Now showing items 43-62 of 73

  • Ιστότοπος καταγραφής μεταπτυχιακών φοιτητών 

   Ζαφειροπούλου, Μαγδαληνή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-09)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την κατασκευή ενός διαδικτυακού τόπου για την καταγραφή αποφοίτων του Mεταπτυχιακού Προγράμματος Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα. Για το σκοπό αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί ...
  • Καταγραφικό βαρομετρικής πίεσης 

   Δέτσης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09-29)
   Η βαροµετρική πίεση είναι η πίεση που ασκεί η ατµόσφαιρα µε το βάρος της στην επιφάνεια της γης και η οποία µεταβάλλεται µε τις εναλλαγές του καιρού και του υψόµετρου. Η παρούσα διπλωµαική εργασία ασχολείται µε την ανάπτυξη ...
  • Καταμέτρηση και ανάλυση κυκλοφορίας με raspberry Pi και κάμερα στο internet of things 

   Γαλανάκης, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη αλγορίθμων - μοντέλων σε Matlab και Simulink αλλά και σε κώδικα Python και την εφαρμογή αυτών στην συσκευή Raspberry Pi 3 για την πολλαπλή ανάλυση και ανίχνευση ...
  • Κίνηση Bi-ped μέσω κινητού Android 

   Σοϊλεμέζης, Παναγιώτης Α. (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-04)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον ασύρματο έλεγχο ενός Bi-ped robot και το πώς αυτό περιπατάει δίνοντας του εντολές από το κινητό τηλέφωνο ή ακολουθώντας το φως . Ο έλεγχος επιτυγχάνετε με τη βοήθεια της ...
  • Κίνηση δίτροχου οχήματος με την βοήθεια Arduino και Android 

   Μαραγκάκης, Ιωάννης; Κουτράκης, Ελευθέριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-04)
   Κάνοντας μια εισαγωγή στις εφαρμογές Android και στον μικροελεγκτή Arduino η παρούσα εργασία εξετάζει την δημιουργία δίτροχου οχήματος και κίνηση του με την βοήθεια Arduino και Android. Αρχικά, αναφέρονται τα βασικά ...
  • Κίνηση οχήματος με Raspberry Pi 3 με αναγνώριση γραμμής πορείας και σημάτων οδικής κυκλοφορίας 

   Βορδάκης, Εμμανουήλ; Ομέρ, Μουσταφά (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-07-04)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την κίνηση ενός οχήματος με το Raspberry Pi 3 Model B, ικανό να αναγνωρίζει, μέσω κάμερας, μια μαύρη γραμμή που σηματοδοτεί την πορεία του, καθώς και ορισμένα σήματα του Κώδικα ...
  • Κίνηση οχήματος με raspberry pi και line camera 

   Αλεξανδράκης, Παύλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-02-03)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός αυτοκινήτου το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να κινείται αυτόνομα πάνω σε μία χρωματιστή κόκκινη γραμμή με τη χρήση κάμερας USB και του υπολογιστή ...
  • Κίνηση ρομποτικού βραχίονα με κινητή συσκευή android και bluetooth 

   Dwomoh, Gloria (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-10-27)
   Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί από εμάς έχουμε δει την αύξηση των προϊόντων που χρησιμοποιούν ασύρματη επικοινωνία. Αυτό το έργο καταδεικνύει έναν πιθανό τρόπο ελέγχου ενός ρομποτικού βραχίονα μέσω της επικοινωνίας Bluetooth ...
  • Κίνηση ρομποτικού βραχίονα με χειραψίες 

   Αγιοπετρίτης, Χριστόδουλος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-05-25)
   Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τον έλεγχο ενός ρομποτικού βραχίονα πέντε βαθμών ελευθερίας, μέσω της κίνησης των δαχτύλων του χεριού μας τα οποία αναγνωρίζονται από την Pi Camera που είναι εγκατεστημένη στο ...
  • Μέτρηση τάσης δικτύου με arduino και εμφάνισή της σε android συσκευή μέσω bluetooth 

   Σιάχρας, Κωνσταντίνος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05-21)
   Η παρούσα πτυχιακή ασχολείται με τις δυνατότητες από την ένωση δύο γνωστών εμπορικών πλατφορμών. Της ηλεκτρονικής πλατφόρμας arduino με την πλατφόρμα κινητών android (mobile platform). Θα ασχοληθούμε με την ανάγνωση σειριακών ...
  • Μελέτη εγκατάστασης κεντρικού συστήματος ελέγχου του κτιριακού συγκροτήματος ΤΕΙ Πειραιά 

   Αναγνώστου, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-02)
   Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου – BMS (Building Management System) του Κτιριακού Συγκροτήματος Διοίκησης των Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά, περιγράφοντας τους ...
  • Μηχανογραφικές εφαρμογές εξυπηρέτησης ναυτιλιακού γραφείου-πλοίου 

   Μακαντάσης, Άγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11)
  • Οδήγηση Bi-ped μέσω διαδικτυακής εφαρμογής 

   Αγγέλης, Φώτιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-09)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία έρχεται σαν συνέχεια της πτυχιακής εργασίας των Αποστόλη Γαλανόπουλου και Αλέξανδρου Ντίτορα: Biped robot 9DOF controlled via android application (bluetooth and arduino). Στα πλαίσια ...
  • Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων - εφαρμογές 

   Πέτικας, Φοίβος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014)
   Ο απώτερος σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι εκτός από την κατανόηση και την δημιουργία εφαρμογών που αφορούν την οπτική αναγνώριση κειμένου, η συνειδητοποίηση των λύσεων που ο προγραμματισμός μπορεί να προσφέρει στη ...
  • Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων με συσκευή Android 

   Αρμένης, Σταμάτιος (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-01)
   Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής αναγώρισης χαρακτήρων για συσκευές Android. Συγκεκριμένα θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζεί απο κάποια φωτογραφία τον αριθμό που αναγράφεται στα ρολόγια της ΔΕΗ ...
  • Παρακολούθηση ηλικιωμένων με άνοια μέσω εφαρμογής Android 

   Βαρέσης, Εμμανουήλ (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2016-01)
   Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύονται και περιγράφονται οι τεχνικές ανάπτυξης εφαρμογών για smartphones και αναπτύσσεται μια εφαρμογή με χρήση της πλατφόρμας Android SDK. Στην εισαγωγή αναλύεται και παρουσιάζεται η ...
  • Πλατφόρμα ανάπτυξης και εφαρμογής κανόνων για την αυτόνομη λειτουργία συστημάτων αισθητήρων 

   Αδαμόπουλος, Παναγιώτης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2017-06-08)
   Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μελετήθηκε και κατασκευάστηκε ένα σύστημα αυτοματισμού για την απομακρυσμένη επιτήρηση συσκευών βασισμένο σε ένα σύστημα ανοικτού κώδικα. Πιο συγκεκριμένα με τη χρήση Raspberry Pi και ...
  • Σύστημα Android - Arduino για τον προγραμματισμό λειτουργίας των πριζών οικίας 

   Σαντοριναίος, Δημήτρης (ΤΕΙ Πειραιά, 2014-05)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από μια εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο Android και την κατασκευή και προγραμματισμό μιας συσκευής που βασίζεται στο Arduino Uno για τον έλεγχο πριζών οικίας . Γίνεται περιγραφή και ...
  • Σύστημα ανακοινώσεων με ενημέρωση των φοιτητών στα κινητά τους τηλέφωνα 

   Κασίμης, Ιωάννης; Δημάς, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05-16)
   Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη μίας διαδικτυακής σελίδας και μίας εφαρμογής σε περιβάλλον Android. Ο διαδικτυακός ιστότοπος και η Android εφαρμογή αφορούν ένα σύστημα ανακοινώσεων στο οποίο οι κύριοι ...
  • Σχεδίαση Radar με χρήση εργαλείων ανοιχτού κώδικα 

   Τζιτζιλέρη, Δανάη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-06)
   Τα οχήματα αυτοματισμού και αυτόνομης κίνησης άπτονται του κλάδου της Μηχατρονικής και ενσωματώνουν πολλούς κλάδους της μηχανικής όπως ηλεκτρολογία, μηχανολογία, προγραμματισμό, ηλεκτρονική και μηχανική υπολογιστών (και ...

   Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"