Now showing items 18-37 of 57

  • Δημιουργία ενός διαδικτυακού γλωσσικού βοηθήματος - λεξικό 

   Παπαζαχαρόπουλος, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-21)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη μιας Διαδικτυακής πλατφόρμας που θα δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός οn line δι-γλωσσικού λεξικού. Στους διαχειριστές της πλατφόρμας με τη χρήση κωδικού δίνεται ...
  • Διαδικτυακή εφαρμογή για τη διαχείριση του μητρώου αιμοδοτών του Συλλόγου Αιμοδοτών του Υπουργείου Υγείας «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» 

   Κλούβας, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-28)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη (όπως αναφέρει και ο τίτλος της) με μητρώο αιμοδοτών. Η αιμοδοσία είναι κάτι που πάσχει πολύ η χώρα μας. Προσπαθεί να καλύψει όλες τις ανάγκες για πληροφόρηση που ...
  • Διαδικτυακή πλατφόρμα συνέργειας μεταξύ δημοτών & δήμων 

   Καρακίτσος, Άγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-21)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας καταχώρησης συμβάντων/προβλημάτων από τη μεριά των δημοτών και διεκπεραίωση αυτών από τους δήμους. Ο εκάστοτε δημότης θα μπορεί να υποδεικνύει ...
  • Διασύνδεση Java με πλατφόρμες διαχείρισης e-commerce 

   Αποστολόπουλος, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-18)
   Οι πλατφόρμες ανοικτού κώδικα για e-commerce προσφέρουν γρήγορη και ευέλικτη λύση στην παρουσία μίας επιχείρησης στο διαδίκτυο. Όμως ένα από τα μειονεκτήματά τους είναι η έλλειψη διασύνδεσης με την Java που είναι μία από ...
  • Διαχείριση θαλάσσιου έρματος και παρουσίαση της διαδικασίας χημικού καθαρισμού του θαλάσσιου έρματος 

   Ρούσσος, Γουλιέλμος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-20)
   Σε αυτή την εργασία θα παρουσιαστεί το θεσμικό πλαίσιο για την απόρριψη θαλάσσιου έρματος, οι διάφορες τεχνικές για τη διαχείριση του καθώς θα γίνει και αναλυτική παρουσίαση της μεθόδου διαχείρισης με χρήση χημικού καθαρισμού. ...
  • Διδακτικές προσεγγίσεις της ρομποτικής στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τη χρήση Arduino 

   Ρωμανός, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-01)
   Στην παρούσα Διπλωματική εργασία Παρουσιάζεται η διδασκαλεία του μαθήματος της ρομποτικής στους μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης του ενιαίου δημοτικού σχολείου. Αναλύονται οι στόχοι και οι προκλήσεις αυτού του καινοτόμου ...
  • Έξυπνες εφαρμογές σε σύγχρονο αγροτόσπιτο 

   Γαβριήλ, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-25)
   Η εργασία αποτελείται από 9 κεφάλαια: • Στο πρώτο υπάρχει μια εισαγωγή, που ασχολείται διεξοδικά με τις έννοιες της διπλωματικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένου και των συνώνυμων και συναφών με τον τίτλο εννοιών. • Στο ...
  • Έξυπνο νοσοκομείο 

   Oικονόμου, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-01)
   Η παρούσα εργασία, μέσα από τη μελέτη βιβλιογραφικών αναφορών, αναλύει τους τεχνολογικούς εξοπλισμούς που χρησιμοποιούνται σε κτήρια υγείας, στα οποία εργάζεται και εξυπηρετείται μεγάλος αριθμός ατόμων καθημερινά, με ...
  • Έξυπνο σπίτι 

   Μάρκελλος, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός συστήματος το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες αυτοματισμού σε ένα σπίτι, έτσι ώστε να ελέγχονται η θερμοκρασία η υγρασία η ποιότητα του αέρα και ο φωτισμός έκτακτης ...
  • Έξυπνο σπίτι ενεργειακά αυτόνομο με τη χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος 

   Τσικριτσής, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-27)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την κατασκευή ενός αυτόνομου ενεργειακά έξυπνου σπιτιού χωρίς σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο με την χρήση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος. Αρχικά γίνεται παρουσίαση ενός ...
  • Εγχειρίδιο εκμάθησης Java Database Connectivity (JDBC) και υλοποίηση ενός console application 

   Τσιαπάρας, Ζαχαρίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την μελέτη της τεχνολογίας JDBC (Java Data base Connectivity) και της εφαρμογής της στην δημιουργία μιας εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων. Η εφαρμογή περιλαμβάνει την ανάγνωση, διαγραφή και ...
  • Εκπαιδευτικό υλικό σε Android Studio για τη μέση εκπαίδευση 

   Καρδαρά, Μαρία-Λεμονιά (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-24)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία σχετίζεται με μία ενότητα του βιβλίου του μαθήματος «Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών», το οποίο διδάσκεται στη Γ’ τάξη του τομέα Πληροφορικής του Επαγγελματικού Λυκείου, της ...
  • Ελεγκτής συσκευών με τεχνολογία GSM 

   Καραγκούνης, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-17)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός προϊόντος το οποίο θα χρησιμοποιεί το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ώστε να μπορεί να ελέγξει απομακρυσμένα ηλεκτρικές συσκευές εντός του χώρου όπου πρόκειται να ...
  • Εποπτεία δικτύου Ethernet με χρήση Packet Sniffer και ανάλυση της κίνησης σε επίπεδο πακέτων 

   Ρέγγας, Λυμπέρης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-16)
   Στις μέρες μας ένα δίκτυο υπολογιστικών συσκευών, όπου και εάν βρίσκεται ανεπτυγμένο, ενσύρματο ή ασύρματο, είτε είναι ένα απλό οικιακό δίκτυο είτε ένα εταιρικό όπου συνδέονται εκατοντάδες χρήστες, αποτελεί από μόνο του ...
  • Ευφυή συστήµατα μέτρησης και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας 

   Λαμπρόπουλος, Λάμπρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-24)
   Η ανάγκες των καταναλωτών για μέτρηση του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν πάντοτε μεγάλες. Σήμερα τα δεδομένα έχουν εξελιχθεί έτσι ώστε να είναι ορατή η ανάγκη τόσο των διαχειριστών όσο και των καταναλωτών για αναλυτικότερες ...
  • Εφαρμογή διασύνδεσης ενός μικρού μετεωρολογικού σταθμού με κινητό τηλέφωνο Android 

   Μπουρλίνου, Κυριακή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-10)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την δημιουργία μιας οικιακής συσκευής που θα μετρά και θα καταγράφει την θερμοκρασία και την υγρασία του χώρου για δύο διαφορετικές τοποθεσίες. Η συσκευή αυτή θα επικοινωνεί ηλεκτρονικά ...
  • Εφαρμογή ταμείου για το πλασματικό ενέχυρο 

   Μιμηγιάννη, Ελευθερία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-28)
   Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία στοχεύει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής για την κάλυψη των ταμειακών κυρίως αναγκών της υπηρεσίας του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, αλλά και την παροχή πληροφοριών απαραίτητων στον ...
  • Η χρήση του μικροελεγκτή arduino στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch for Arduino (S4A) 

   Ρωμανός, Άγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-29)
   Στην παρούσα Διπλωματική εργασία παρουσιάζονται διδακτικές προσεγγίσεις μέσω σχεδίων μαθήματος με στόχο την εισαγωγή των μαθητών σε βασικές έννοιες της ρομποτικής και του δομημένου προγραμματισμού μέσω της αξιοποίησης του ...
  • Ηλεκτρικές μετρήσεις σε εργαστηριακές ασκήσεις με τη χρήση του NI myDAQ και των λογισμικών LabVIEW και NI ELVISmx 

   Μπακουντούζης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-09)
   Η διπλωματική εργασία ασχολείται με τη λήψη μετρήσεων σε ηλεκτρικά κυκλώματα εργαστηριακών ασκήσεων. Η λήψη των μετρήσεων γίνεται με τη συσκευή NI myDAQ της National Instrument. Η συσκευή αυτή δεν έχει την δυνατότητα να ...
  • Ιστότοπος καταγραφής μεταπτυχιακών φοιτητών 

   Ζαφειροπούλου, Μαγδαληνή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την κατασκευή ενός διαδικτυακού τόπου για την καταγραφή αποφοίτων του Mεταπτυχιακού Προγράμματος Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα. Για το σκοπό αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"