Now showing items 1-20 of 60

  • Branding και Social Media: στρατηγικές των brands στα social media στην Ελλάδα: μελέτη περίπτωσης της Nestle 

   Παλόγλου, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-07)
   Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ο ρόλος των social media στην επιτυχημένη στρατηγική branding των εταιριών. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα, που απαντήθηκαν με την ολοκλήρωση της εργασίας, είναι: "Γιατί τα brands χρησιμοποιούν ...
  • Digital marketing & branding - Inbound vs outbound marketing 

   Μπίρνταχας, Σωσίπατρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-14)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΜΒΑ με κατεύθυνση Marketing & Communication του Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ., με θέμα Digital Marketing & Branding: Inbound vs ...
  • Experiential atmospherics σε καταστήματα ένδυσης στην Ελλάδα 

   Ματθαιάκη, Γεωργία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-18)
   Η συγκυρία της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και της ύφεσης που περνά η αγορά τα τελευταία χρονιά, σε συνδυασμό με την μεγάλη αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των ...
  • Marketing plan Mars Hellas 

   Σταματοπούλου, Αγιούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-23)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται της δημιουργίας ενός marketing plan, ερμηνεύοντάς την μέσα από την προώθηση και την προβολή των προϊόντων της Mars Hellas στην ελληνική αγορά. Με αυτή τη προσπάθεια προσέγγισης, ...
  • Social media marketing 

   Τριανταφυλλίδης, Γεώργιος; Κρικρής, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία θέλει να εξετάσει θεωρητικά και ερευνητικά το βαθμό που οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων επηρεάζονται από τις διαφημίσεις που συναντούν στα social media
  • Αθλητικό μάρκετινγκ και χορηγία στον αθλητισμό 

   Καραγεώργος, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-14)
   Το περιεχόμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας διαρθρώνεται σε δύο κεφάλαια ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική αναφορά του όρου του αθλητικού μάρκετινγκ και των μορφών που παίρνει μέσα στο χρόνο. Γίνεται, ο ...
  • Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των εστιατορίων των ξενοδοχείων 

   Γεωργίου, Χρήστος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι ο προσδιορισμός των κυριότερων παρεχομένων υπηρεσιών των εστιατορίων των ξενοδοχείων και η αξιολόγηση αυτών. Μέσω βιβλιογραφικής έρευνας προσδιορίστηκαν και αναλύθηκαν οι κυριότερες ...
  • Αρνητικές συμπεριφορές των καταναλωτών προς μια μάρκα 

   Γεωργίου, Μαριάννα-Ευτυχία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-29)
   Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε και παρουσιάζεται το θέμα των αρνητικών συμπεριφορών των καταναλωτών προς μια μάρκα. Το συγκεκριμένο θέμα μελετάται τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό αλλά είναι κάτι καινούριο για την Ελλάδα. ...
  • Βιολογικά προϊόντα 

   Λασηθιωτάκη, Μπέλλα; Μαγκουρίλου, Παναγιώτα; Ροζακέας, Ευάγγελος (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Η παρούσα πτυχιακή μελετά την έννοια της βιολογικής γεωργίας καθώς και την ανάπτυξη της αγοράς και τις προτιμήσεις των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα και στον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια τα προϊόντα βιολογικής ...
  • Διαδικτυακό μάρκετινγκ και η εταιρική παρουσίαση της Focus on Group (Εταιρία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου) 

   Μουρίκης, Μιχαήλ; Κόλλιας, Αναστάσιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και παρουσία του θέματος εκείνου που απασχολεί τις περισσότερες επιχειρήσεις στις μέρες μας, του διαδικτυακού μάρκετινγκ. Αναλυτικότερα: Στην πρώτη ενότητα, γίνεται μια ...
  • Διεθνές μάρκετινγκ 

   Κανελλοπούλου, Αναστασία (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
  • Διεθνές στρατηγικό marketing και διεθνές περιβάλλον 

   Λιοτσάκη, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-19)
   Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης το διεθνή στρατηγικό marketing και χωρίζεται σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο ορίζεται η έννοια του διεθνούς στρατηγικού Marketing, αναλύεται η σημασία του σε διεθνή επίπεδα ...
  • Διερεύνηση των τεχνικών marketing των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο εξωτερικό 

   Κουρνιανού, Αικατερίνη (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα εργασία έχει στόχο να διερευνήσει το ξενοδοχειακό μάρκετινγκ στις χώρες του εξωτερικού. Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίζεται στη συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων. Τα δευτερογενή δεδομένα ...
  • Εναλλακτικοί τρόποι Marketing 

   Μπουρούτης, Παναγιώτης; Καββαδίας, Δημήτριος (ΤΕΙ Πειραιά, 2011)
  • Επιτυχημένες πρακτικές viral marketing: η περίπτωση της Ελλάδας 

   Τσιριντάνη, Πηνελόπη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04)
   Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκαν οι παράγοντες, που συμβάλλουν στην δημιουργία επιτυχημένων πρακτικών viral marketing στην Ελλάδα. Για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων και την εκπλήρωση των ερευνητικών στόχων της ...
  • Εργαλεία και τεχνικές ψηφιακής διαφήμισης 

   Παναγόπουλος, Σταύρος - Ελευθέριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-07)
  • Η ανταγωνιστικότητα των τουριστικών προορισμών 

   Μπέγκα, Ανιέζα (ΤΕΙ Πειραιά, 2011)
   Η παρακάτω μελέτη αφορά στον τουρισμό , τους τουριστικούς προορισμούς και στην ανταγωνιστικότητα που υπάρχει μεταξύ τους. Αναλύει τις διάφορες μορφές τουρισμού που υπάρχουν, τα είδη των τουριστικών προορισμών και τα ...
  • Η αξία του πράσινου μάρκετινγκ στη σημερινή αγορά και η επιρροή των καταναλωτών 

   Λορεντζάτου, Ναταλία-Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09)
   Τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν αρχίσει και παίρνουν όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις στην καθημερινότητα μας και έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων. Δεν ανησυχούν μόνο οι ισχυροί ηγέτες των μεγαλύτερων χωρών ...
  • Η διαφήμιση μέσω των social media & η οικονομική πρόοδος των επιχειρήσεων 

   Αναστασιάδη, Γεωργία; Γκρέμου, Μαρία (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
  • Η διαφήμιση στο internet και τα social media 

   Αγγέλου, Νικόλαος; Αγγελόπουλος, Αλέξανδρος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης την διαφήμιση στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα τελευταία χρόνια το internet βελτιώνεται με ταχύτατους ρυθμούς με συνέπεια να έρχονται ολοένα και περισσότεροι ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"