Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Select a community to browse its collections.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Σχεδίαση πρότυπου συγκροτήματος φιλοξενίας με χρήση μεθόδων εξοικονομήσεως ενέργειας 

  Πεστεματζόγλου, Ευτυχία (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09)
  Η διπλωματική εργασία αυτή πραγματεύεται το πρόβλημα της στέγασης ορφανών παιδιών υπό το πρίσμα της πλήρους κοινωνικής ενσωμάτωσης και ψυχολογικής στήριξης. Οι κατασκευές είναι με τέτοιο τρόπο μελετημένες, δομημένες και ...
 • Τεχνικές διαχείρισης και ελέγχου εφαρμοσμένης έρευνας για μηχανικούς 

  Καρατσικάκης, Νικόλαος; Λαδά, Ελένη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-15)
  Η εργασία έχει θέμα τις τεχνικές διαχείρισης και ελέγχου εφαρμοσμένης έρευνας για μηχανικούς. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναπτύξει τις τεχνικές διαχείρισης και ελέγχου που επιβάλλεται να εκτελούνται κατά την ...
 • Πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ) και πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα 

  Σκυλάκος, Κωνσταντίνος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020)
  Τα τελευταία χρόνια και έπειτα από την τεράστια πρόοδο της τεχνολογίας, η οικονομία έχει γνωρίζει τεράστια άνθηση σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα ο κλάδος του εμπορίου έπειτα από την καθαίρεση των συνόρων. Απόρροια ...
 • Επισκόπηση στοιχείων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στα ηλεκτρικά οχήματα 

  Μαρκουλάτος, Αλέξανδρος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-23)
  Στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι η παρουσίαση, όπως μαρτυρά και ο τίτλος, των στοιχείων αποθήκευσης ενέργειας στα ηλεκτρικά οχήματα. Αποτελεί βιβλιογραφική μέλετη στην οποία βρίσκονται συγκεντρωμένες όλες οι βασικές ...
 • Έλεγχος βάρους σε γραμμή παραγωγής 

  Πετράτος, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-03)
  Στην παρακάτω πτυχιακή εργασία θα αναφερθούμε στο έλεγχο βάρους και την χρήση του στην βιομηχανία. Αρχικά θα κάνουμε μία ιστορική αναδρομή. Ύστερα θα εξηγηθεί τι είναι και που χρησιμεύει .Πως μας βοηθά η εκπόνηση ενός ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"