Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Select a community to browse its collections.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Έλεγχος και πρόταση αναβάθμισης και ενίσχυσης σχολικού κτιρίου 

  Καζάκου, Σταματίνα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-11-14)
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο αντισεισμικός έλεγχος και η ενίσχυση υφιστάμενου σχολικού κτιρίου με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, η ενίσχυση έγινε σύμφωνα με τον κανονισμό επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2η ...
 • Ανελαστική δυναμική ανάλυση τετραώροφης οικοδομής υπό σεισμική δράση 

  Κουνενιδάκης, Θεμιστοκλής-Νεκτάριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07-17)
  Σκοπός τη παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η διερεύνηση της συμπεριφοράς υφιστάμενου κτηρίου μέσω Υπολογιστικών μοντέλων, το οποίο υπέστη βλάβες κατά τον σεισμό της Αθήνας το 1999. Το κτήριο αποτελείται από τέσσερις ...
 • Υβριδικό σύστημα πρόωσης σκάφους 

  Οικονομόπουλος, Χρήστος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09)
  Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη της λειτουργίας των ηλεκτρικών σκαφών, τα προβλήματα σχετικά με την ανάκτηση ενέργειας για την λειτουργία τους και οι νέες ιδέες σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα και την επίλυση ...
 • Αξιολόγηση πλατφορμών για εκπαιδευτική ρομποτική 

  Τσομπάνογλου, Ορέστης (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-09)
 • Βιομηχανικά ζυγιστικά συστήματα – Έλεγχος πιστοποίηση διακρίβωση 

  Βαρελάς, Νικόλαος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-07)
  Το αντικείμενο μελέτης αυτής της διπλωματικής είναι τα βιομηχανικά ζυγιστικά συστήματα, οι κανόνες και οι απαιτήσεις που διέπουν αυτά για να είναι εντός των συνθηκών της νομικής μετρολογίας σύμφωνα με τους διεθνείς Ευρωπαϊκούς ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"