Now showing items 1-13 of 13

  • Αξιολόγηση και στρατηγική ανάλυση του δήμου Γλυφάδας 

   Σουλελέ, Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Στόχος της διπλωματικής είναι να διερευνήσουμε το βαθμό ικανοποίησης των πολιτών - δημοτών του δήμου, από τις υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος, με γνώμονα πάντα τις προσδοκίες των πολιτών του. Ψάχνουμε να βρούμε τα προβλήματα ...
  • Θεσμικό πλαίσιο και πολυπλοκότητα των νέων επιχειρήσεων. Η εδραίωση και η ανάπτυξή τους στον Ελλαδικό χώρο (Η περίπτωση των Coffee Island) 

   Παππάς, Διονύσιος; Στεφανίδης, Φώτιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-06)
   Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ υψηλή θέση όσον αφορά την ημερήσια κατανάλωση καφέ. Αν και, λοιπόν, κάποτε οι άνθρωποι δεν ήθελαν να κυκλοφορούν στο δρόμο με ένα χάρτινο ποτήρι καφέ επειδή ντρεπόντουσαν, ωστόσο, ...
  • Μάνατζμεντ και στρατηγική της εταιρίας General Mills Ελλάς Α.Ε. 

   Σπαή, Χριστίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-21)
   Στην εργασία αυτή θα εξετάσουμε τη μεγαλύτερη εταιρεία από άποψη μεριδίου αγοράς στον κλάδο των τροφίμων. Στο πρώτο μέρος της πτυχιακής εργασίας θα αναφέρουμε βασικά στοιχεία όπως η ιστορία της, το ανθρώπινο δυναμικό, η ...
  • Μέθοδος αναβάθμισης τεχνικής κατάρτισης σε τεχνίτες μη εξουσιοδοτημένων συνεργείων 

   Λαγάνης, Κωνσταντίνος; Στέφης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-07-27)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση νέων μεθόδων τεχνικής κατάρτισης τεχνιτών οι οποίοι εργάζονται σε μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο μέρος της ...
  • Οργάνωση και διοίκηση του λογιστηρίου της πολυεθνικής εταιρίας Singular Logic 

   Δουραμάνης, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12)
   Στην εργασία παρουσιάζεται η λογιστική και η χρηματοοικονομική παρακολούθηση της εταιρείας SINGULARLOGIC η οποία έχοντας καταλάβει τις πρώτες θέσεις στον τομέα του λογισμικού υπολογιστών και των καινοτόμων προϊόντων ...
  • Στρατηγική ανάλυση της AVON 

   Κακανάκου, Νικολέττα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-04)
   Στην παρούσα εργασία βασικό στόχο αποτελεί η στρατηγική ανάλυση του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η Avon Products, Inc. και η πρόταση αποτελεσματικών στρατηγικών που θα μπορούσε να ακολουθήσει μακροπρόθεσμα. Η εργασία ...
  • Στρατηγική ανάλυση της Chipita International 

   Ρούσσης, Ευκλείδης; Μίλος, Σπύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-25)
   Όλες οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα ανταγωνιστικό και άκρως σύνθετο περιβάλλον το οποίο επηρεάζει την διαμόρφωση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Πολιτικές οικονομικές κοινωνικές και τεχνολογικές μεταβολές ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας "Creta Farms" 

   Μυρλίδης, Ιωάννης; Τσιαμπούλας, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-02)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της Στρατηγικής Ανάλυσης της εταιρείας Creta Farms. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανάλυσης S.W.O.T., καθώς επίσης και του μοντέλου των 5 δυνάμεων του M. Porter. Αρχικά, θα γίνει ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας "Σμυριδωρυχεία Νάξου" 

   Μανωλά, Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-24)
   Το βασικότερο θεμέλιο της επιτυχίας κάθε εγχειρήματος μίας επιχείρησης σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον είναι η διαμόρφωση επιχειρηματικής στρατηγικής. Μέσα από την εφαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής απεικονίζεται ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας Frigoglass 

   Καρατζά, Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας στον τομέα της Λογιστικής του τμήματος Διοίκησης και Οικονομίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Σκοπός της πτυχιακής αυτής ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας McDonald's ΑΕ. 

   Ρισβά, Χρύσα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-11)
   Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Πτυχιακής μου εργασίας και έχει σκοπό την παρουσίαση της στρατηγικής ανάλυσης της εταιρείας McDonald’s. Η εργασία χωρίζεται σε τρία τμήματα. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζει γενικές ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 

   Ζανιά, Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-23)
   Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι να παρουσιάσουμε τη στρατηγική διοίκηση μιας επιχείρησης, καθώς θα εξετάσουμε και την εφαρμογή της σε μία συγκεκριμένη εταιρεία που αφορά τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. Θα ...
  • Στρατηγική ανάλυση της ΕΥΔΑΠ 

   Τσάνα, Σωτηρία; Σιούτη, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12-20)
   Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την στρατηγική ανάλυση της εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης. Αρχικά γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή για το παρελθόν και την ανασύστασή της, στην συνέχεια αναφερόμαστε γενικά στις ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"