Now showing items 1-20 of 33

  • Internet of Things για παρακολούθηση στη βιομηχανία τροφίμων 

   Πάγκος, Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-03-17)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στην εφαρμογή του Internet of Things στη βιομηχανία και πιο συγκεκριμένα στην βιομηχανία τροφίμων. Σκοπός της εργασίας είναι να αναλύσει τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η συγκεκριμένη ...
  • Research and development of autonomous vessel 

   Μουστής, Παναγιώτης; Σεϊνταρίδης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   In the present study, the construction of an autonomous - unmanned vessel is presented. Several innovative technologies have been used for its implementation, each has a great amount of advantages and potentials. First of ...
  • Ανάπτυξη διάταξης για εφαρμογή αυτόνομης πλοήγησης οχημάτων βασισμένη σε μοντελοποίηση συστήματος στερεοσκοπικής όρασης για πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα 

   Σπηλιώτης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-10)
   Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση ενός συστήματος στερεοσκοπικής υπολογιστικής όρασης και η προσομοίωσή του σε ένα όχημα αυτόνομης πλοήγησης. Θα εξηγήσουμε τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουμε την ...
  • Ανάπτυξη συστήματος ανίχνευσης ευπαθειών σε ασύρματα δίκτυα δεδομένων 

   Ζαρκαδούλας, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-05)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία σας παρέθεσα ένα θεωρητικό υπόβαθρο για την δοκιμή διείσδυσης όπως επίσης και τα κυριότερα είδη επιθέσεων που χρησιμοποιούνται για παραβίαση με ορισμένες λύσεις για να αποφύγουμε την υποκλοπή ...
  • Αναγνώριση διέλευσης ατόμων και ανάλυση της κίνησής τους 

   Γαμβρουλάς, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-26)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με την αναγνώριση διέλευσης ατόμων και την ανάλυση της κίνησης τους. Αρχικά θα εξετάσουμε τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτέλεση της εργασίας, όπως το Raspberry Pi και ...
  • Αναγνώριση κράνους οδηγού μοτοσικλέτας μέσω μηχανικής όρασης 

   Δαούσης, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-10)
   Η ανάπτυξη του αυτοματισμού σαν επιστήμη συναντάται στις μέρες μας ίσως όσο ποτέ άλλοτε στην ανθρώπινη ιστορία, ο λόγος είναι ότι η συνεχώς αναπτυσσομένη τεχνολογική εξέλιξη δίνει την επιθυμία στον άνθρωπο να κάνει πράγματα ...
  • Ανίχνευση και παρακολούθηση αντικειμένων από μηχανοκίνητο όχημα με τεχνικές μηχανικής όρασης 

   Τσαμούταλης, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07)
   Πληθώρα εφαρμογών βασίζονται στην τεχνική της Μηχανική Όρασης. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί συστήματα μηχανικής όρασης στον τομέα της ρομποτικής, της παρακολούθησης προσώπων αλλά και της υποβοήθησης πέδησης οχημάτων ...
  • Ανίχνευση κίνησης αντικειμένων με raspberry- pi και python 

   Λιακόπουλος, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη αλγορίθμων - μοντέλων σε κώδικα Python και την εφαρμογή αυτών στην συσκευή Raspberry Pi 3 για την πολλαπλή ανάλυση και ανίχνευση αντικειμένων συγκεκριμένου ...
  • Αποκωδικοποίηση Data Matrix για βιομηχανικές εφαρμογές 

   Δαγκομανάκης, Μιχαήλ; Σταματελάτος, Στυλιανός (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-01)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με αποκωδικοποίηση γραμμικών κωδίκων δύο διαστάσεων Data Matrix, καθώς και με την ανάπτυξη μιας εφαρμογής που υλοποιεί την αποκωδικοποίηση με την χρήση του υπολογιστικού συστήματος ...
  • Αυτόματη αναγνώριση χρωματιστών αντικειμένων με την βοήθεια ρομποτικού βραχίονα 

   Αντώνης, Σκάρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-12-18)
   Στόχος της πτυχιακής εργασίας αποτελεί η λειτουργία του ρομποτικού βραχίονα OWI - 535 μέσω του RaspberryPi3. Για την υλοποίηση θα χρειαστούν: 5 DCMotors \που περιέχονται στον OWI 535, μια RpiCameraπου συνδέεται στο RPi ...
  • Αυτόνομη πλοήγηση οχήματος 

   Καβαλιέρος, Ευάγγελος; Μουρτζούνης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-08)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την πλοήγηση ενός αυτόνομου οχήματος και στόχος αυτής είναι η περιήγηση κι η παραμονή του εντός της διαμορφωμένης πίστας. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω του υπολογιστή Raspberry ...
  • Αυτόνομο όχημα κινούμενο με την αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας 

   Ξενικάκης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-25)
   Στη παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η υλοποίηση ενός αυτόνομου οχήματος τεσσάρων τροχών το οποίο αναπτύχθηκε πάνω σε μια πλατφόρμα «Raspberry Pi 2 Model B». Πάνω στο όχημα υπάρχει μια κάμερα με την οποία γίνεται και ...
  • Αυτοκινούμενο όχημα με raspberry pi και line camera 

   Φαρμάκης, Φώτιος; Τσατσαρώνης, Θεοφάνης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-25)
   Η διπλωματική εργασία έχει σκοπό την ανάπτυξη ενός ρομποτικού συστήματος όπου θα ακολουθεί μια μαύρη γραμμή διαγραμμένη στο δάπεδο. Ο σκοπός αυτός πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια τριών βασικών στοιχείων: 1. Την χρήση δύο ...
  • Διαδίκτυο των πραγμάτων 

   Αργυρίου, Παύλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
   Σκοπός της πτυχιακής είναι να κάνει μια εισαγωγή στο σχετικά νέο πεδίο του τεχνολογικού κόσμου που ονομάζεται Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το οποίο θεωρείται από πολλούς το επόμενο βήμα εξέλιξης του διαδικτύου όπως το γνωρίζουμε ...
  • Διαδίκτυο των πραγμάτων σε επιχειρήσεις εστίασης 

   Λεμονής, Ιωάννης; Σιδηρόπουλος, Διογένης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-13)
   Ανάλυση πάνω στα οφέλη που έχει η χρήση του διαδίκτυο των πραγμάτων σε μια επιχείρηση εστίασης καθώς και τρόπους μετατροπής της σε έξυπνη.
  • Έξυπνος καθρέφτης με χρήση Raspberry Pi 

   Κατσιρούμπα, Ηλέκτρα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-11)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός έξυπνου καθρέφτη με χρήση Raspberry Pi. Όλες οι προκλήσεις που προκύπτουν, από την επιλογή των καταλληλότερων υλικών μέχρι τα χαρακτηριστικά του ...
  • Επεξεργασία εικόνας και αναγνώριση προτύπων με το raspberry pi 

   Παπαδάκος, Πέτρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   Η επεξεργασία εικόνας και η αναγνώριση προτύπων είναι δυο επιστημονικοί κλάδοι, οι οποίοι έχουν γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη. Αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται στο κομμάτι της μετάδοσης εικόνων στη ...
  • Εφαρμογή IoT με χρήση raspberry pi 

   Παπαδόπουλος, Σωτήριος; Μπράνκοβ, Νικολάι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-11)
   Σκοπός της πτυχιακής αυτής είναι αφενός η ολοκλήρωσή της, ως υποχρέωσή μας για την διεκδίκηση του τίτλου σπουδών, αφετέρου δε, η παρουσίαση ταυτοχρόνως μιας ολοκληρωμένης λύσης που συνδυάζει software και hardware, η οποία ...
  • Η τεχνολογία του Internet of Things (IOT) στην υπηρεσία της ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων 

   Ζαχαράκης, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-13)
   Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αναφερόμαστε στη σημασία της ενεργειακής διαχείρισης και απόδοσης των κτιρίων, στις πρακτικές και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την επίτευξή της, ενώ θα αναπτυχτεί και η τεχνολογία ...
  • Καταμέτρηση και ανάλυση κυκλοφορίας με raspberry Pi και κάμερα στο internet of things 

   Γαλανάκης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη αλγορίθμων - μοντέλων σε Matlab και Simulink αλλά και σε κώδικα Python και την εφαρμογή αυτών στην συσκευή Raspberry Pi 3 για την πολλαπλή ανάλυση και ανίχνευση ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"