Now showing items 1-20 of 44

  • Αεροτομές σε οχήματα εδάφους 

   Μπούγος, Μανώλης (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Η εργασία αυτή έχει σκοπό να περιγράψει τη βασική θεωρία και τους νόμους της Μηχανικής που διέπουν τις αεροτομές. Η θεωρία αυτή αποτελείται από το συνδυασμό πολλών γνωστών αξιωμάτων της Μηχανικής των Ρευστών, της Αρχής ...
  • Ανάλυση αστοχίας ατράκτου ηλεκτροκινητήρα διατάξεως μετάδοσης ισχύος ηλεκτρικού ανελκυστήρα 

   Τσιμπλοκούκος, Χρήστος-Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία, εκπονήθηκε στο εργαστήριο ʺΣτοιχεία Μηχανώνʺ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά σε συνεργασία με το εργαστήριο τριβολογίας. Ο σκοπός ...
  • Ανάλυση ιδιοσυχνοτήτων οδόντων οδοντωτών τροχών 

   Ευαγγελάτος, Ανδρέας-Νικόλαος; Κατσόρχης, Γρηγόριος; Εμμανουηλίδης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Στην εργασία αυτή, αρχικά υπάρχουν φυσικές αναφορές για την ιδιοσυχνότητα "f" και τις έννοιες που σχετίζονται με αυτήν, όπως η ταλάντωση, ο συντονισμός, οι ιδιοτιμές κλπ. Έπειτα, αναφέρονται τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά ...
  • Ανάλυση λειτουργίας υδραυλικού αποσβεστήρα οχημάτων 

   Καλογιάννης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-25)
   Ένα από τα πιο βασικά εξαρτήματα για την ποιότητα οδήγησης ενός επιβατικού ιδιαιτέρα δίκυκλου οχήματος όπου η θέση οδήγησης βρίσκεται εκτεθειμένη είναι η αναρτήσεις. Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία το κύριο θέμα είναι η ...
  • Ανάλυση συστήματος ανάρτησης μοτοσυκλετών τύπου PDS 

   Σπηλιόπουλος, Αθανάσιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-05)
   Γενικά, η σημερινή εποχή διακρίνεται από τις έντονες - άμεσες τεχνολογικές ανακαλύψεις σε συνάρτηση πάντα με την οικονομοτεχνική σκοπιμότητα . Σήμερα, αρχικά ένα προϊόν - εξάρτημα σχεδιάζεται σε πρόγραμμα τρισδιάστατης ...
  • Ανάλυση συστήματος μετάδοσης ισχύος ανεμογεννήτριας μεγάλης ισχύος 

   Κόλλιας, Ιωάννης; Ντούπης, Γιώργος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-04)
   Αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτέλεσε η ανάλυση του συστήματος μετάδοσης ισχύος ανεμογεννήτριας. Συγκεκριμένα αναλύθηκε το μοντέλο V80 (2MW) της εταιρείας Vestas. Άξονας ανάπτυξης της εργασίας αποτέλεσε ...
  • Αντοχή κοινών διατομών ατράκτου με πεπερασμένα στοιχεία και μελέτη αντοχής με τις μεθόδους Thum και Petersen 

   Παπαλυμπέρης, Γεώργιος; Γριτσόπουλος, Ελευθέριος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
  • Αντοχή κοινών διατομών ατράκτων με πεπερασμένα στοιχεία και μελέτη αντοχής με τις μεθόδους Thum και Petersen (Μέρος 2ο) 

   Καρούσης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη δύο σπάνιων διατομών ατράκτων με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (FEM). Συγκεκριμένα, οι δύο αυτές διατομές θα δοκιμαστούν σε στρέψη και κάμψη ώστε τα αποτελέσματα να ...
  • Ασφάλεια χρήσης ανυψωτικών και μεταφορικών διατάξεων 

   Μαργαρίτης, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2011)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα γίνει εκτενής έρευνα στην νομοθεσία και στις οδηγίες, που αναφέρονται στην ασφάλεια λειτουργίας ανυψωτικών και μεταφορικών διατάξεων καθώς και των παρελκόμενων τους, θα συγκεντρωθεί το ...
  • Βελτιστοποίηση κινηματικής συστήματος διεύθυνσης μέσω προγράμματος μαθηματικής προσομοίωσης 

   Σταματίου-Φρέρη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017)
   Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μοντελοποίηση συστήματος διεύθυνσης μοχλικού τύπου και βέλτιστη κινηματική σύνθεση αυτού με χρήση αλγορίθμων βελτιστοποίησης μαθηματικού λογισμικού MATLAB. Αρχικά, αναφέρονται βασικά ...
  • Διάταξη Έλξης Φορτίων ( Cargo Winch) Μεταγωγικού Αεροσκάφους Τύπου C130 Hercules 

   Θεοδωρακάκη, Κυριακή (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η μελέτη και παρουσίαση της διάταξης έλξης φορτίων (cargo winch) που χρησιμοποιείται στο στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 Hercules. Το μοντέλο βαρούλκου που χρησιμοποιείται για ...
  • Διαδικασία κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών 

   Παλυβός, Λάμπρος; Αρβανίτης, Θεόδωρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-09)
   Τα έργα της ανθρώπινης δημιουργικότητας και της καινοτόμου σκέψης δεν σταμάτησαν ποτέ να αποτελούν το κέντρο του ενδιαφέροντος, καθώς συμβάλλουν στην παγκόσμια πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη της εκάστοτε χώρας. Ωστόσο, ...
  • Διαμόρφωση πολυμερικών φύλλων 

   Κανέλλος, Κωνσταντίνος; Κακουλίδη, Μελπομένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζονται στοιχεία για τα πολυμερή (ιδιότητες, ιξώδες και που χρησιμοποιούνται) και πιο αναλυτικά για 4 πολυμερή Πολυπροπυλένιο – PP, Πολυαιθυλένιο – PE, Πολυβινυλοχλωρίδιο – PVC και Νάιλον ...
  • Διατάξεις περιορισμού της γωνίας κύλισης οχημάτων εδάφους 

   Χιώνης, Γιώργος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Στην εργασία αυτή, πραγματοποιείται μελέτη και σύγκριση στις διατάξεις περιορισμού της γωνίας κύλισης οχημάτων εδάφους. Αρχικά λοιπόν, γίνεται η εισαγωγή στο ζήτημα που οδήγησε στην δημιουργία των διατάξεων αυτών. Στην ...
  • Δυναμικό μοντέλο ανάρτησης ελαστικού 

   Κατσιαρίμπας, Αναστάσιος; Πασαλόπουλος, Σταμάτιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-01)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναφορά ορισμένων συστημάτων τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά καθώς και η ανάλυση δύο μαθηματικών μοντέλων με την βοήθεια σχεδιαστικών-μαθηματικών προγραμμάτων. Αφού μοντελοποιήσουμε ...
  • Έλεγχος ατράκτου σε σύνθετη καταπόνηση με διαβάθμιση και σφηναύλακα 

   Ανδρέου, Αντώνιος; Αλλά - Μουρσέ, Κασσέμ (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Με τον γενικό όρο εγκοπή ορίζεται κάθε γεωμετρική ανομοιομορφία ενός στοιχείου, όπως είναι όλων των μορφών αυλάκια, οι οπές, οι εσοχές, οι προ εξοχές, οι διαβαθμίσεις κλπ.. Οι εγκοπές αυξάνουν τοπικά την καταπόνηση του ...
  • Επισκόπηση του μηχανολογικού εξοπλισμού του υπόγειου σιδηρόδρομου Αττικής (μετρό) 

   Χουζούρη, Ανέζα (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας αφορά τον υπόγειο ηλεκτρικό σιδηρόδρομο της Αττικής. Η εταιρεία, η οποία υποστηρίζει τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, είναι μια εταιρεία δημόσιου συμφέροντος , με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ...
  • Επισκόπηση των κυριοτέρων θεωριών αστοχίας σε κόπωση 

   Βασιλείου, Άρης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-30)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η μελέτη της κόπωσης ως ενός σύνθετου μηχανισμού αστοχίας. Αρχικά, γίνεται εισαγωγή στο φαινόμενο της κόπωσης, δίνοντας τον ορισμό της, και αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους είναι ...
  • Ευρωπαϊκοί κανονισμοί γερανών 

   Μπέγια, Ένρι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-07)
   Οι γερανοί και γενικότερα τα ανυψωτικά μηχανήματα αποτελούν ένα αντικείμενο μελέ-της και απασχόλησης για τους Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τους κανονισμούς που υπάρχουν ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"