• Εξαγορά και συγχώνευση : η περίπτωση της τράπεζας Πειραιώς 

      Μπαλαμής, Λεωνίδας; Φαρμάκης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11)
      Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται οι μέθοδοι εξαγοράς και συγχώνευσης εταιρειών με επίκεντρο τις τελευταίες εξαγορές της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.» που αφορούν την Αγροτική τράπεζα ,τις Κυπριακές τράπεζες στην ...

      Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"