Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Επιλέξτε κοινότητα για να πλοηγηθείτε στις συλλογές της.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Μοντέλο κυκλικής οικονομίας με σχεδόν μηδενικά απόβλητα: η περίπτωση της Σαντορίνης 

  Γκορόγια, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-09-04)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις προτεινόμενες δράσεις για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της Σαντορίνης οι οποίες στοχεύουν στη μετατροπή της σε νησί σχεδόν μηδενικού αποβλήτου. ...
 • Η επιστήμη της μηχανικής μάθησης 

  Πεϊβάνη, Λαμπρινή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10-16)
  Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί η μελέτη της επιστήμης της μηχανικής μάθησης. Πιο συγκεκριμένα θα περιγραφεί τι είναι η επιστήμη της μηχανικής μάθησης. Θα αναλυθούν οι διάφορες μεθοδολογίες που ...
 • Εκτίμηση σεισμικών απωλειών στον ελλαδικό χώρο 

  Ζιμπή, Μαρία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-10)
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η εκτίμηση κατά τη μεθοδολογία FEMA P-58 των απωλειών που αναμένεται να καταγραφούν στο εσωτερικό ενός κτηρίου το οποίο υπόκειται σε σεισμική δόνηση συγκεκριμένης έντασης. Στα ...
 • Αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας κτηρίων από ωπλισμένο σκυρόδεμα 

  Κολομβάκης, Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-10)
  Η ποικιλία που διέπει τη μορφολογική και κανονιστική τυπολογία των υφιστάμενων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας κτηρίων καθιστά, ως επί το πλείστον, δυσχερή τη μεταξύ τους σύγκριση και αποτίμηση της σεισμικής τους ...
 • Φορολογική ανάλυση φορολογικών παραδείσων στην Ευρώπη: οι περιπτώσεις της Κύπρου, Ιρλανδίας και Βουλγαρίας 

  Μαχαίρας, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-10)
  Η παρούσα εργασία στόχο έχει την σύγκριση σε επίπεδο βασικών διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος (Νομικών και Φυσικών Προσώπων) μεταξύ της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Κύπρου και της Βουλγαρίας. Η σύγκριση αυτή γίνεται με ...

Προβολή περισσότερων


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"