Now showing items 21-36 of 36

  • Ο ρόλος και οι δράσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων 

   Γιάγκα, Ερμιόνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-23)
   Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση και η κατανόηση του ρόλου και της δράσης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), καθώς και η σημαντικότητα της ύπαρξης τους ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς ...
  • Ο ρόλος της διαφήμισης στο marketing 

   Πανάγαινα, Ελένη-Άλκηστις (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-13)
   Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία ο κλάδος της διαφήμισης παρουσιάζει μεταβολές. Η διαφήμιση είναι στενά συνδεδεμένη με το εμπόριο αγαθών. Ο διαφημιστικός κλάδος ενισχύει την ...
  • Ο ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

   Σουφλής, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-19)
   Ένα από τα σημαντικότερα φαινόμενα των σύγχρονων διεθνών σχέσεων είναι η εμφάνιση και ανάπτυξη των διεθνών οργανισμών. Στο τέλος του 2ου παγκόσμιου πολέμου, διάφορες διεθνείς διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν να λαμβάνουν χώρα, ...
  • Οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στη Σύρο 

   Αλαμίρ, Αργυρώ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-15)
   Ο τουρισμός κάνει την πρώτη του εμφάνιση κατά τα αρχαία χρόνια με αρχική αιτία, κυρίως, εορταστικές εκδηλώσεις. Στις μέρες μας, χωρίς καμία αμφιβολία, ο τουρισμός αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παγκοσμίως. Η ...
  • Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης- Η περίπτωση της Κέρκυρας 

   Σαββιδάκης, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-15)
   Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση και η μελέτη του τουριστικού φαινομένου σε συνδυασμό με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που απορρέουν από την τουριστική δραστηριότητα στις χώρες υποδοχής. Αναλύονται βασικές ...
  • Οι ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα 

   Παλαιοθόδωρου, Παντελίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-17)
   Η εργασία πραγματεύεται την έννοια της ναυτιλίας καθώς επίσης και τις ναυτιλιακές εταιρείες στην Ελλάδα. Η ελληνόκτητη ποντοπόρος ναυτιλία παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική ακόμα και μέσα στην περίοδο της παγκόσμιας ύφεσης, ...
  • Οργάνωση και διοίκηση και συστήματα χρηματοδότησης της εκπαίδευσης 

   Βιτζηλαίος, Δημοσθένης; Χρυσικόπουλος, Γρηγόρης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-08)
   Η οικονομική κρίση επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τα δημόσια οικονομικά και την αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα οφείλουν να αντιληφθούν τις επιδράσεις της οικονομικής κρίσης και να δημιουργήσουν τα κατάλληλα ...
  • Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του καταναλωτή 

   Αλεξίου, Ιωάννα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Σε ένα περιβάλλον, μέσα στο οποίο κινούνται κάθε είδους και κάθε μεγέθους βιομηχανίες και εταιρείες, είναι φυσικό επακόλουθο να υπάρχει αυξημένη ανταγωνιστικότητα, επένδυση στο μάρκετινγκ για την καλύτερη προώθηση των ...
  • Σύγκριση τρόπων διεξαγωγής των διοικητικών λειτουργιών σε μια ατομική και μία πολυεθνική επιχείρηση 

   Πιτσικάλης, Ζαχαρίας; Γεωργιάδης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
   Οι βασικές διοικητικές λειτουργίες που λίγο πολύ υπάρχουν σε όλα τα είδη επιχειρήσεων είναι οι εξής: ο Προγραμματισμός (Planning), η Οργάνωση (Organizing), η Διεύθυνση (Directing) και ο Έλεγχος (Controlling). Σε μία ατομική ...
  • Σύγχρονος τουρισμός στην Ελλάδα 

   Γανώση, Μυρσίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-20)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της καταναλωτικής συμπεριφοράς των τουριστών σε σχέση με τον ελληνικό τουρισμό. Η συνεχής ανάπτυξη του τουρισμού τον έχει αναδείξει ως έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ...
  • Το επάγγελμα του λογιστή 

   Βασιλούνης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-08)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η αποσαφήνιση του λογιστικού επαγγέλματος στην εποχή που διανύουμε, μέσα από της αρχές της λογιστικής δεοντολογίας καθώς και από τα επαγγελματικά δικαιώματα που ...
  • Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα 

   Σιδεράκης, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-20)
   Η παρακάτω εργασία δημιουργήθηκε έχοντας ως στόχο την ανάλυση του φορολογικού συστήματος της Ελλάδας σε σχέση με το φορολογικό σύστημα των χωρών της ΕΕ. Η εργασία επικεντρώνεται στην σύγκριση των φορολογικών εσόδων ως ...
  • Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα 

   Καπίνοβα, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05)
   Η παρακάτω εργασία δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάλυση του Ελληνικού φορολογικού συστήματος της Ελλάδας . Συγκεκριμένα η εργασία επικεντρώνεται στην φορολογία και τους φόρους που επιβάλλονται στα φυσικά και νομικά πρόσωπα ...
  • Φοροδιαφυγή, φοροαπαλλαγή και υπεράκτιες εταιρείες 

   Παπαδάτου, Βασιλική (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-31)
   Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια προσέγγιση των εννοιών της φοροδιαφυγής, παράνομης πράξης που αποσκοπεί στην μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων ,της φοροαπαλλαγής, νομιμης πραξης οπου αποτελεί έκπτωση φορου και των ...
  • Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στα έθνη της Ευρώπης 

   Τρίγκα, Θεοδώρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-28)
   Διανύοντας την δεύτερη δεκαετία του 21ου πρώτου αιώνα παρατηρούμε ότι, οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές περιστάσεις , θέτουν ένα μεγάλο ποσοστό Ευρωπαίων πολιτών εγκλωβισμένους στο φαινόμενο της φτώχειας και του ...
  • Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

   Φιλίππου, Γεωργία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02)
   Εάν αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο αριθμός όσων δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκτήσουν τα "αναγκαία προς το ζην" τότε βρισκόμαστε στην επικράτεια της ακραίας φτώχειας.Εάν αντίθετα μας ενδιαφέρει η κοινωνική ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"