Το Ιδρυματικό Αποθετήριο είναι μια ψηφιακή υπηρεσία που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και προβάλλει την επιστημονική παραγωγή του Ιδρύματος. Τα αποθετήρια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την διατήρηση του κληροδοτήματος ενός οργανισμού, καθώς διευκολύνουν την ψηφιακή διατήρηση και την ακαδημαϊκή επικοινωνία.

Επιλέξτε κοινότητα για να πλοηγηθείτε στις συλλογές της.

Πτυχιακές Εργασίες
 • Θεωρία του Χάους 

  Ντέτς, Άννα (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2019-05)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την θεωρία του χάους, η οποία θεωρείται μια από τις σημαντικότερες θεωρίες του 20ου αιώνα. Η θεωρία αυτή ασχολείται κυρίως με τα μη γραμμικά δυναμικά συστήματα, τα οποία έχουν μια ...
 • Προτάσεις ήπιας ανάπτυξης υδροβιότοπου λίμνης Κουρνά 

  Λαμπονίκος, Ευάγγελος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-01-09)
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι αφενός να καταγραφεί και να παρουσιαστεί αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση του υδροβιότοπου της λίμνης Κουρνά, τόσο από περιβαλλοντικής, όσο και από κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ...
 • Ανάπτυξη PID ελεγκτή με Matlab και Αrduino 

  Νικητοπούλου, Ελευθερία; Χαρμπή, Κυριακή (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-05)
  Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός PID Controller για τον έλεγχο της θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας το Matlab και το Arduino. Στόχος ήταν η θερμοκρασία στο "κουτί" που δημιουργήσαμε να διατηρείται σταθερή ...
 • Παραμετρική σχεδίαση ψαλιδωτού ανυψωτικού σε στερεό μοντελοποιητή 

  Πρίντεζης, Αναστάσιος-Θεόδωρος; Παππάς, Θωμάς (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-03-05)
  Η πτυχιακή εργασία έχει τίτλο παραμετρική σχεδίαση ψαλιδωτού ανυψωτικού σε στέρεο μοντελοποιητή. Σχεδιάσαμε τρεις τύπους ψαλιδωτών ανυψωτικών ενός μονού ανυψωτικού και δύο διπλών ανυψωτικών.Στην εργασία μας θέτουμε σαφείς ...
 • Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής της οδηγίας Eco Design 125/09/EC στους μετατροπείς των Φ/Β 

  Αλεξάνδρου, Φίλιππος (Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 2020-02-17)
  Η Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 Οκτωβρίου 2009, διαπραγματεύεται την καλύτερη στόχευση σε θέματα σχεδίασης προϊόντων, τόσο ως προς την ανάγκη τους σε πόρους (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, ...

Προβολή περισσότερων


Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου, έγιναν στο πλαίσιο του Έργου "Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Προστιθέμενης Αξίας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Πειραιά", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση"