Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Select a community to browse its collections.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 

  Πόθα, Διασινιώ; Πατσής, Ιωάννης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07)
  Τα Α.Ε.Κ.Κ. αποτελούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση ρεύμα αποβλήτων προτεραιότητας. Ο μεγάλος παραγόμενος όγκος σε συνδιασμό με ορισμένες επικύνδινες ουσίες που περιέχουν, επιβάλουν την ορθολογική διαχείρησή τους. Μερικές ...
 • Μελέτη και κατασκευή 3D εκτυπωτή από ανακυκλώσιμα υλικά 

  Τράπαλης, Ξενοφών; Μπάνου, Αντωνία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-17)
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η κατασκευή ενός 3D εκτυπωτή με χαμηλό κόστος και χρήση ανακυκλώσιμων υλικών με στόχο την εκμάθηση της κατασκευής και χρήσης ενός 3D εκτυπωτή. Για τον λόγο αυτό για την τροφοδοσία του ...
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός εξάποδου ρομπότ 

  Χέλης, Απόστολος; Τάσιος, Ορέστης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της σχεδίασης, της ανάπτυξης και της κατασκευής ενός εξάποδου ρομπότ για την μοντελοποίηση ενός εξάποδου εντόμου. Πιο συγκεκριμένα, με την κατασκευή του συγκεκριμένου ρομπότ ...
 • Υβριδικά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: το παράδειγμα της Ικαρίας 

  Kόλιας, Ευθύμιος; Μαρκαντωνάτος, Σταύρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07-16)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την παρουσίαση των υβριδικών συστημάτων και ως παράδειγμα αναφέρεται το υβριδικό σύστημα της Ικαρίας. Το συγκεκριμένο σύστημα αποτελείται από ένα συνδυασμό υδροηλεκτρικού και αιολικού ...
 • Κατασκευή ηλεκτρονικής διάταξης υψηλής απόδοσης ελέγχου τριφασικού κινητήρα μονίμων μαγνητών 

  Γουναρίδης, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-07)
  Αυτή η εργασία παρουσιάζει μια μελέτη και κατασκευή ελέγχου σύγχρονων μηχανών συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες μέσω προηγμένων τεχνικών. Οι μηχανές συνεχούς ρεύματος σταθερών μαγνητών που η έρευνα αυτή στοχεύει συναντώνται ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"