Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Select a community to browse its collections.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Επισκευή και ενίσχυση τριόροφου κτιρίου με υπόγειο απο οπλισμένο σκυρόδεμα 

  Χαλκιαδάκη, Ειρήνη (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01-28)
  Το πεδίο των επισκευών και ενισχύσεων κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος έχει αρχίσει να απασχολεί σε σημαντικό βαθμό τον τεχνικό κόσμο της χώρας, για λόγους που σχετίζονται αφενός με την μείωση της σεισμικής τρωτότητας ...
 • Αποτίμηση και επισκευή κτιρίου απο οπλισμένο σκυρόδεμα 

  Κονταράκη, Νικολέττα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01-28)
  Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Αντισεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατασκευών και Αειφόρος Ανάπτυξη» της σχολής Πολιτικών Μηχανικών ...
 • Εφαρμογές αυτοματισμού στην ιατρική τεχνολογία και συνέπειες. 

  Σκουλούδης, Κωνσταντίνος; Κώτης, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-26)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά τις σύγχρονες εφαρμογές της ρομποτικής στον τομέα της υγείας και την επίδραση της στις ιατρικές μεθόδους διάγνωσης-παρακολούθησης, ιατρικούς εξοπλισμούς και νέων μεθόδων χειρουργικής.Γνωρίζοντας ...
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση ανάστροφου εκκρεμούς με την χρήση υλισμικού ανοιχτής πηγής 

  Τσοπανάκης, Σπυρίδων (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-20)
  Η πτυχιακή εργασία είναι το τελικό αποτέλεσμα των σπουδών μου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής .Οπότε με τις γνώσεις μου που αποκόμισα και την βοήθεια του κύριου Δημήτριου Πυρομάλη υλοποίησα το ανάστροφο εκκρεμές. Το ...
 • Προγραμματισμός PLC για τον έλεγχο στάθμης υγρού σε δεξαμενή 

  Στάης, Πρόδρομος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-19)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολούμαστε με τους «Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές» που είναι πιο γνωστοί ως PLC. Η εργασία αυτή αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εκτενής αναφορά στη ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"