριση απόδοσης και παρακίνηση 

   Καλούδης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12)
   Στην εργασία αυτή θα δούμε τι περιλαμβάνει η εποπτεία, σε ποιους απευθύνεται, αλλά και τι σημαίνει. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η επιρροή της στους συνεργάτες μας είναι κάτι δεδομένο, είτε το επιδιώκουμε είτε όχι. ...
  • Η επίδραση των capital controls στην ελληνική οικονομία 

   Διόγου, Χρυσούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-10)
   Από τον Ιούνιο του 2015 η Ελλάδα βρίσκεται υπό τραπεζικό κεφαλαιακό περιορισμό και έλεγχο. Είναι μια κατάσταση που προήλθε από την πτώχευση η οποία πλανάται πάνω από τη χώρα μας εδώ και περίπου εφτά χρόνια αλλά χειροτέρεψε ...
  • Η εταιρική κοινωνική ευθύνη και ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις 

   Μενεξιάδη, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-22)
   Η παρoύσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα τηv Εταιρική Κoιvωvική Ευθύvη (ΕΚΕ), τηv oικιoθελή, δηλαδή, δέσμευση τωv επιχειρήσεωv για δράσεις πoυ πρoάγoυv τηv κoιvωvική, oικovoμική, περιβαλλovτική και πoλιτιστική βελτίωση της ...
  • Η ιστορία, το παρόν και το μέλλον του καπνίσματος στην χώρα 

   Πατσουλίνη, Μαρία-Νικολέττα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-22)
   Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας αφορά τον καπνό από την ημέρα εμφάνισης του μέχρι και σήμερα, καθώς και τις εναλλακτικές μορφές καπνίσματος. Στην αρχή της εργασίας γίνεται μια ιστορική αναδρομή του καπνού, καθώς ...
  • Η κρίση χρέους της Ελλάδας και τα μέτρα λιτότητας 

   Τσιώμος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Η Ελλάδα έχει βρεθεί αρκετές φορές στο παρελθόν αντιμέτωπη με οικονομικές κρίσεις, μικρής ή μεγάλης εντάσεως. Κατάφερε όμως να ανακάμψει απ’ αυτές. Τώρα καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα κρίση χρέους με ρίζες σε βάθος ...
  • Ηθική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 

   Χότζογλου, Τουρχάν; Μπουδούρ Σαλή, Γκουβέν (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-28)
   Επί χιλιετίες η έννοια της ηθικής υπάρχει στη ζωή των ανθρώπων, καθώς ασχολείται με το πώς αυτοί αντιμετωπίζουν τους άλλους και τα υπόλοιπα όντα, ώστε να προάγεται το κοινωνικό συμφέρον, η πρόοδος, η δημιουργικότητα, η ...
  • Θεωρητική ανάλυση του Franchise. Μελέτη του Ομίλου Γρηγόρης Μικρογεύματα και της εταιρείας Φούρνος Βενέτη 

   Λουβερδή, Σταματίνα; Παναγιωτόπουλος, Στέφανος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει την ανάπτυξη του franchise στην Ελλάδα, το πώς ξεκίνησε, από πού προήλθε, να βρεθούν τα δυνατά του σημεία αλλά και τα σημεία που το κάνουν ευάλωτο στην αγορά. Να εντοπιστεί ...
  • Οι συνέπειες της μετανάστευσης των νέων 

   Σαλασίδη, Αντωνία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-03)
   Το φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης των νέων ατόμων απασχολεί τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση αυτού του φαινομένου παρατηρήθηκε ιδιαίτερα με την έλευση της οικονομικής κρίσης η οποία με τα προβλήματα που ...
  • Συναισθηματική νοημοσύνη και επιτυχημένη ηγεσία 

   Μουτεβελής, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-15)
   Ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας που σχετίζεται με την επιτυχία μιας επιχείρησης να είναι το ανθρώπινο δυναμικό της και το πόσο αποτελεσματικά το χειρίζεται ο εκάστοτε ηγέτης της.Προκειμένου να μπορεί ο ηγέτης να διαχειρίζεται ...
  • Συστήματα επιχειρησιακής ευφυΐας 

   Κώστογλου, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-28)
   Η διπλωματική αυτή εξετάζει το γνωστικό αντικείμενο της επιχειρησιακής ευφυίας (business intelligence), την λειτουργικότητα της σε επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο, την συσχέτιση της με την στρατηγική και διοίκηση μιας ...
  • Χρηματοδότηση ειδικών μορφών τουρισμού 

   Ψειράκη, Ειρήνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-17)
   Τα κεφάλαια που ακολουθούν επικεντρώνονται στην χρηματοδότηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Αρχικά, το πρώτο κεφάλαιο ξεκινά με την γενική εικόνα του τουρισμού και την σύγχρονη τουριστική περίοδο, ενώ στο δεύτερο ...
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση ζυθοποιίας Μακεδονίας-Θράκης 

   Σταθάτος, Αναστάσιος-Ανάργυρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-23)
   Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί με τη χρηματοοικονομική ανάλυση μιας ελληνικής εταιρίας, της Ζυθοποιίας Μακεδονίας και Θράκης ΑΕ, τη δύσκολη χρονική περίοδο 2011-2015, όπου στη χώρα κυριαρχεί μια οικονομική ύφεση και έντονο ...
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας "Τροφοδοτικής Αιγαίου Α.Ε.'', προοπτικές επέκτασης και στρατηγική πολιτική 

   Τσάνος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-06)
   Η εργασία αφορά την χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας Τροφοδοτικής Αιγαίου και ποιους κινδύνους αντιμετωπίζει μετά την διερεύνηση των αριθμοδεικτών τάσεως.Επίσης παρουσιάζονται στρατηγικές και προτείνονται οι πιο ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"