Now showing items 1-20 of 41

  • Research and development of autonomous vessel 

   Μουστής, Παναγιώτης; Σεϊνταρίδης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   In the present study, the construction of an autonomous - unmanned vessel is presented. Several innovative technologies have been used for its implementation, each has a great amount of advantages and potentials. First of ...
  • Αμφίδρομος απομακρυσμένος έλεγχος μέσω mqtt πρωτοκόλλου για εφαρμογές IoT 

   Γάρδας, Νικόλαος-Ευριπίδης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-09)
   Η πτυχιακή εργασία έχει σαν στόχο να παρουσιάσει τον αμφίδρομο έλεγχο 2 συσκευών μέσω του πρωτοκόλλου mqtt. Δηλαδή και οι δυο συσκευές θα μπορούν να στέλνουν δεδομένα αλλά και να λαμβάνουν η μια από την άλλη. Το mqtt ...
  • Ανάπτυξη PID ελεγκτή θερμοκρασίας με τη βοήθεια Raspberry Pi και Matlab 

   Κρίγκας, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-02)
   Βασικός σκοπός της εργασίας, είναι η ανάπτυξη ενός PID Controller για τον έλεγχο της θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας το Raspberry Pi και το MATLAB. Αρχικά, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Raspberry Pi καθώς και ...
  • Ανάπτυξη PID ελεγκτή με Matlab και Αrduino 

   Νικητοπούλου, Ελευθερία; Χαρμπή, Κυριακή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-05)
   Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός PID Controller για τον έλεγχο της θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας το Matlab και το Arduino. Στόχος ήταν η θερμοκρασία στο "κουτί" που δημιουργήσαμε να διατηρείται σταθερή ...
  • Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας οπτικοποίησης δεδομένων IoT 

   Κουλούρη, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-18)
  • Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων αθλητικής δραστηριότητας 

   Γεώργας, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-13)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων ενός wearable συστήματος, σε αθλητές πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης. Μέσω ενός ασύρματου δικτύου αισθητήρων, γίνεται η αποθήκευση ...
  • Ανάπτυξη ρομποτικού οχήματος κινούμενου με ανίχνευση γραμμής 

   Νινίγια, Θεοδώρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-28)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός δίτροχου ρομποτικού οχήματος με βοηθητική ρόδα (ball caster) το οποίο αποσκοπεί στην κίνηση του στον χώρο ακολουθώντας μια μαύρη γραμμή βάσει αισθητήρων ανίχνευσης ...
  • Αναγνώριση διέλευσης ατόμων και ανάλυση της κίνησής τους 

   Γαμβρουλάς, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-26)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με την αναγνώριση διέλευσης ατόμων και την ανάλυση της κίνησης τους. Αρχικά θα εξετάσουμε τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση της εργασίας, όπως το Raspberry Pi και ...
  • Απομακρυσμένος έλεγχος ηλεκτρικών συσκευών-Iot 

   Ιγνατίου, Μιχαήλ-Άγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-03)
   Το έξυπνο σπίτι (internet of things) είναι αδιαμφΙσβήτητα το πιό πολυσυζητημένο θέμα στον χώρο της τεχνολογίας τα τελευταία έτη φέρνοντας το μέλλον στο σήμερα.Η αγορά έχει κατακλειστεί από “Έξυπνες” συσκευές αλλά και από ...
  • Ασύρματος έλεγχος ρομποτικού βραχίονα μέσω arduino και εφαρμογής android 

   Μαντακίδης, Παντελεήμων; Μπούρας, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01-31)
   Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι αφενός η ολοκλήρωσή της, ως υποχρέωσή μας για την διεκδίκηση του τίτλου σπουδών, αφετέρου δε, η παρουσίαση ταυτοχρόνως μιας ολοκληρωμένης λύσης που συνδυάζει Software και ...
  • Αυτόνομος IoT μετεωρολογικός σταθμός 

   Βαλσαμάκης, Κωνσταντίνος; Νικολιδάκης, Στυλιανός (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-13)
   Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μέτρηση και η καταγραφή των καιρικών συνθηκών καθώς και η πρόβλεψη των καιρικών φαινομένων ενός μικροκλίματος. Αρχικά με τη χρήση αισθητήρων μετράται υγρασία, θερμοκρασία, ατμοσφαιρική ...
  • Δημιουργία Sonar με Arduino και κατασκευή του περιβάλλοντος απεικόνισης 

   Ξυναριανός, Πλούταρχος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-06)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την δημιουργία κυκλώματος Σόναρ (ηχοεντοπιστικό σύστημα ανίχνευσης αντικειμένων) με τον μικροελεγκτή μονής πλακέτας ArduinoMega 2560 και την ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος απεικόνισης ...
  • Διαδίκτυο των πραγμάτων 

   Αργυρίου, Παύλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
   Σκοπός της πτυχιακής είναι να κάνει μια εισαγωγή στο σχετικά νέο πεδίο του τεχνολογικού κόσμου που ονομάζεται Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το οποίο θεωρείται από πολλούς το επόμενο βήμα εξέλιξης του διαδικτύου όπως το γνωρίζουμε ...
  • Διαδικτυακή παρακολούθηση μετρήσεων με χρήση arduino 

   Παγώνη, Χριστινα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-20)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην δημιουργία ενός συστήματος διαδικτυακής παρακολούθησης μετρήσεων με τη χρήση Arduino. Συγκεκριμένα, το arduino uno θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τον αισθητήρα θερμοκρασίας ...
  • Διδακτικές προσεγγίσεις της ρομποτικής στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση με τη χρήση Arduino 

   Ρωμανός, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-01)
   Στην παρούσα Διπλωματική εργασία Παρουσιάζεται η διδασκαλεία του μαθήματος της ρομποτικής στους μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης του ενιαίου δημοτικού σχολείου. Αναλύονται οι στόχοι και οι προκλήσεις αυτού του καινοτόμου ...
  • Έξυπνες εφαρμογές σε σύγχρονο αγροτόσπιτο 

   Γαβριήλ, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-25)
   Η εργασία αποτελείται από 9 κεφάλαια: • Στο πρώτο υπάρχει μια εισαγωγή, που ασχολείται διεξοδικά με τις έννοιες της διπλωματικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένου και των συνώνυμων και συναφών με τον τίτλο εννοιών. • Στο ...
  • Εκπαιδευτικό σύστημα εκμάθησης ενσωματωμένων συστημάτων 

   Πελέκης, Μάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Σύμφωνα με τον σπουδαίο Γάλλο φιλόσοφο Jacques Ellul, “Η Σύγχρονη τεχνολογία έχει αποτελέσει ένα πραγματικό φαινόμενο για τον πολιτισμό, την καθοριστική δύναμη μιας νέας κοινωνικής τάξης στην οποία η αποτελεσματικότητα δεν ...
  • Εφαρμογή Arduino για απομακρυσμένο έλεγχο θύρας μέσω ασυρμάτου δικτύου Wi-Fi 

   Κόντη, Έλντι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-14)
   Στην παρούσα διπλωματική εργασία σχεδιάσθηκε κάτοψη οικίας με γκαραζόπορτα και δημιουργήθηκε σε μακέτα μαζί με τον μηχανισμό της ηλεκτρικής του εγκατάστασης. Αναπτύχθηκε σύστημα ελέγχου, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ...
  • Εφαρμογή IoT με χρήση raspberry pi 

   Παπαδόπουλος, Σωτήριος; Μπράνκοβ, Νικολάι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-11)
   Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι αφενός η ολοκλήρωσή της, ως υποχρέωσή μας για την διεκδίκηση του τίτλου σπουδών, αφετέρου δε, η παρουσίαση ταυτοχρόνως μιας ολοκληρωμένης λύσης που συνδυάζει software και hardware, η οποία ...
  • Εφαρμογή διασύνδεσης ενός μικρού μετεωρολογικού σταθμού με κινητό τηλέφωνο Android 

   Μπουρλίνου, Κυριακή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-10)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την δημιουργία μιας οικιακής συσκευής που θα μετρά και θα καταγράφει την θερμοκρασία και την υγρασία του χώρου για δύο διαφορετικές τοποθεσίες. Η συσκευή αυτή θα επικοινωνεί ηλεκτρονικά ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"