Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Select a community to browse its collections.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Συστήματα αυτόματου ελέγχου πλoήγησης αυτoκιvήτoυ 

  Βάσιλας, Ιωάvvης; Κακουλίδης, Χριστόφορος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-30)
  Η εργασία έχει ως θέμα τα συστήματα αυτόματου ελέγχου πλοήγησης αυτοκινήτου. Αναφέρεται στα ανοικτού και κλειστού βρόγχου συστήματα αυτόματου ελέγχου. Επίσης αναφέρονται έννοιες συστημάτων πλοήγησης όπως τοπολογικά, σάρωση ...
 • Ανάπτυξη και σχεδίαση ιστότοπου για τις ανάγκες ερευνητικών εργαστηρίων 

  Κασομούλης, Αρτέμιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-04)
  Η παρουσία ενός ερευνητικού εργαστηρίου στο διαδίκτυο, αλλά και γενικά κάθε φορέα ή εκπαιδευτικού ιδρύματος, αποτελεί την εικόνα του προς το ευρύ κοινό και σημαντική πηγή ενημέρωσης για τη δραστηριότητα και τα έργα του. Η ...
 • Machine learning model in time series 

  Ταμβακίδης, Παναγιώτης; Ισουφάι, Κλάιντι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06-25)
  Machine learning is a significant part of human technology as it offers a wide range of applications daily, from internet search to talking robots. Time series forecasting is one of many applications that ...
 • Εφαρμογή Arduino για απομακρυσμένο έλεγχο θύρας μέσω ασυρμάτου δικτύου Wi-Fi 

  Κόντη, Έλντι (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-14)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία σχεδιάσθηκε κάτοψη οικίας με γκαραζόπορτα και δημιουργήθηκε σε μακέτα μαζί με τον μηχανισμό της ηλεκτρικής του εγκατάστασης. Αναπτύχθηκε σύστημα ελέγχου, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ...
 • Οδηγός σχεδίασης διαδικτυακών εφαρμογών με την χρήση Spring Framework 

  Γκοντρόλης, Πέτρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με την χρήση του Spring Framework. Συγκεκριμένα αναφέρει τι είναι το Spring Framework και πως μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως προγραμματιστής ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"