Now showing items 83-102 of 106

  • Σκοτεινός τουρισμός 

   Καρούτα, Μαγδαληνή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-10)
   Η αυξανόμενη τάση για επίσκεψη σε τουριστικά αξιοθέατα όχι απλά για ψυχαγωγία αλλά για μια προσέγγιση σε μέρη που συνδέονται με γεγονότα που σημάδεψαν αρνητικά τις ζωές των ανθρώπων, οδήγησε σε μια μορφή θεματικού τουρισμού ...
  • Σύγχρονος τουρισμός στην Ελλάδα 

   Γανώση, Μυρσίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03-20)
   Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της καταναλωτικής συμπεριφοράς των τουριστών σε σχέση με τον ελληνικό τουρισμό. Η συνεχής ανάπτυξη του τουρισμού τον έχει αναδείξει ως έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ...
  • Συγκριτική ανάλυση του τουριστικού ανταγωνισμού μεταξύ των Μεσογειακών χωρών την τελευταία δεκαετία 

   Τηγανιτάκη, Αρχόντισσα; Μαρτίνη, Ακριβή-Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04)
  • Συμβολή της λειτουργίας της επιχείρησης <<AEGEAN AIRLINE>> στην ανάπτυξη του τουρισμού 

   Μιχαηλίδης, Χριστόφορος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019)
   Ο σκοπός της παρούσης πτυχιακής εργασίας, εγγυείται στην καταγραφή και παρουσίαση των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν την συμβολή της λειτουργίας της επιχείρησης <<Aegean Αirline>> στην ανάπτυξη του τουρισμού. ...
  • Συμμετοχική οικονομία και τουρισμός στην Ελλάδα του 21ου αιώνα 

   Βύζη, Μυρτώ; Τσιτουρίδου, Μερόπη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-04)
   Τα τελευταία χρόνια μια πρωτοφανή οικονομική δραστηριότητα, η «οικονομία του διαμοιρασμού», άρχισε να αλλάζει ουσιαστικά τον οικονομικό χάρτη σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο. Χάρη στη χρήση του διαδικτύου έγινε και ευρέως ...
  • Συνεδριακός τουρισμός 

   Καττή, Αργυρώ (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένα εξειδικευμένο κομμάτι του μαζικού τουρισμού, ο συνεδριακός τουρισμός και διερευνώνται οι τρόποι με τους οποίους αυτός μπορεί να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. ...
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων με μελέτη περίπτωσης στο ξενοδοχείο Hilton 

   Μπελέκα, Δόμνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2014)
   Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν λάβει χώρα σημαντικές αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον σε παγκόσμια κλίμακα, οι οποίες έχουν μεταβάλλει ριζικά τη δομή αυτού. Παραδείγματα τέτοιων αλλαγών αποτελούν η εισαγωγή ευέλικτων ...
  • Τα social media και η χρήση τους στην προώθηση των ξενοδοχειακών υπηρεσιών 

   Παφίλη, Στυλιανή; Παφίλη, Ουρανία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-18)
   Ο τουριστικός τομέας ασκεί καταλυτική επίδραση στην οικονομική ζωή μιας χώρας, δεδομένο το οποίο αποτελεί αντικείμενο μελέτης των σύγχρονων μελετητών. Ως κομμάτι της οικονομίας, ο τουρισμός επηρεάζει την ανάπτυξη, την ...
  • Τα social media στον τουρισμό 

   Σιόλας, Δημήτριος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Η Παρούσα Πτυχιακή Εργασία στοχεύει στο να αναδείξει το βαθμό επίδρασης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης στις τουριστικές επιχειρήσεις. Αρχικά παρουσιάζεται ένα θεωρητικό υπόβαθρο για τον τουρισμό ,το μάρκετινγκ και ...
  • Τα social media στον τουρισμό 

   Αλεξοπούλου, Αιμιλία - Νεφέλη; Βερβέρογλου, Ιωάννης (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Η ταχεία εξέλιξη των social media και η συνεχής αύξηση των χρηστών σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν οδηγήσει στην ενίσχυση της δύναμης της γνώμης των χρηστών και της επιρροής που ασκούν στις επαφές τους. Η ανάπτυξη του διαδικτύου ...
  • Τάσεις και προοπτικές του εθελοντικού τουρισμού 

   Χαρκουτσάκη, Εύα (ΤΕΙ Πειραιά, 2012-02)
   Ο τουρισμός αποτελεί σήμερα ένα αυτοδύναμο φαινόμενο, ύψιστης σημασίας για τις σύγχρονες κοινωνίες. Η μαζικοποίηση που σημείωσε όμως τα τελευταία έτη, οδήγησε στην ανάγκη για αναζήτηση εναλλακτικών και βιωσιμότερων μορφών ...
  • Τάσεις στον διεθνή τουρισμό 

   Γεωργούλα, Φωτεινή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-03-24)
   Ο τουρισμός είναι ένας συνεχώς εξελισσόμενος κλάδος, ο οποίος συναντά προκλήσεις και εμπόδια που δεν θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα, μιας και για πολλές χώρες αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς ...
  • Ταξιδιωτικός οδηγός για την πόλη της Αθήνας 

   Παναγούλης, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-11-15)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού ταξιδιωτικού οδηγού για την πόλη της Αθήνας, με στόχο στο μέλλον να εντάσσονται σε αυτόν συνεχώς νέοι προορισμοί της Ελληνικής επικράτειας. Η ...
  • Το λογιστικό γραφείο και η εφαρμογή της λογιστικής στις τουριστικές επιχειρήσεις 

   Βούρος, Στυλιανός (ΤΕΙ Πειραιά, 2013)
   Η λογιστική είναι η κατά εύληπτο τρόπο και σε χρηματικές μονάδες τεχνική της καταχώρησης, ταξινόμησης, και συνοπτικής παρουσίασης συναλλαγών και γεγονότων, που είναι κατά ένα μέρος χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, καθώς και ...
  • Το τμήμα υποδοχής σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων 

   Ψαχούλια, Ανδρονίκη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-04)
   Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της αξιολόγησης της εκτίμησης του πελάτη για την ποιότητα των υπηρεσιών του τμήματος υποδοχής σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων. Η συγγραφή αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι ...
  • Τουρισμός & τρομοκρατία 

   Βόκα, Γεωργία (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Το τουριστικό φαινόμενο αποτελεί γνώρισμα των σύγχρονων κοινωνιών, καθώς μετά την βιομηχανική επανάσταση δόθηκε η δυνατότητα στον άνθρωπο να ταξιδέψει σε μακρινούς προορισμούς με μεγαλύτερη ασφάλεια και ταχύτητα. Βασική ...
  • Τουρισμός και άτομα με αναπηρία 

   Κακίτση, Αικατερίνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-20)
   Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας, είναι να εξετασθεί η οργάνωση και η παροχή τουριστικών υπηρεσιών σε ΑμεΑ. Καταγράφονται όλα τα στοιχεία που αφορούν στον τουρισμό των ΑμεΑ στην Ελλάδα, έχοντας ως σκοπό: «…να καθιερωθεί ...
  • Τουρισμός και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. Η περίπτωση της τουριστικής επιχείρησης AmathusTravel 

   Κυπριανίδου, Κυπριάνα (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Όπως προκύπτει από την Ελληνική αλλά και την ξενόγλωσση βιβλιογραφία, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι αυτές οι οποίες κερδίζουν ολοένα και περισσότερο τις προτιμήσεις των τουριστών. Ο τομέας του τουρισμού αποτελεί ...
  • Τουρισμός και ανθρώπινα δικαιώματα 

   Νικολακοπούλου, Μαρία (ΤΕΙ Πειραιά, 2009)
   Ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα όσα επιτρέπεται να είναι , να κάνει ή να έχει κάποιος για να ζει με αξιοπρέπεια. Αποτελούν ένα από τα βασικά θεμέλια της κοινωνίας πάνω στα οποία πρέπει να στηρίζει κάθε κράτος την οικονομική ...
  • Τουρισμός και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

   Μουτσανά, Χρυσαφένια (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-03)
   Η παρούσα εργασία γίνεται στα πλαίσια απόκτησης πτυχίου για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"