Now showing items 45-62 of 62

  • Στρατηγική ανάλυση της AbbVie Φαρμακευτικής Α.Ε. 

   Δάρρα, Βικτώρια (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-11)
   Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής µου εργασίας και σκοπό έχει να παρουσιάσει τη στρατηγική και την πολιτική της εταιρείας AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.. Η AbbVie είναι μία πολυεθνική βιοφαρμακευτική ...
  • Στρατηγική ανάλυση της ADMIRAL 

   Κοψιδά, Μαρία; Μήτσου, Λάζαρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10-11)
   Η Διεθνής Αθλητική ΕΠΕ (ADMIRAL) ιδρύθηκε το 1977 από τον Παναγάκο Π. και τον Μάρκογλου Κ. Η εταιρεία ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα ιδρύοντας ένα κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα, έχει 144 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο ...
  • Στρατηγική ανάλυση της AVON 

   Κακανάκου, Νικολέττα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-04)
   Στην παρούσα εργασία βασικό στόχο αποτελεί η στρατηγική ανάλυση του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η Avon Products, Inc. και η πρόταση αποτελεσματικών στρατηγικών που θα μπορούσε να ακολουθήσει μακροπρόθεσμα. Η εργασία ...
  • Στρατηγική ανάλυση της Chipita International 

   Ρούσσης, Ευκλείδης; Μίλος, Σπύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06-25)
   Όλες οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα ανταγωνιστικό και άκρως σύνθετο περιβάλλον το οποίο επηρεάζει την διαμόρφωση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Πολιτικές οικονομικές κοινωνικές και τεχνολογικές μεταβολές ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας "Creta Farms" 

   Μυρλίδης, Ιωάννης; Τσιαμπούλας, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-02)
   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της Στρατηγικής Ανάλυσης της εταιρείας Creta Farms. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανάλυσης S.W.O.T., καθώς επίσης και του μοντέλου των 5 δυνάμεων του M. Porter. Αρχικά, θα γίνει ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας "Σμυριδωρυχεία Νάξου" 

   Μανωλά, Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-09-24)
   Το βασικότερο θεμέλιο της επιτυχίας κάθε εγχειρήματος μίας επιχείρησης σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον είναι η διαμόρφωση επιχειρηματικής στρατηγικής. Μέσα από την εφαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής απεικονίζεται ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας Frigoglass 

   Καρατζά, Σταυρούλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας στον τομέα της Λογιστικής του τμήματος Διοίκησης και Οικονομίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Σκοπός της πτυχιακής αυτής ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας McDonald's ΑΕ. 

   Ρισβά, Χρύσα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-12-11)
   Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Πτυχιακής μου εργασίας και έχει σκοπό την παρουσίαση της στρατηγικής ανάλυσης της εταιρείας McDonald’s. Η εργασία χωρίζεται σε τρία τμήματα. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζει γενικές ...
  • Στρατηγική ανάλυση της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. 

   Ζανιά, Παρασκευή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-23)
   Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι να παρουσιάσουμε τη στρατηγική διοίκηση μιας επιχείρησης, καθώς θα εξετάσουμε και την εφαρμογή της σε μία συγκεκριμένη εταιρεία που αφορά τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. Θα ...
  • Στρατηγική και χρηματοοικονομική ανάλυση των ομίλων Heineken και SabMiller 

   Παπαγιαννόπουλος, Στέφανος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-03-01)
   Η εργασία που ακολουθεί ασχολείται με τις εσωτερικές και εξωτερικές αναλύσεις των ομίλων Heineken και SAB-Miller. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα οικονομικά και λογιστικά τμήματα των εταιρειών. Η σύγκριση θα πρέπει να ...
  • Στρατηγική της εταιρείας INTERAMERICAN 

   Φαφούτη, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-02)
   Η πορεία που έχει κι ακολουθεί μια επιχείρηση είναι κάτι το οποίο στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα χαρακτηριστικά που έχουν οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει. Για να μπορέσει όμως μια επιχείρηση να λειτουργήσει είναι ...
  • Στρατηγική των ομίλων υγείας στην Ελλάδα.Μελέτες περιπτώσεων:Υγεία & Ιατρικό Αθηνών 

   Κανακάρη, Ευγενία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-02)
   Ο Ιδιωτικός Τομέας Υγείας είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός κλάδος για την ελληνική οικονομία, με κερδοφορία και προοπτικές ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ωστόσο, η οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών σε ...
  • Σύγκριση επιχειρησιακού προγράμματος των Δήμων Σπάρτης και Παλαιού Φαλήρου 

   Σαμπατακάκης, Δημήτριος; Παρασκευόπουλος-Τσάτσος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-06-16)
   Το επιστημονικό αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας, όπως θα δούμε και στα επόμενα κεφάλαια, είναι η έννοια του στρατηγικού μάνατζμεντ, στα πλαίσια μια επιχείρησης-οργανισμού. Η έννοια της στρατηγικής, αφορά ...
  • Συγκριτική ανάλυση του τουριστικού ανταγωνισμού μεταξύ των Μεσογειακών χωρών την τελευταία δεκαετία 

   Τηγανιτάκη, Αρχόντισσα; Μαρτίνη, Ακριβή-Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04)
  • Συμμετοχική οικονομία και τουρισμός στην Ελλάδα του 21ου αιώνα 

   Βύζη, Μυρτώ; Τσιτουρίδου, Μερόπη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-04)
   Τα τελευταία χρόνια μια πρωτοφανή οικονομική δραστηριότητα, η «οικονομία του διαμοιρασμού», άρχισε να αλλάζει ουσιαστικά τον οικονομικό χάρτη σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο. Χάρη στη χρήση του διαδικτύου έγινε και ευρέως ...
  • Το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Καλλιθέας 

   Χορμοβίτης, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-04-25)
   Η παρούσα εργασία αποτυπώνει τη σημασία της αξιολόγησης της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του Δήμου Καλλιθέας ,µέσω του επιχειρησιακού σχεδίου και των ισολογισμών του, προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι του.
  • Το πλοίο ως οικονομική μονάδα 

   Καλής, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01-28)
   Με την τεχνική έννοια, ναυτιλία είναι η μέθοδος του ασφαλούς πλου, είναι ηεπιστήμη δηλαδή και η τέχνη της διακυβέρνησης του πλοίου για την εκτέλεση ναυσιπλοΐας (navigation) δηλ. ο ασφαλής προσδιορισμός του στίγματος, της ...
  • Χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών Σιδενόρ Α.Ε.-Εαστρον Α.Ε.Β.Ε. 

   Γαλανάκη, Μαρίνα-Παρασκεύη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-02)
   Η παρούσα εργασία αποτελεί μία προσπάθεια εφαρμογής της χρηματοοικονομικής ανάλυσης στην περίπτωση δύο εταιριών που δραστηριοποιούνται στο τομέα της μεταλλουργίας και πιο συγκεκριμένα των εταιρειών ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε. και ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"