Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Επιλέξτε κοινότητα για να πλοηγηθείτε στις συλλογές της.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Παραμετρική σχεδίαση ψαλιδωτού ανυψωτικού σε στερεό μοντελοποιητή 

  Πρίντεζης, Αναστάσιος-Θεόδωρος; Παππάς, Θωμάς (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-03-05)
  Η πτυχιακή εργασία έχει τίτλο παραμετρική σχεδίαση ψαλιδωτού ανυψωτικού σε στέρεο μοντελοποιητή. Σχεδιάσαμε τρεις τύπους ψαλιδωτών ανυψωτικών ενός μονού ανυψωτικού και δύο διπλών ανυψωτικών.Στην εργασία μας θέτουμε σαφείς ...
 • Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής της οδηγίας Eco Design 125/09/EC στους μετατροπείς των Φ/Β 

  Αλεξάνδρου, Φίλιππος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-17)
  Η Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 Οκτωβρίου 2009, διαπραγματεύεται την καλύτερη στόχευση σε θέματα σχεδίασης προϊόντων, τόσο ως προς την ανάγκη τους σε πόρους (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, ...
 • Χρήση δικτύου για την βελτιστοποίηση λίπανσης τριφυλλιού 

  Τζαβέλλας, Γεώργιος; Λώλας, Ηλίας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12)
  Υπάρχει μια μη γραμμική σχέση μεταξύ της εισροής λιπασμάτων και του επιπέδου θρεπτικών ουσιών του εδάφους. Για να υπολογιστεί ακριβέστερα ο ρυθμός λίπανσης, έχει προταθεί μια νέα μέθοδος ολικού νευρωνικού δικτύου, στην ...
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος συναγερμού ελεγχόμενο μέσω διαδικτύου 

  Ταρίκ, Τεμούρ; Τότσε, Φρένκλιν (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-05)
  Τα συστήματα ασφάλειας έχουν ενταχθεί στις κοινωνίες μας και επιλύουν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της εποχής μας, την ασφάλεια. Η λέξη ασφάλεια είναι ένας αρκετά γενικός όρος που συμπεριλαμβάνει αρκετούς τομείς. ...
 • Θεσμικά όργανα και ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

  Κουτσιουμάρη, Κανέλλα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-05-08)
  Η ιδέα για την ένωση της Ευρώπης δεν είναι καινούρια, έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης από τον 14ο αιώνα κιόλας, σε συγγραφείς, ποιητές, φιλοσόφους καθώς και πολιτικούς, οι οποίοι προέβαλαν τα πλεονεκτήματά της και αγωνίστηκαν ...

Προβολή περισσότερων


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"