Now showing items 1-20 of 61

  • Ανάπτυξη διάταξης βελτιστοποίησης φωτοβολταϊκών γεννητριών με την υλοποίηση διαύλου υψηλής τάσης και τον έλεγχο του σημείου μέγιστης ισχύος 

   Λουκάς, Κωνσταντίνος; Τζιόπας, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-01-26)
   Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την ανάπτυξη μίας διάταξης, η οποία έχει ως σκοπό την βελτιστοποίηση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών γεννητριών. Η διάταξη αυτή δεν είναι τίποτ’ άλλο από έναν νέο boost μετατροπέα DC-DC ...
  • Ανάπτυξη ρομποτικού οχήματος κινούμενου με ανίχνευση γραμμής 

   Νινίγια, Θεοδώρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-11-28)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός δίτροχου ρομποτικού οχήματος με βοηθητική ρόδα (ball caster) το οποίο αποσκοπεί στην κίνηση του στον χώρο ακολουθώντας μια μαύρη γραμμή βάσει αισθητήρων ανίχνευσης ...
  • Ανάπτυξη συστήματος ασύρματου ελέγχου του επιταχυντή Tandem 

   Μαρόγλου, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10)
   Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος ασυρμάτου ελέγχου των τροφοδοτικών των πηγών ιόντων του επιταχυντή Tandem που στεγάζεται στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος». ...
  • Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης του μονοξειδίου του άνθρακα και καταχώρηση των δεδομένων σε datalogger 

   Σταμάτης, Ευστάθιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-01-08)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία, μέσω του πρακτικού αλλά και του θεωρητικού της μέρος, πραγματεύεται την ανάπτυξη συστήματος μέτρησης του μονοξειδίου του άνθρακα καθώς και την καταχώρηση των δεδομένων μέσω καταχωρητή ...
  • Ανακατασκευή φρέζας με εφαρμογή μικροελεγκτή 

   Αγγελής, Παύλος; Αμπντελ Μεσίχ, Θεοφάνης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-01)
   Ανακατασκευή μιας φρέζας του εργαστηρίου τεχνολογίας cnc φτιάχνοντας καινούργιο ελεγκτή και εγκατάσταση καινούργιου λογισμικού. Τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε είναι έναν Arduino uno, τρία ολοκληρωμένα Α4988 ,τους υπάρχον ...
  • Ανίχνευση θέσης & πορείας οχήματος με χρήση μονάδων GPS-Arduino-GSM 

   Τάχος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-08)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στους μικροελεγκτές και ειδικότερα στους μικροελεγκτές της οικογένειας Arduino. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάμε τόσο την ...
  • Απομακρυσμένος αυτόματος έλεγχος βασικών λειτουργιών οικίας μέσω διαδικτύου 

   Σκεμπές, Δημήτριος Κ.; Μαθιός, Γεώργιος Κ. (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-05)
  • Ασύρματος έλεγχος οικιακών συσκευών με μικροελεγκτή μέσω μηνυμάτων 

   Αντύπας, Θεόδωρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04-05)
   Στη παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζουμε μια εφαρμογή, που ασύρματα, είναι δυνατή η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση οποιασδήποτε οικιακής συσκευής όπως παραδείγματος χάρη ένα κύκλωμα φωτισμού, ψυγείο, ηλεκτρική κουζίνα ...
  • Αυτόματος έλεγχος κλίματος σε θερμοκήπια 

   Μουστόγιαννης, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναπτύσσουμε τον αυτόματο έλεγχο κλίματος σε θερμοκήπια, χρησιμοποιώντας διάφορες συσκευές και εξαρτήματα όπως αισθητήρια, πίνακες ρελέ, ψηφιακά συστήματα κ.ο.κ. Επίσης, καταγράφονται ...
  • Αυτόματος έλεγχος σερβοκινητήρων και θερμοκρασίας με ελεγκτή PID 

   Μπεκίρης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-13)
   Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να αναλυθούν τα χαρακτηριστικά της δυναμικής συμπεριφοράς των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου θερμοκρασίας και σερβοκινητήρων με ελεγκτή PID.Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί το πως ...
  • Αυτόνομος IoT μετεωρολογικός σταθμός 

   Βαλσαμάκης, Κωνσταντίνος; Νικολιδάκης, Στυλιανός (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-13)
   Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μέτρηση και η καταγραφή των καιρικών συνθηκών καθώς και η πρόβλεψη των καιρικών φαινομένων ενός μικροκλίματος. Αρχικά με τη χρήση αισθητήρων μετράται υγρασία, θερμοκρασία, ατμοσφαιρική ...
  • Αυτοκινούμενο όχημα εύρεσης βέλτιστης διαδρομής λαβυρίνθου 

   Νικολουδάκος, Βασίλειος; Ευδαίμων, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04)
   Το θέμα της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι η εύρεση και επίλυση της βέλτιστης διαδρομής ενός λαβυρίνθου, χρησιμοποιώντας ένα ρομποτικό αμαξάκι το οποίο είναι προγραμματισμένο με βάση το μικροελεγκτή Arduino
  • Δημιουργία ενός web server με Arduino για τον έλεγχο μέσω ιστοσελίδας 

   Φουντουκίδης, Παναγιώτης (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-06)
   Σκοπός της πτυχιακής είναι ο έλεγχος και η διαχείριση δεδομένων μέσω μιας ιστοσελίδας με την οποία θα διευκολύνεται ο χρήστης χωρίς την ανάγκη να παρευρίσκεται ο ίδιος στον χώρο. Η ιστοσελίδα θα μας επιτρέπει τον απομακρυσμένο ...
  • Διαδικτυακή παρακολούθηση μετρήσεων με χρήση arduino 

   Παγώνη, Χριστινα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-20)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην δημιουργία ενός συστήματος διαδικτυακής παρακολούθησης μετρήσεων με τη χρήση Arduino. Συγκεκριμένα, το arduino uno θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τον αισθητήρα θερμοκρασίας ...
  • Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με PID (Calorifier system) 

   Γκούφας, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-02)
   Ένα από τα βασικότερα εργαλεία στην επιστήμη του αυτοματισμού είναι ο PID ελεγκτής. Πρόκειται για ένα σύστημα βρόγχου ανάδρασης που χρησιμοποιείται πολύ συχνά στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου. Σκοπός του ελεγκτή είναι ...
  • Έλεγχος τριφασικού αντιστροφέα με μικροελεκτή 

   Καλυβάς, Αλέξανδρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013-04)
   Η πτυχιακή αναφέρεται στην μελέτη και την κατασκευή του κυκλώματος ελέγχου με την χρήση μικροελεκτή. Έχουν αναπτυχτεί βασικές έννοιες επιπλέων η μέθοδοι παραγωγής παλμών για τα ημιαγωγά. Επίσης έχει αναπτυχθεί ο αλγόριθμος ...
  • Έξυπνο σπίτι 

   Μάρκελλος, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη ενός συστήματος το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες αυτοματισμού σε ένα σπίτι, έτσι ώστε να ελέγχονται η θερμοκρασία η υγρασία η ποιότητα του αέρα και ο φωτισμός έκτακτης ...
  • Έξυπνο σπίτι ενεργειακά αυτόνομο με τη χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος 

   Τσικριτσής, Αντώνιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-27)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την κατασκευή ενός αυτόνομου ενεργειακά έξυπνου σπιτιού χωρίς σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο με την χρήση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος. Αρχικά γίνεται παρουσίαση ενός ...
  • Έξυπνο σπίτι στο σύννεφο 

   Μελέτης, Χρήστος; Αγκοπιάν, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02-05)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη συστήματος ελέγχου οικιακών συσκευών. Σε αυτό το πεδίο έχουν αναπτυχθεί ιστορικά αρκετά συστήματα, κάθε ένα από τα οποία έχει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"