• Χρήση τεχνολογιών προσωπικών δικτύων για ανίχνευση πλήθους 

      Γιαννούσης, Χρήστος; Ζορμπάς, Κυριάκος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07)
      Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την xρήση τεχνολογιών προσωπικών δικτύων για ανίχνευση πλήθους. Συγκεκριμένα οι τεχνολογίες που θα αναλύσουμε είναι αρχικά, η περίπτωση των κινητών δικτύων(GSM / 3G / 4G) και έπειτα ...

      Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"