Now showing items 52-71 of 73

  • Μέτρηση τάσης δικτύου με arduino και εμφάνισή της σε android συσκευή μέσω bluetooth 

   Σιάχρας, Κωνσταντίνος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05-21)
   Η παρούσα πτυχιακή ασχολείται με τις δυνατότητες από την ένωση δύο γνωστών εμπορικών πλατφορμών. Της ηλεκτρονικής πλατφόρμας arduino με την πλατφόρμα κινητών android (mobile platform). Θα ασχοληθούμε με την ανάγνωση σειριακών ...
  • Μελέτη εγκατάστασης κεντρικού συστήματος ελέγχου του κτιριακού συγκροτήματος ΤΕΙ Πειραιά 

   Αναγνώστου, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου – BMS (Building Management System) του Κτιριακού Συγκροτήματος Διοίκησης των Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά, περιγράφοντας τους ...
  • Μηχανογραφικές εφαρμογές εξυπηρέτησης ναυτιλιακού γραφείου-πλοίου 

   Μακαντάσης, Άγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11)
  • Οδήγηση Bi-ped μέσω διαδικτυακής εφαρμογής 

   Αγγέλης, Φώτιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έρχεται σαν συνέχεια της πτυχιακής εργασίας των Αποστόλη Γαλανόπουλου και Αλέξανδρου Ντίτορα: Biped robot 9DOF controlled via android application (bluetooth and arduino). Στα πλαίσια ...
  • Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων - εφαρμογές 

   Πέτικας, Φοίβος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Ο απώτερος σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι εκτός από την κατανόηση και την δημιουργία εφαρμογών που αφορούν την οπτική αναγνώριση κειμένου, η συνειδητοποίηση των λύσεων που ο προγραμματισμός μπορεί να προσφέρει στη ...
  • Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων με συσκευή Android 

   Αρμένης, Σταμάτιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-01)
   Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής αναγώρισης χαρακτήρων για συσκευές Android. Συγκεκριμένα θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζεί απο κάποια φωτογραφία τον αριθμό που αναγράφεται στα ρολόγια της ΔΕΗ ...
  • Παρακολούθηση ηλικιωμένων με άνοια μέσω εφαρμογής Android 

   Βαρέσης, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-01)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύονται και περιγράφονται οι τεχνικές ανάπτυξης εφαρμογών για smartphones και αναπτύσσεται μια εφαρμογή με χρήση της πλατφόρμας Android SDK. Στην εισαγωγή αναλύεται και παρουσιάζεται η ...
  • Πλατφόρμα ανάπτυξης και εφαρμογής κανόνων για την αυτόνομη λειτουργία συστημάτων αισθητήρων 

   Αδαμόπουλος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-08)
   Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μελετήθηκε και κατασκευάστηκε ένα σύστημα αυτοματισμού για την απομακρυσμένη επιτήρηση συσκευών βασισμένο σε ένα σύστημα ανοικτού κώδικα. Πιο συγκεκριμένα με τη χρήση Raspberry Pi και ...
  • Σύστημα Android - Arduino για τον προγραμματισμό λειτουργίας των πριζών οικίας 

   Σαντοριναίος, Δημήτρης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από μια εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο Android και την κατασκευή και προγραμματισμό μιας συσκευής που βασίζεται στο Arduino Uno για τον έλεγχο πριζών οικίας . Γίνεται περιγραφή και ...
  • Σύστημα ανακοινώσεων με ενημέρωση των φοιτητών στα κινητά τους τηλέφωνα 

   Κασίμης, Ιωάννης; Δημάς, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-16)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη μίας διαδικτυακής σελίδας και μίας εφαρμογής σε περιβάλλον Android. Ο διαδικτυακός ιστότοπος και η Android εφαρμογή αφορούν ένα σύστημα ανακοινώσεων στο οποίο οι κύριοι ...
  • Σχεδίαση Radar με χρήση εργαλείων ανοιχτού κώδικα 

   Τζιτζιλέρη, Δανάη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Τα οχήματα αυτοματισμού και αυτόνομης κίνησης άπτονται του κλάδου της Μηχατρονικής και ενσωματώνουν πολλούς κλάδους της μηχανικής όπως ηλεκτρολογία, μηχανολογία, προγραμματισμό, ηλεκτρονική και μηχανική υπολογιστών (και ...
  • Σχεδίαση εφαρμογής android (για άτομα με προβλήματα ομιλίας) 

   Βαμβακάς, Αλέξιος; Κολλάρου, Μαργαρίτα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-02-27)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη μίας εφαρμογής Android ώστε να βοηθήσει τους ασθενείς που ανακάμπτουν από εγκεφαλικό επεισόδιο να εξασκήσουν το λόγο και την ομιλία μέσω της εκφοράς γραμμάτων και ...
  • Σχεδιασμός & ανάπτυξη πλατφόρμας αποκατάστασης άνω άκρων ασθενών 

   Λασκαρίδης, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά ένα όργανο εκγύμνασης άνω άκρων, για την ταχύτατη αποκατάσταση ασθενών με δυσκαμψία ή ατροφία, κ.α. που προκλήθηκε κυρίως από εγκεφαλικό επεισόδιο. Το όργανο μειώνει την βαρύτητα των άνω ...
  • Τεχνικές μέτρησης απόστασης 

   Πετροπουλέας, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-19)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον εντοπισμό και την ακολούθηση ενός συγκεκριμένου σχήματος. Οι ακολουθία γίνεται σε πραγματικό περιβάλλον καθώς δύο οχήματα αναλαμβάνουν την παραπάνω εργασία. Τα οχήματα κινούνται ...
  • Τηλεξυπηρέτηση πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο για φυσικό κατάστημα 

   Γιούτσος, Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την τηλεξυπηρέτηση πωλήσεων σε πραγματικό χρόνο για φυσικό κατάστημα χωρίς την φυσική παρουσία υπαλλήλων. Αυτό το πεδίο έχει ήδη ξεκινήσει να αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς σε όλο τον κόσμο ...
  • Το quadcopter 

   Φιλτισάκος, Σπυρίδων; Ιωάννου, Ιεζεκιήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-06)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με το τετρακόπτερο και όλα τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Διαπραγματεύεται με τις τεχνολογίες των εξαρτημάτων που το καταρτίζουν, την μεθοδολογια για την κατασκευή του και τον τρόπο ...
  • Υποβοήθηση επιβίωσης ηλικιωμένων μέσω εφαρμογής Android 

   Αντωνάτος, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02)
   Με την ραγδαία εξάπλωση και ανάπτυξη της αγοράς φορητών έξυπνων συσκευών, μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει γίνει κοινωνός αυτής της τεχνολογίας, την οποία ενέταξε με πολύ μεγάλη ταχύτητα και προθυμία στη ζωή του. Αυτό έχει ...
  • Υπολογιστικά συστήματα ανοχής σφαλμάτων 

   Καρφάκης, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αξιόπιστων υπολογιστικών συστημάτων. Σε αυτό το πεδίο έχουν αναπτυχθεί από την αρχή της ιστορίας τους, πλήθος αξιόπιστων συστημάτων ...
  • Φωνητικές εντολές για κίνηση αμαξιδίου μέσω Android 

   Ζησόπουλος, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-10)
   Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής Android για να ελέγξει ένα ρομπότ. Μια εκ τον δυνατοτήτων ανάπτυξης της πλατφόρμας Android είναι η συγχώνευση της με τον μικροεπεξεργαστή Arduino. Η παρούσα ...
  • Χειρισμός ηλεκτρικής κλειδαριάς με Arduino μέσω εφαρμογής Android 

   Κόλλιας, Γεώργιος; Βελής, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2014-10-13)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον χειρισμό μιας ηλεκτρική κλειδαριάς που είναι συνδεδεμένη με την πλατφόρμα arduino. Ο χειρισμός αυτός επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας ένα κινητό ή tablet με το λογισμικό android. ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"