Show simple item record

Επαγγελματική εξουθένωση και ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας, πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσου

dc.contributor.advisorΝτάνος, Αναστάσιος
dc.contributor.authorΧειλάκη, Βαρβάρα
dc.date.accessioned2018-05-04T11:33:41Z
dc.date.available2018-05-04T11:33:41Z
dc.date.issued2018-04
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4247
dc.description.abstractΗ κρίση τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο έχει απασχολήσει τους ερευνητές και η σχέση των εργαζομένων με την εργασία τους και τις δυσκολίες που αυτοί μπορεί να αντιμετωπίσουν κατά την διάρκεια της εργασιακής τους πορείας. Οι ψυχολόγοι έχουν αναγνωρίσει πολύ σημαντικές και ιδιαίτερες επιπτώσεις στο άτομο και γενικά στην οικονομία και την παραγωγή λόγω του συνδρόμου της «επαγγελματικής εξουθένωσης» ή αλλιώς burnout. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που τους απασχολεί ιδιαίτερα το σύνδρομο τα τελευταία χρόνια (Maslach & Jackson, 1984). Οι εργάσιμες ημέρες που είναι χαμένες λόγω του συγκεκριμένου συνδρόμου τα τελευταία χρόνια είναι αμέτρητες καθώς επίσης υπάρχουν και πολλές ψυχοσωματικές ασθένειες που προκαλούνται στους εργαζομένους και συγκεκριμένα στους επαγγελματίες υγείας, στους οποίους αναφέρεται η συγκεκριμένη εργασία. Μια σειρά από δυσπροσαρμοστικές αντιδράσεις και συμπεριφορά κοινωνικής απομόνωσης που οφείλεται στην εργασία και σε χαμηλής ποιότητας φροντίδα εξαιτίας της επαγγελματικής εξουθένωσης (Αναγνωστόπουλος και Παπαδάτου, 1995). Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εξαγωγή των απαραίτητων συμπερασμάτων προκειμένου να εντοπιστεί η νόσος στους επαγγελματίες υγείας και να αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη μέθοδο. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό ήταν η μέθοδος της έρευνας για τους επαγγελματίες υγείας. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι επαγγελματίες υγείας πράγματι αποτελούν ένα επάγγελμα με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης. Ωστόσο, φαίνεται να μην αντιμετωπίζουν κάποιο σημαντικό πρόβλημα πρόκλησης burn out.el
dc.format.extent95el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.publisherΕυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρουel
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Εργασιακό Στρεςel
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Εργασία::Εργασιακές Σχέσειςel
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Υγείαel
dc.titleΕπαγγελματική εξουθένωση και ικανοποίηση των επαγγελματιών υγείας, πρόληψη και αντιμετώπιση της νόσουel
dc.title.alternativeBurnout and professional satisfaction of health professionals , prevention and treatment of the diseaseel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeAποστολίδου, Σταυρούλα
dc.contributor.masterΔιοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιαςel
dc.subject.keywordΕπαγγελματική εξουθένωσηel
dc.subject.keywordΕργασιακό περιβάλλονel
dc.subject.keywordΕπαγγελματίες υγείαςel
dc.subject.keywordΕπαγγελματική ικανοποίησηel
dc.subject.keywordBurnoutel
dc.description.abstracttranslatedCrisis in recent years, has more and more occupied the researchers with workers in regard to their work and the difficulties they may encounter during their working career. Psychologists have identified very significant and special effects on the individual, the economy and the production in general, due to the syndrome of "burnout". This is the main reason why burnout is the major concern in recent years (Maslach & Jackson, 1984). Millions of working days are lost because of this syndrome as well as many psychosomatic diseases that cause workers and specifically to healthcare professionals, to whom the particular research is referring to, a series of maladaptive reactions and the behavior of social isolation due to work and low-quality care due to this syndrome (Anagnostopoulos and Papadatou 1995). The main purpose of the study was to help us draw to the necessary conclusions in order to reduce the disease to healthcare professionals and to treat them with the appropriate method. The only way to do this was the method of the research in health professionals. The results of the survey have shown that health professionals are indeed a profession with an increased chance of experiencing burnout syndrome. However, they do not appear to be experiencing any significant burn out problem.el


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"