Now showing items 132-151 of 5220

  • Quality management in project – a case of ABB S.A. 

   Siolou, Stiliani (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2011-06)
  • Research and development of autonomous vessel 

   Μουστής, Παναγιώτης; Σεϊνταρίδης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06)
   In the present study, the construction of an autonomous - unmanned vessel is presented. Several innovative technologies have been used for its implementation, each has a great amount of advantages and potentials. First of ...
  • Research and evaluation on the control methods and fault detection of flow control valves 

   Τσούκστου, Βασιλεία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2019-10)
   The subject of this thesis is the study of flow control valves. More specifically, to identify the methods used for flow control and analyze the various functions of flow-control valves in order to suggest the most compatible ...
  • Reverse logistics και ανακύκλωση αυτοκινήτων 

   Αγγελουδάκης, Ελευθέριος; Σταυριανού, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04-21)
   Είναι αποδεκτό και κατανοητό πως η υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος γίνεται ολοένα και πιο μεγάλη και αποτελεί σε μεγάλο βαθμό μια σημαντική απειλή για τον ανθρώπινο οργανισμό. Δυστυχώς, οι δράσεις της εφοδιαστικής ...
  • Risk and uncertainty in new installation projects 

   Countouris, George (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2010-06)
   The company I am working for two years ago decided to create a new department in order to handle the projects in a more efficient way. This thesis tries to identify the potential risk events may occur in a capital equipment ...
  • Risk management and Athens 2004 Olympic Games 

   Andrikou, Konstantinos (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2008-12)
  • SAP-ERP : η εξέλιξη και η χρήση του στις σύγχρονες επιχειρήσεις 

   Τσάκουλης, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Η μελέτη αυτή έχει κυρίως πρακτικό χαρακτήρα και γίνεται αναφορά στην ιστορικότητα και εξέλιξη του SAP. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα οικονομικά transaction του SAP με παραδείγματα βήμα προς βήμα.
  • Search ranking factors and rank correlations for greek ferry routes websites 

   Μορφοβασίλης, Άγγελος; Ψύλλα, Άννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-08)
   The new technologies and the internet has been part of our everyday life and the number of internet users has been increased rapidly in the last decade. It is widely recognized that tourism industry has been extremely ...
  • Simulation of flow and CFD predictions of cavitation inside prototype Diesel fuel nozzles 

   Παππάς, Αχιλλέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04)
   This thesis discusses the prediction and the analysis of cavitation inside prototype diesel fuel nozzles. Several prototype nozzles were constructed based on a standard model and later on, a CFD model for each nozzle was ...
  • Single window στη ναυτιλία 

   Παπαδάκης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2018-02)
   Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό την παρουσίαση, ανάλυση και τρόπο λειτουργίας single window συστημάτων. Ένα σύστημα single window στη ναυτιλία έχει σαν σκοπό να διευκολύνει τις εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στις ναυτιλιακές ...
  • Slow tourism 

   Λαδά, Καλλιόπη (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-02)
   Ο Αργός Τουρισμός είναι ένας εξειδικευμένος κλάδος του τουρισμού που διαφοροποιείται πλήρως από το μαζικό μοντέλο του τουρισμού που επικρατεί μέχρι σήμερα σε πολλές περιοχές του κόσμου. Η Ελλάδα είναι μία από αυτές τις ...
  • Smart t-shirt: Τηλεματικές εφαρμογές με χρήση έξυπνων ινών και υφασμάτων 

   Βαξεβανίδη, Μιρέλλα (ΤΕΙ Πειραιά, 2012)
   Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται μια καινοτομία στο τομέα της τηλεματικής - τηλεϊατρικής, έξυπνων ινών και υφασμάτων . Πρόκειται για ένα έξυπνο ένδυμα το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση ...
  • Smartwatch αυτοφορτιζόμενο με την κίνηση 

   Καζαντζάκη, Ελένη; Παντελεάκος, Γιώργος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-23)
   Το αντικείμενο της πτυχιακής αφορά ένα τρόπο εναλλακτικής φόρτισης των smartwatch. Η μπαταρία θα έχει την ικανότητα να φορτίζεται από τη φυσική κίνηση του χρήστη, οπότε δεν θα υπάρχει καμία ανάγκη να το συνδέσετε ποτέ σε ...
  • Social dialogue management among the social partners on employment matters 

   Papagregoriou, Aristedes K. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2007-06)
   The subject of the present study is the Social Dialogue Management among Social Partners on Employment Matters. Social dialogue is defined to include all types of negotiation, consultation or simply exchange of information ...
  • Social media branding 

   Νάος, Φώτιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-14)
   Η διαρκής ανάπτυξη του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε πολλούς τομείς της κοινωνίας. Η ταχεία εξέλιξη των Social Media και η συνεχής αύξηση των χρηστών σε παγκόσμιο επίπεδο, διαδραματίζουν ...
  • Social media marketing 

   Τριανταφυλλίδης, Γεώργιος; Κρικρής, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία θέλει να εξετάσει θεωρητικά και ερευνητικά το βαθμό που οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων επηρεάζονται από τις διαφημίσεις που συναντούν στα social media
  • Stock prices forecasting using machine learning techniques 

   Λουκαΐδης, Εμμανουήλ-Ανδρέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-11-06)
   Predicting stock behavior is an issue that has been studied by many scientists and engineers, and it forms today's cutting-edge research. Great interest can be found in the combination of the financial science and the IT ...
  • Strategies for companies who are “Going Global” to retain customer satisfaction 

   Zacharia, Paraskevi A. (ΤΕΙ ΠειραιάCity University of Seattle, 2007-06)
   This thesis is about customer satisfaction alongside with the methods, tools, and strategies organizations who are “Going Global” use and apply. The globalization has caused distortions to the traditional business environment ...
  • A study of energy efficiency on agriculture school building of UPC placed in Castelldefels Campus 

   Zika, Vasiliki; Zoi, Theodosia; Stroumpi, Lemonitsa (ΤΕΙ Πειραιά, 2009-03)
   The main purpose of this research was to find the energy efficiency of the agriculture building placed in Castelldefels, Barcelona. This has been achieved through the study of a lot of parameters. Firstly, we checked the ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"