Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Επιλέξτε κοινότητα για να πλοηγηθείτε στις συλλογές της.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Πολεοδομική ανάλυση της εξέλιξης της οδού Swanston της Μελβούρνης 

  Μητσιοπούλου, Δέσποινα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-03)
  Η παρούσα Εργασία έχει ως αντικείμενο ανάλυσης την πολεοδομική εξέλιξη της οδού Swanston που υπάγεται στον Δήμο της Μελβούρνης (City of Melbourne) και ανήκει στην πόλη της Μελβούρνης της Αυστραλίας. Κύριος στόχος της ...
 • Η τυπολογία του τένις κλαμπ 

  Νανόπουλος, Βασίλειος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-10-25)
  Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί η τυπολογία του τένις κλαμπ. Πιο συγκεκριμένα σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι προδιαγραφές τεχνικές και μη του τένις κλαμπ. Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση ...
 • Σύγχρονες τεχνολογίες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας 

  Φουρτάκας, Γεώργιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-12-06)
  Με τον όρο "ενέργεια" συνήθως εννοούμε το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνουμε, τη θέρμανση των σπιτιών και την κίνηση του αυτοκινήτου μας και δευτερευόντως την παραγωγή και διακίνηση προϊόντων και γενικότερα το σύνολο ...
 • Ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας Prisma Electronics για τα έτη 2013 έως 2017 

  Βλάσσης, Αθανάσιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-29)
  Η εταιρεία Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ, είναι μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας και λύσεων πληροφορικής, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ενώ έχει παρουσιάσει κορυφαίες συνεργασίες με Ευρωπαϊκές υπηρεσίες ...
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση της εταιρείας ''Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.'' 

  Κωσταράς, Οδυσσέας (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-06)
  Η ''ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε'' είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου η οποία με την απόσχιση του εκδοτικού της κλάδου τον οποίο απορρόφησε η 100% θυγατρική της εταιρεία ''ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'', διατηρεί όλες τις ...

Προβολή περισσότερων


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"