Show simple item record

Ανάλυση και πρόβλεψη του δείκτη ναυλαγοράς Baltic Dry Index με τη χρήση εργαλείων Data Mining

dc.contributor.advisorΘεοδωρίδης, Ιωάννης
dc.contributor.authorΣιγάλας, Μιχαήλ
dc.date.accessioned2018-01-09T11:14:55Z
dc.date.available2018-01-09T11:14:55Z
dc.date.issued2017-12-21
dc.identifier.urihttp://okeanis.lib2.uniwa.gr/xmlui/handle/123456789/4020
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση και η κατανόηση του συστήματος της ναυλαγοράς, και πιο συγκεκριμένα αυτής των πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου. Ο τομέας των θαλασσίων μεταφορών χαρακτηρίζεται από την πολυπλοκότητα του, καθώς υπάρχει πληθώρα παραγόντων που τον απαρτίζουν και επηρεάζουν το σύστημα του. Επίσης, ο τομέας της ναυτιλίας είναι ίσως αυτός με την μεγαλύτερη μεταβλητότητα κρίνοντας από τα ιστορικά δεδομένα. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι με την πάροδο του χρόνου μεγαλώνει ολοένα και πιο πολύ η ανάγκη για την κατανόηση του συστήματος αυτού, την σε βάθος ανάλυση του, και την εξαγωγή μαθηματικών μοντέλων που να συμπεριλαμβάνουν όλες τις βασικές αρχές που επιδρούν, αλλά και όσο το δυνατόν πιο έγκυρες προβλέψεις για το μέλλον. Για την επίτευξη του τελικού στόχου της εργασίας, πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση της ναυτιλιακής αγοράς και συγκεκριμένα της αγοράς χύδην ξηρού φορτίου. Σημεία αναφοράς στην προσπάθεια αποσαφήνισης του αντικειμένου είναι ο δείκτης ναυλαγοράς Baltic Dry Index, οι κανόνες που διέπουν την σύναψη ναυλοσυμφώνων και τα χαρακτηριστικά των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται η ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων εξόρυξης γνώσης από δεδομένα με απώτερο σκοπό την ανάλυση δεδομένων προερχόμενων από την πραγματική αγορά έτσι ώστε να αναδειχθούν οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν είτε την άνοδο είτε την κάθοδο του δείκτη BDI και εν γένει της ναυλαγοράς. Τέλος, ύστερα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας επιχειρείται πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών του δείκτη.el
dc.format.extent104el
dc.language.isoelel
dc.publisherΑ.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.el
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/*
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Εμπόριο::Εμπορική Ναυτιλίαel
dc.subjectTPSH::Κοινωνικές Επιστήμες::Μεταφορέςel
dc.subjectTPSH::Διοίκηση και Οργάνωση::Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησηςel
dc.titleΑνάλυση και πρόβλεψη του δείκτη ναυλαγοράς Baltic Dry Index με τη χρήση εργαλείων Data Miningel
dc.title.alternativeAnalysis and forecasting of shipping index baltic dry using data mining techniquesel
dc.typeΜεταπτυχιακή εργασίαel
dc.contributor.committeeΣπυριδάκος, Αθανάσιος
dc.contributor.committeeΘεοδωρίδης, Ιωάννης
dc.contributor.committeeΣίσκος, Ιωάννης
dc.contributor.masterMBA - Διοίκηση Επιχειρήσεωνel
dc.subject.keywordBaltic Dry Indexel
dc.subject.keywordΝαυλαγοράel
dc.subject.keywordCrisp-DMel
dc.subject.keywordData miningel
dc.subject.keywordΝαυλοδείκτεςel
dc.subject.keywordΘαλάσσιες μεταφορέςel
dc.subject.keywordΝαυτιλίαel
dc.subject.keywordΕξόρυξη δεδομένωνel
dc.subject.keywordΧύδην υλικάel
dc.subject.keywordΠρόβλεψη στη ναυτιλίαel
dc.subject.keywordKnowledge Discovery in Databasesel
dc.subject.keywordKDDel
dc.description.abstracttranslatedThe purpose of this dissertation is to analyze and understand the shipping market, and in particular that of Dry Bulk Carriers. The maritime sector is characterized by its complexity, as there are many factors that make up and affect its structure. Also, the shipping industry may be the one with the greatest volatility judging from historical data. It is clear that over time, the need for understanding this system, and its in-depth analysis grows up. The extraction of mathematical models that include all the basic principles that affect it, is major for possible credible forecasts in the future. In order to achieve the final goal of the paper, a bibliographic review of the shipping market and in particular of the dry bulk market is carried out. Points of reference in trying to clarify the subject, are Baltic Dry Index, rules of governing chartering and the main characteristics of shipping companies. At the final stage, the development of methodologies and data mining tools is being developed to analyze data from the real market in order to highlight the key factors affecting either the rise or fall of the BDI index and in general the freight market. Finally, after analyzing the results of the survey, it is attempted to predict future index values.el


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"