• Ανάπτυξη Game Engine σε C++ 

      Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05)
      Το παρών έγγραφο αποτελεί την πιο δυνατή προσπάθεια ανάλυσης της λειτουργί- ας της Engine. Το έγγραφο λοιπόν χωρίζεται σε 3 μεγάλα κομμάτια. 1. Εισαγωγή Ξεκινάω με μια περιγραφή της, καθώς και την απαρίθμηση των επιμέρους ...

      Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"