Now showing items 1-20 of 25

  • Python vs Matlab 

   Μηλιώνη, Ιωάννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-02-29)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται η γλώσσα προγραμματισμού Python και το πρόγραμμα, που αποτελεί και γλώσσα προγραμματισμού, Matlab. Η παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό να βοηθήσει στον εντοπισμό των διαφορών ανάμεσα ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής Android με χρήση NFC 

   Κουσουρής, Σπυρίδων Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-01)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται µε την τεχνολογία Επικοινωνίας Κοντινού Πεδίου (NFC) και περιλαµβάνει την ανάπτυξη µίας εφαρµογής για Android smartphones σχετικά µε βαθµολογίες. Η τεχνολογία NFC είναι µια καινούρια ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής βοτανικού κήπου σε περιβάλλον Android με χρήση σάρωσης QR Code 

   Τζαννετάτος, Ερρίκος; Σαλταπίδας, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στην δημιουργία μίας ολοκληρωμένης εφαρμογής σε Android κινητά, για τον βοτανικό κήπο στο αγρόκτημα 'Αμφίκαια' στην Αμφίκλεια, όπου με την κάμερα ενός Android κινητού θα σαρώνει εικόνες ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικού πολεμικού παιχνιδιού 

   Κατρακούλης, Μελέτιος; Μανίκας, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09)
   Η Πτυχιακή έχει ως θέμα την δημιουργία ενός FPS(First – Person Shooting) παιχνιδιού σε περιβάλλον Unity και σε γλώσσα C# με τη χρήση των σχεδιαστικών προγραμμάτων Unity (5.1.2f1 free) και Blender (2.75). Τα πρόγραμμα δεν ...
  • Ανάπτυξη εφαρμογών κινητών συσκευών Android με τη χρήση του Android Studio 

   Κωνσταντόπουλος, Θεόδωρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04-01)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, που φέρουν το ΛΣ Android, με την χρήση του Android Studio. Συγκεκριμένα γίνεται μια εκτενή αναφορά στα βασικά συστατικά του ...
  • Ανάπτυξη παιχνιδιού με το Unity3D σε C# 

   Εξιλζές, Ιωάννης; Ανδρεαδάκης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2015-07)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη παιχνιδιού με την βοήθεια της μηχανής Unity3D. Η βιομηχανία των παιχνιδιών με τα Game Engine έχει δώσει την δυνατότητα στους νέους προγραμματιστές να τις χρησιμοποιούν ...
  • Αυτόνομη πλοήγηση οχήματος 

   Καβαλιέρος, Ευάγγελος; Μουρτζούνης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-08)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την πλοήγηση ενός αυτόνομου οχήματος και στόχος αυτής είναι η περιήγηση κι η παραμονή του εντός της διαμορφωμένης πίστας. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω του υπολογιστή Raspberry ...
  • Αυτοκινούμενο όχημα με raspberry pi και line camera 

   Φαρμάκης, Φώτιος; Τσατσαρώνης, Θεοφάνης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-25)
   Η διπλωματική εργασία έχει σκοπό την ανάπτυξη ενός ρομποτικού συστήματος όπου θα ακολουθεί μια μαύρη γραμμή διαγραμμένη στο δάπεδο. Ο σκοπός αυτός πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια τριών βασικών στοιχείων: 1. Την χρήση δύο ...
  • Διαδικτυακή εφαρμογή για τη διαχείριση του μητρώου αιμοδοτών του Συλλόγου Αιμοδοτών του Υπουργείου Υγείας «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» 

   Κλούβας, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-28)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη (όπως αναφέρει και ο τίτλος της) με μητρώο αιμοδοτών. Η αιμοδοσία είναι κάτι που πάσχει πολύ η χώρα μας. Προσπαθεί να καλύψει όλες τις ανάγκες για πληροφόρηση που ...
  • Εκπαιδευτικό υλικό σε Android Studio για τη μέση εκπαίδευση 

   Καρδαρά, Μαρία-Λεμονιά (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-01-24)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία σχετίζεται με μία ενότητα του βιβλίου του μαθήματος «Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών», το οποίο διδάσκεται στη Γ’ τάξη του τομέα Πληροφορικής του Επαγγελματικού Λυκείου, της ...
  • Επεξήγηση γλώσσας C++ 

   Καραλής, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-18)
   Στο παρών έγραφο θα μιλήσουμε για την γλώσσα C,C++,HTML,JAVA και ANSI-C ++;. Aξίζει να πω ότι η γλώσσα C ήταν η πρώτη διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού.
  • Εργαστηριακός οδηγός γλώσσας προγραμματισμού Python 

   Κουλούρας, Γρηγόριος Η.; Βακερλής, Δημήτρης Γ. (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
  • Εφαρμόγη android για διαιτητές καλαθοσφαίρισης 

   Φυγετάκης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-13)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη και την υλοποίηση μιας εφαρμογής σε προγραμματιστικό περιβάλλον android. Σε αυτό το πεδίο έχουν αναπτυχθεί αρκετοί αλγόριθμοι, ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία καθώς ...
  • Καινοτόμες μέθοδοι εκπαίδευσης γλωσσών προγραμματισμού 

   Καρύδη, Σοφία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-18)
   Το ζήτημα της διδασκαλίας του προγραμματισμού έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους ερευνητές τα τελευταία 20 χρόνια. Επίσης, η εκμάθηση του προγραμματισμού έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία χρόνια με την βοήθεια, ωστόσο, της ...
  • Κίνηση οχήματος με raspberry pi και line camera 

   Αλεξανδράκης, Παύλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός αυτοκινήτου το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να κινείται αυτόνομα πάνω σε μία χρωματιστή κόκκινη γραμμή με τη χρήση κάμερας USB και του υπολογιστή ...
  • Μελέτη και ανάπτυξη εφαρμογής για λήψη ειδησεογραφικού υλικού (FeedUp) 

   Καρκάνη, Σοφία; Πεντεδέκας, Δημήτριος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα των εφαρμογών κινητών τηλεφώνων καθώς και των εφαρμογών μέσω διαδικτύου είναι όλο και πιο συχνό φαινόμενο ο συνδυασμός των δυο αυτών τομέων για την πληρέστερη ...
  • Μελέτη λογισμικού εξόρυξης δεδομένων Weka - Θεωρητική προσέγγιση 

   Ιακωβάκης, Ευθύμιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μια προσπάθεια περιγραφής της διαδικασίας εξόρυξης δεδομένων και συγκεκριμένα του προγράμματος weka. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της διαδικασίας εξόρυξης δεδομένων (data mining), ...
  • Πρότυπο σύστημα διαχείρισης φωτεινών σηματοδοτών με μεταβλητή συχνότητα ανάλογα με την κίνηση 

   Κοντογιάννης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-03)
   Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας αυτής, γίνεται ο έλεγχος των φωτεινών σηµατοδοτών σε μια διασταύρωση διπλής κυκλωφορίας µέσω ενός προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτη (PLC) καθώς επίσης και η υλοποίηση αυτών στην πράξη ...
  • Σύγχρονη παρουσίαση της πλατφόρμας ανάπτυξης λογισμικού Java και των δημοφιλέστερων βιβλιοθηκών και framework 

   Μπακάλης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-18)
   Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη και παρουσίαση των κυριότερων τεχνολογιών που σχετίζονται με την πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού Java, μιας εκ των σημαντικότερων, δημοφιλέστερων και πιο ολοκληρωμένων πλατφόρμων ...
  • Σχεδίαση και ανάπτυξη πλατφόρμας τύπου ΜΟΟC στην ιδρυματική πλατφόρμα του ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ 

   Σωτηρίου, Αναστάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-31)
   Σκοπός της παρούσας πτυχιακήςεργασίας είναι η δημιουργία μιας σειράς μικρών μαθημάτων τύπου MOOC στην πλατφόρμα Moodleτου Α.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ώστε να αποτελέσουν ανεξάρτητα online μαθήματα συμπληρωματικά σε αυτά του ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"