Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Select a community to browse its collections.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Ανίχνευση θέσης & πορείας οχήματος με χρήση μονάδων GPS-Arduino-GSM 

  Τάχος, Δημήτριος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05-08)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή στους μικροελεγκτές και ειδικότερα στους μικροελεγκτές της οικογένειας Arduino. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάμε τόσο την ...
 • Εργαστηριακές ασκήσεις με τη χρήση LabView και MyDAQ 

  Μπουρμπούν, Μπερκάν (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 1992-06-14)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, έγινε η υλοποίηση πέντε εργαστηριακών ασκήσεων με τη χρήση του LabView και MyDAQ. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή καθώς και η περιγραφή της συσκευής NI MyDAQ. Στο δεύτερο κεφάλαιο ...
 • Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ομίλου Μυτιληναίος Α.Ε. 

  Ilia, Enisel (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2018-05)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οντότητας ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΣ Α.Ε. Όμιλος Επιχειρήσεων, για την τριετία 2016-2018. Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί με την ...
 • Συγκριτική ανάλυση μεθοδολογιών γεωμετρικής τεκμηρίωσης του Οθωμανικού Τεμένους του Οσμάν Σαχ 

  Μαλέτσικας, Στέλιος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-04-12)
  Το οθωμανικό τέμενος του Οσμάν Σαχ είναι ένα ιστορικό διατηρητέο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς του 16ου αιώνα. Ανήκει σε έναν από τους μεγαλύτερους αρχιτέκτονες της Oθωμανικής Αυτοκρατορίας, τον Κοτζά Σινάν. Πρόκειται ...
 • Εφαρμογές αισθητήρων στο περιβάλλον 

  Λούκος, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-03)
  Αισθητήρας (sensor) είναι μια διάταξη που χρησιμοποιείται για την μέτρηση ενός φυσικού μεγέθους. Μετατρέπει το φυσικό μέγεθος που μετριέται (μετρούμενο μέγεθος) σε ηλεκτρικό σήμα. Διευκρινίζεται ότι η γενική έκφραση ‘’ ...

View more


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"