Now showing items 1-20 of 139

  • Boiler controller panel 

   Μαραγκός, Βίκτωρ; Διαμαντόπουλος, Γεράσιμος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-16)
   Η εργασία παρουσιάζει τις λειτουργίες του καυστήρα καθώς και τον τρόπο χρήσης στο πλοίο. H παρουσίαση αυτή, λοιπόν, γίνεται πιο κατανοητή και παραστατική παραθέτοντας σχήματα και πίνακες για την κάθε λειτουργία ή εξάρτημα ...
  • Bελτιστοποίηση παραμέτρων λειτουργίας συστήματος SCADA εναέριου δικτύου και υποσταθμών έλξης του ΤΡΑΜ Αθηνών 

   Γιαννοπούλου, Χρύσα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10)
   Τα τελευταία χρόνια, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της βιομηχανίας,ο αυτοματισμός και ο έλεγχος σύνθετων συστημάτων και εφαρμογών καθώς και η εισαγωγή καινοτομών τεχνολογιών κατέστησε απαραίτητη την ύπαρξη ενός άμεσου και ...
  • Smartwatch αυτοφορτιζόμενο με την κίνηση 

   Καζαντζάκη, Ελένη; Παντελεάκος, Γιώργος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-23)
   Το αντικείμενο της πτυχιακής αφορά ένα τρόπο εναλλακτικής φόρτισης των smartwatch. Η μπαταρία θα έχει την ικανότητα να φορτίζεται από τη φυσική κίνηση του χρήστη, οπότε δεν θα υπάρχει καμία ανάγκη να το συνδέσετε ποτέ σε ...
  • Αισθητήρια συστημάτων που περιλαμβάνουν γραμμικούς ενεργοποιητές 

   Χριστάκης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-29)
   Η πτυχιακή εργασία θα παρουσιάζει διάφορους τύπους αισθητηρίων για συστήματα που περιλαμβάνουν γραμμικούς ενεργοποιητές . Ουσιαστικά , θα γίνει μία καταγραφή των διαφόρων τύπων αισθητηρίων γραμμικής κίνησης ( είτε αυτή ...
  • Αισθητήριες διατάξεις και αυτοματισμοί στα αεροσκάφη 

   Κλουβάτος, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία περιλαμβάνει την καταγραφή ενός συνόλου αισθητήρων και κυκλωμάτων αυτοματισμού που βρίσκονται εγκατεστημένα σε ένα αεροσκάφος. Η καταγραφή αυτή δεν αποσκοπεί απλά σε μια παρουσίαση αυτών των ...
  • Ανάλυση εφαρμογών της τηλεμετρικής μεθόδου στην ιατρική 

   Ταμουραντζής, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06-07)
   Στην πτυχιακή εργασία θα γνωρίσουμε τις εφαρμογές της τηλεμετρικής μεθόδου σε πολλές και διαφορετικές επιστήμες. To ενδιαφέρον εστιάζεται στις εφαρμογές της τηλεμετρικής μεθόδου στην ιατρική , τη λεγόμενη και τηλεϊατρική ...
  • Ανακατασκευή φρέζας με εφαρμογή μικροελεγκτή 

   Αγγελής, Παύλος; Αμπντελ Μεσίχ, Θεοφάνης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-01)
   Ανακατασκευή μιας φρέζας του εργαστηρίου τεχνολογίας cnc φτιάχνοντας καινούργιο ελεγκτή και εγκατάσταση καινούργιου λογισμικού. Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε είναι έναν Arduino uno, τρία ολοκληρωμένα Α4988 ,τους υπάρχον ...
  • Ανιχνευτής εμποδίων 

   Μήτα, Κωνσταντίνα; Χειρίδου, Σοφία (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-12)
   Ο άνθρωπος στην προσπάθεια δημιουργίας τεχνολογικού πολιτισμού από την πρώτη στιγμή αντιλήφθηκε την ανάγκη της έννοιας μέτρησης .Έπρεπε να μετρήσει με κάποιο τρόπο παραδείγματος χάρη το χρόνο, τον όγκο, το μήκος ,το βάρος. ...
  • Αντικλεπτικό σύστημα με εντοπισμό (GPS) 

   Γεωργάκης, Κωνσταντίνος; Καμπίτσης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Η εν λόγω πτυχιακή εργασία παρουσιάζει ένα αντικλεπτικό σύστημα οχημάτων το οποίο διαθέτει Παγκόσμιο Σύστημα Στιγματοθέτησης (GPS) και ενημερώνει το χρήστη με αντίστοιχα μηνύματα μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
  • Απομακρυνσμένος έλεγχος και επίβλεψη οικιακού περιβάλλοντος με χρήση μικροεπεξεργαστή 

   Ζαρογιάννης, Δημήτριος; Κόκκορης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-12-16)
   Η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με την δημιουργία ενός απομακρυσμένα ελεγχόμενου περιβάλοντος που βασίζεται σε μία διάταξη ενός μικροελεγκτή.Για την ακρίβεια δημιουργήθηκε ένα εικονικό οικιακό περιβάλον στο οποίο ο χρήστης θα ...
  • Απομακρυσμένος έλεγχος οχήματος με δυνατότητα ισορροπίας στους 2 από τους 4 τροχούς 

   Μελκονιάν, Σράπ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Ο σκοπός της πτυχιακής είναι η ισορροπία ενός οχήματος στους δύο τροχούς. Η εργασία αφορά ένα τετράτροχο, πισω-κίνητο όχημα το οποίο θα σηκώνεται στους δύο πίσω τροχούς και θα ισορροπεί χωρίς κάποια βοήθεια από εξωτερικούς ...
  • Ασύρματα δίκτυα (wsn) αισθητήρων και χρήση γενικού ελέγχου 

   Δερέκης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
   Οι ασύρματες επικοινωνίες είναι ένα είδος επικοινωνίας δεδομένων που γίνεται και να παραδοθούν τα δεδομένα ασύρματα. Σε γενικές γραμμές, είναι ένας ευρύς όρος που ενσωματώνει όλες τις διαδικασίες και τις μορφές σύνδεσης ...
  • Ασύρματα συστήματα ιατρικής ανάγκης (Α.Σ.Ι.Α.) 

   Shanko, Eriola (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-11)
   Η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και η ποιότητα των υπηρεσιών που χειρίζονται έκτακτες ανάγκες αποτελούν σημαντική πρόκληση για τον κλάδο της υγείας . Η μελέτη αποδεικνύει τη δυνατότητα ευέλικτης και φιλικής προς το ...
  • Ασύρματος χειρισμός οχήματος μέσω χειριστηρίου παιχνιδομηχανής 

   Τζίφας, Γεώργιος; Παππάς, Σωτήρης (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η μελέτη και η τροποποίηση ενός οχήματος μοντελισμού, με στόχο τον ασύρματο χειρισμό του, μέσω ενός ασύρματου χειριστηρίου, που χρησιμοποιείται από γνωστή παιχνιδομηχανή (Ps2). Το τροποποιημένο ...
  • Αυτόματη διαδικασία πρόσδεσης πλοίου 

   Αθανάσογλου, Χαράλαμπος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Ο αυτοματισμός (ή αυτοματοποίηση) αφορά δύο έννοιες μη σχετιζόμενες μεταξύ τους. Αρχικά, σημαίνει την τυποποίηση μίας διαδικασίας μέσω της εύρεσης καλώς ορισμένων βημάτων τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν για να παραχθεί ...
  • Αυτόματη μηχανή πλήρωσης μπουκαλιών ελεγχόμενη από PLC. 

   Νικολακάκης, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05)
  • Αυτόματο πάρκινγκ 

   Τρίκος, Ανδρέας; Αχλάδης, Σωτήρης; Παραδεισιώτης, Ανδρέας (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
  • Αυτόματο σύστημα ασφαλείας με δακτυλικό αποτύπωμα 

   Μάτσικα, Σπυριδούλα; Ελ Γκάμαλ, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι να σχεδιαστεί και να παρουσιαστεί μια εφαρμογή βάσει της οποίας θα προγραμματιστεί μια πλακέτα Arduino για το αυτόματο κλείδωμα και ξεκλείδωμα με την χρήση δακτυλικού ...
  • Αυτόματος απομακρυσμένος έλεγχος μηχανοστασίου σε ρυμουλκό πλοίο με πιστοποίηση από UMS 

   Θεοδωράτος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01-27)
   Η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με την αναβάθμιση ενός μηχανοστασίου σε ρυμουλκό πλοίο.Με τρόπο ποιηστοποιημένο από νηογνώμονα. Ο στόχος ήταν να γίνει ο έλεγχος του μηχανοστασίου χωρίς την ανάγκη και τη συνεχή εποπτεία Β’ ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"